Měď - chemický prvek

Popis stránky *
• Měď - chemický prvek
• Test z chemie.
Posunout na obsah
Info
Měď - chemický prvek •
• Test z chemie.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Test z chemie.
Chyba
 
1)Měď
Jakou má barvu?
černou
stříbrnou
červenohnědou
 
2)Měď
Od kdy je používaná člověkem?
již od starověku
byla objevena v 18.století
od středověku
 
3)Měď
Jak se mechanicky zpracovává?
špantě, je velmi křehká
dobře, je velmi kujná
 
4)Měď
Jak je odolná proti atmosférické korozi?
špatně, je vhodná jen pro výrobky, které se používají v domácnosti
dobře, plechy z mědi se používají na klempířské práce
 
5)Měď
Je měď dobrý vodič elektrické energie?
měď je velmi špatný vodič elektrické energie
velmi dobrý a je velmi důležitá v elektrotechnickém průmyslu
 
6)Měď
V jaké slitině byla měď obsažena a využívána člověkem v prehistorických dobách?
v bronzu
v alpace
v elektronu
 
7)Měď
K čemu se tato slitina v prehistorických dobách využívala?
jen k náboženským obřadům, jako oběť bohům
k výrobě ozdob, zbraní, nádob a jiných užitkových předmětů
 
8)Měď
Od čeho je odvozen latinský název mědi?
od názvu ostrova Kypr
od latinského názvu pro kanára
od latinského názvu pro kozu domácí
 
9)Měď
Měď je v zemské kůře přítomna
velmi hojně
poměrně vzácně
 
10)Měď
Nejčastěji měď v případě nacházíme ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin. Jaký je český název pro CHALKOSIN?
skalice modrá
měděnka
leštěnec měděný
 
11)Měď
Mezi největší světové producenty mědi patří především
Španělsko, Írán, Pakistán a Kazachstán
Chile, Peru a USA v Novém Mexiku a Utahu
Švédsko, Finsko, Rusko a Čína
 
12)Měď
Jak se nazývá slitina mědi se zinkem?
alpaka
bronz
mosaz
 
13)Měď
Jak se nazývá slitina mědi s cínem?
mosaz
bronz
alpaka
 
14)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu bižuterie jako tzv. kočičí zlato?
bronz
mosaz
alpaka
 
15)Měď
Která slitina mědi slouží pro výrobu pružin a pružinových per?
mosaz
bronz
alpaka
 
16)Měď
Alpaka je slitina mědi a?
olova
rtuti
niklu
 
17)Měď
Chemická značka mědi
Cr
Cu
Ca
 
18)Měď
Latinský název mědi
Kuprum
Cupr
Cuprum
 
19)Měď
Anglický název
Cuper
Copper
Coopr
 
20)Měď
Atomové číslo
7
63
29
 
21)Měď
Relativní atomová hmotnost
3,546 amu
63,546 amu
93,546 amu
 
22)Měď
Skupenství při +20°C
Kapalné
Plynné
Pevné
 
23)Měď
Tvrdost
7
6
3
 
24)Měď
Teplota tání
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
 
25)Měď
Teplota varu
725,62 °C, tj. 998,77 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
 
26)Měď
Elektronegativita (Pauling)
1,9
3,7
0,2
 
27)Měď
Hustota
8,960 g.cm-3
11,741 g.cm-3
16,78 g.cm-3
 
28)Měď
Měrný elektrický odpor při 20 °C
3,78 nΩ·m
16,78 nΩ·m
2,78 nΩ·m
 
29)Měď
Teplotní součinitel elektrického odporu
2,0068 K-1
0,0068 K-1
1,0068 K-1
 
30)Měď
Tepelná vodivost při 20 °C
186 W·m-1·K-1
386 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet