Císařství

Popis stránky *
• Císařství - starověký Řím - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Císařství - starověký Řím - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Marcus Aurelius císařem

440 n. l.
222-235 n. l.
161-180 n. l.
 
2)

Řím je vydrancován Vandaly

14-15 n. l.
455 n. l.
418 n. l.
 
3)

Constantius ustavuje svého bratrance Juliana caesarem v Galii

69-79 n. l.
378 n. l.
355 n. l.
 
4)

Dioclatianus a Maximianus určují Constantia Chlora a Galeria za své spolucísaře v hodnosti caesarů

378-395 n. l.
312 n. l.
293 n. l.
 
5)

Attila se stává králem Hunů

68-69 n. l.
440 n. l.
361 n. l.
 
6)

Aurelianus poráží Zenobii a obsazuje Palmýru, po následném povstání je město srovnáno se zemí

306-337 n. l.
253-260 n. l.
272-273 n. l.
 
7)

Stavba Hadrianova valu

364-375 n. l.
122 n. l.
363-364 n. l.
 
8)

Valentinianus I. se stává císařem a prohlašuje svého bratra Valenta za svého spolucísaře 364-378

364-375 n. l.
79-81 n. l.
69-79 n. l.
 
9)

Římská invaze do Británie

43 n. l.
117-138 n. l.
455 n. l.
 
10)

Bitva v Teutoburském lese, Germáni masakrují tři římské legie

79-81 n. l.
376 n. l.
9 n. l.
 
11)

Commodus císařem

180-192 n. l.
451 n. l.
493 n. l.
 
12)

Narses poráží Ostrogóty v bitvě u Busta Gallorum, Itálie je získána zpět pro říši

208-211 n. l.
552 n. l.
382 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet