Tutanchamon - test

Popis stránky *
• Tutanchamon faraon - test
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
18.
7.
12.
3.
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Anchaton
Tutanchamon
Tutanchaton
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Aton
Achnaton
Tutanchaton
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Sjednocením Egypta
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Náboženskou radikální reformou
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
ve třech letech
v devatenácti letech
jako devítiletý
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
3333-3323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
2333-2323 př. n. l.
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Anchaton
Tutanchaton
Tutanchamon
Nebcheperure
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Anchesenpaamon
Nefertari
Nefertiti
Anchesenpaaton
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
jeho nevlastní sestra
sestra jeho matky
sestra jeho otce
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v třiceti letech
v devatenácti letech
v padesáti letech
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1821
1922
1856
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1925
1962
1931
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Howard Carter
Giovanni Battista Belzoni
Gaston Maspero
Ludwig Burkhardt
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Cornwallis
Lord Chesterfield
Lord Carnarvon
Lord Carlisle
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
6
2
9
4
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
dvě
tři
šest
čtyři
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ano
ne
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
ne, nikdy
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Britské muzeum v Londýně
Ještě stále se nachází v hrobce
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Muzeum v Luxoru
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV7
KV5
KV62
KV57
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Nefertiti
Hatšepsut
Nefer
Unfer

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 44,2420 sekundy
Dat:
2020-11-22 16:47:59 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet