Císařství

Popis stránky *
• Císařství - starověký Řím - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Císařství - starověký Řím - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Římská invaze do Británie

43 n. l.
272 n. l.
79-81 n. l.
 
2)

Řím je dobyt a vydrancován Vizigóty pod vedením náčelníka Alaricha

272-273 n. l.
357 n. l.
410 n. l.
 
3)

Exkomunikace mnicha Areia z církve

284-305 n. l.
318 n. l.
235-238 n. l.
 
4)

Alexander Severus císařem

222-235 n. l.
244-249 n. l.
533 n. l.
 
5)

Magnentius si uzurpuje moc na západě, Constans je chycen na útěku a zavražděn

258 n. l.
350-353 n. l.
43 n. l.
 
6)

Markomanské války, Markomani a jiné germánské a sarmatské kmeny překračují Dunaj a útočí na římské balkánské provincie

166-172 n. l.
43 n. l.
66-70 n. l.
 
7)

Vizigóti jsou usazeni v Akvitánii

340 n. l.
324 n. l.
418 n. l.
 
8)

Dácké války: poté, co Římané dobývají Sarmisegetusu, páchá Decebalus sebevraždu, Dácie se stává římskou provincií

101-106 n. l.
249-251 n. l.
260 n. l.
 
9)

Konstantin Veliký se stává císařem poté, co jeho otec Constantius umírá v Eburacu

113-117 n. l.
440 n. l.
306-337 n. l.
 
10)

Nero císařem

272-273 n. l.
312 n. l.
54-68 n. l.
 
11)

Stavba Hadrianova valu

439 n. l.
122 n. l.
535 n. l.
 
12)

Justinián I. císařem

211-217 n. l.
527-565 n. l.
357 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet