Tutanchamon - test

Popis stránky *
• Tutanchamon faraon - test
• - test o Egyptu a jeho historii.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
7.
18.
3.
12.
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Tutanchaton
Tutanchamon
Anchaton
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Achnaton
Tutanchaton
Aton
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Náboženskou radikální reformou
Sjednocením Egypta
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
v devatenácti letech
ve třech letech
jako devítiletý
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
2333-2323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
3333-3323 př. n. l.
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Nebcheperure
Anchaton
Tutanchaton
Tutanchamon
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Nefertari
Nefertiti
Anchesenpaamon
Anchesenpaaton
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho matky
sestra jeho otce
jeho nevlastní sestra
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v třiceti letech
v padesáti letech
v devatenácti letech
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1856
1821
1922
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1931
1925
1962
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Howard Carter
Giovanni Battista Belzoni
Gaston Maspero
Ludwig Burkhardt
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Carnarvon
Lord Carlisle
Lord Chesterfield
Lord Cornwallis
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
2
6
4
9
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
čtyři
tři
šest
dvě
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ne
ano
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
ne, nikdy
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Muzeum v Luxoru
Ještě stále se nachází v hrobce
Britské muzeum v Londýně
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV5
KV57
KV62
KV7
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Unfer
Hatšepsut
Nefer
Nefertiti

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 44,2420 sekundy
Dat:
2020-11-22 16:47:59 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet