Tutanchamon - test

Popis stránky *
• Tutanchamon faraon - test
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
18.
7.
3.
12.
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchaton
Tutanchamon
Anchaton
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Tutanchaton
Achnaton
Aton
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Sjednocením Egypta
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Náboženskou radikální reformou
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
jako devítiletý
ve třech letech
v devatenácti letech
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
1333-1323 př. n. l.
3333-3323 př. n. l.
2333-2323 př. n. l.
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Nebcheperure
Anchaton
Tutanchaton
Tutanchamon
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Nefertari
Nefertiti
Anchesenpaamon
Anchesenpaaton
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho otce
jeho nevlastní sestra
sestra jeho matky
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v třiceti letech
v padesáti letech
v devatenácti letech
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1856
1922
1821
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1962
1925
1931
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Gaston Maspero
Howard Carter
Giovanni Battista Belzoni
Ludwig Burkhardt
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Cornwallis
Lord Carlisle
Lord Carnarvon
Lord Chesterfield
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
9
6
4
2
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
tři
čtyři
dvě
šest
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ano
ne
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
ne, nikdy
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Britské muzeum v Londýně
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Ještě stále se nachází v hrobce
Muzeum v Luxoru
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV62
KV57
KV5
KV7
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Unfer
Nefer
Nefertiti
Hatšepsut

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet