Tutanchamon - test

Popis stránky *

Tutanchamon faraon - test • • - test o Egyptu a jeho historii.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test o Egyptu a jeho historii.
Chyba
 
1)Tutanchamon
Do které dynastie Tutanchamon patřil?
18.
3.
7.
12.
 
2)Tutanchamon
Jak se jmenoval jako dítě?
Anchaton
Tutanchaton
Tutanchamon
 
3)Tutanchamon
Jak se jmenoval jeho otec?
Aton
Tutanchaton
Achnaton
 
4)Tutanchamon
Čím se "proslavil" jeho otec?
Úspěšnou vojenskou invazí do Malé Asie
Náboženskou radikální reformou
Sjednocením Egypta
 
5)Tutanchamon
V kolikati letech usedl na trůn?
jako devítiletý
ve třech letech
v devatenácti letech
 
6)Tutanchamon
Jako faraon vládl v letech?
3333-3323 př. n. l.
1333-1323 př. n. l.
2333-2323 př. n. l.
 
7)Tutanchamon
Jaké bylo jeho trůnní jméno?
Tutanchaton
Nebcheperure
Tutanchamon
Anchaton
 
8)Tutanchamon
Jaké bylo trůnní jméno jeho manželky?
Anchesenpaamon
Nefertari
Anchesenpaaton
Nefertiti
 
9)Tutanchamon
Jeho manželka byla pravděpodobně
sestra jeho matky
sestra jeho otce
jeho nevlastní sestra
 
10)Tutanchamon
V kolikati letech zemřel?
v devatenácti letech
v padesáti letech
v třiceti letech
 
11)Tutanchamon
Jaký byl jeho zdravotní stav?
Měl malý rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Levou nohu měl kratší než pravou. Zdravotní stav byl špatný.
Měl malou a silnou kostru, lze usuzovat na to, že jeho zdravotní stav byl dobrý.
Měl oboustranný rozštěp horního patra, stejně jako jeho otec. Pravou nohu měl kratší než levou. Zdravotní stav byl špatný.
 
12)Tutanchamon
V kterém roce byla objevena jeho hrobka?
1821
1856
1922
 
13)Tutanchamon
Jeho mumii objevili až v roce?
1962
1931
1925
 
14)Tutanchamon
Kdo se zasloužil o nalezení hrobky?
Giovanni Battista Belzoni
Howard Carter
Ludwig Burkhardt
Gaston Maspero
 
15)Tutanchamon
Který anglický šlechtic financoval výpravu na objevení hrobky?
Lord Carnarvon
Lord Cornwallis
Lord Carlisle
Lord Chesterfield
 
16)Tutanchamon
Kolik místností má hrobka?
9
2
4
6
 
17)Tutanchamon
Proč hrobka nebyla objevena již dříve?
Tutanchamon byl vymazán ze seznamu vládců, takže nikdo dříve jeho hrobku nehledal
Staré mapy ukazovaly jinou polohu hrobky
Hrobka ležela přímo pod hrobkou Ramesse VI. a schodiště bylo zavalené troskami
Hrobka byla příliš hluboko a tudíž bylo potřebné speciální zařízení pro její objevení
 
18)Tutanchamon
Tutanchamonova mumie byla obalená v řadě rakví v kamenném sarkofágu. Kolik těchto rakví bylo?
čtyři
tři
dvě
šest
 
19)Tutanchamon
Tutanchamonově mumii byla oddělena hlava během rozbalování. Co bylo příčinnou této nehody?
Jeden pracovník použil nevhodný nástroj na otevření víka rakve
To je jen vtip, že se došlo k poškození mumie při jejím vyndávání z rakve
Pryskyřice v rakvi se vytvrdila, přilepila určitá místa mumie k rakvi a nebylo možné vyjmout mumii
Jeden z pracovníků nepochopil správně napsané instrukce, které byly v angličtině
 
20)Tutanchamon
Často se uvádí, že nad vchodem do hrobky bylo napsáno "prokletí krále Tutanchamona" pro všechny, kdo tam vstoupí. Je to pravda?
ne
ano
 
21)Tutanchamon
Byla někdy Tutanchamonova hrobka vyloupena?
ne, nikdy
ano, ale lupiči odnesli jen pár drobností
 
22)Tutanchamon
Kde se nachází Tutanchamonova mumie v současnosti ?
Káhirské muzeum v "Royal Mummy Room"
Ještě stále se nachází v hrobce
Britské muzeum v Londýně
Muzeum v Luxoru
 
23)Tutanchamon
Všechny hrobky v Údolí králů jsou nyní známé čísly, které všechny začínají "KV -" ( "Kings Valley"). Jaké číslo má Tutanchamonova hrobka?
KV62
KV5
KV57
KV7
 
24)Tutanchamon
Tutanchamonova mladá žena Anchesenamon (původním jménem Anchesenpaaton) je zobrazena na mnoha položkách nalezených v hrobce. Jak se jmenovala její matka?
Nefertiti
Nefer
Hatšepsut
Unfer

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet