Císařství

Popis stránky *
• Císařství - starověký Řím - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Císařství - starověký Řím - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Diocletianus povyšuje Maximiana (285-305) na císaře a svěřuje mu západní polovinu říše

285 n. l.
493 n. l.
330 n. l.
 
2)

Philippus Arabs císařem

274 n. l.
43 n. l.
244-249 n. l.
 
3)

Erupce Vesuvu ničí Pompeje a Herculaneum

406 n. l.
79 n. l.
69-79 n. l.
 
4)

Nero císařem

218-222 n. l.
270-275 n. l.
54-68 n. l.
 
5)

Římská invaze do Británie

43 n. l.
382 n. l.
425-455 n. l.
 
6)

Maximinus Thrax císařem

235-238 n. l.
337 n. l.
244-249 n. l.
 
7)

Konstantin Veliký se stává císařem poté, co jeho otec Constantius umírá v Eburacu

117-138 n. l.
406 n. l.
306-337 n. l.
 
8)

Magnentius si uzurpuje moc na západě, Constans je chycen na útěku a zavražděn

535 n. l.
350-353 n. l.
161-180 n. l.
 
9)

Attila se stává králem Hunů

337 n. l.
306-337 n. l.
440 n. l.
 
10)

Gótové jsou usazeni v Moesii jako federáti

257 n. l.
260 n. l.
382 n. l.
 
11)

Antoninus Pius císařem

14-37 n. l.
212 n. l.
138-161 n. l.
 
12)

Constantius poráží Magnentia a stává se jediným vládcem říše

353 n. l.
257 n. l.
212 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet