Císařství

Popis stránky *

Císařství - starověký Řím - test • • - vyberte správné datum.Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Valerianus je zajat Peršany v Edesse

180-192 n. l.
355 n. l.
260 n. l.
 
2)

Septimiova tažení na severu Británie – Kaledonské války

208-211 n. l.
284-305 n. l.
274 n. l.
 
3)

Stavba Hadrianova valu

122 n. l.
81-96 n. l.
350-353 n. l.
 
4)

Aurelianus poráží Tetrica a připojuje k říši odpadlé západní provincie

138-161 n. l.
364-375 n. l.
274 n. l.
 
5)

Macrinus císařem

217-218 n. l.
60-61 n. l.
180-192 n. l.
 
6)

Ekumenický koncil ve městě Nikaia

395 n. l.
325 n. l.
364-375 n. l.
 
7)

Konstantin poráží a zabijí Maxentia v bitvě u Milvijského mostu

325 n. l.
253-260 n. l.
312 n. l.
 
8)

Konstantin přesouvá své sídlo do Konstantinopole

376 n. l.
330 n. l.
166-172 n. l.
 
9)

Palmýřané vedení královnou Zenobií okupují Sýrii a Egypt, Claudius poráží Góty v bitvě u Naissu

378 n. l.
274 n. l.
269 n. l.
 
10)

Markomanské války, Markomani a jiné germánské a sarmatské kmeny překračují Dunaj a útočí na římské balkánské provincie

37-41 n. l.
14-15 n. l.
166-172 n. l.
 
11)

Constantius bojující na východě s Peršany žádá Juliana, aby mu na poslal část svých legií, vojáci se ale vzbouří a provolají Juliana augustem

360 n. l.
406 n. l.
293 n. l.
 
12)

Dácké války: poté, co Římané dobývají Sarmisegetusu, páchá Decebalus sebevraždu, Dácie se stává římskou provincií

96-98 n. l.
355 n. l.
101-106 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet