Doba kamenná 2


Popis stránky...


Doba kamenná 2 - období Země - vyberte správné data. ** **
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Doba kamenná 2


- období Země - vyberte správné data.

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chyba
 
1)Doba kamenná
Australopithecus byl:
člověk, který vývojově následoval po HOMO HABILIS
vymřelých lidoop, který patří k linii vedoucí k člověku
ještěr, který žil v Austrálii
 
2)Doba kamenná
Kdy žil HOMO HABILIS
před 2,7 - 1,5 miliony lety
před 1,5 - 0,5 miliony lety
před 300 - 100 tisíci lety
 
3)Doba kamenná
Homo sapiens se objevil v Evropě:
před 250 000 lety
před 350 000 lety
před 100 000 lety
 
4)Doba kamenná
Kde byla nalezena nejstarší keramika na světě, stará více než 20 000 let?
v Číně poblíž města Pekingu
na Moravě v Dolních Věstonicích
v Iráku nedaleko města Bagdád
 
5)Doba kamenná
Zemřelí v době paleolitu byli:
ukládáni do země
ponecháni na místě, kde zemřeli bez povšimnutí
naloženi do člunů a pouštěni po proudu řeky
 
6)Doba kamenná
Která lidská rasa nexistuje:
mongoloidní
eurofilní
negroidní
 
7)Doba kamenná
Čím se člověk odlišuje od zvířecích hominidů:
rukama, které mají pět prstů
větší silou a rychlostí běhu
rozvojem myšlení, mluvidel, vznikem řeči
 
8)Doba kamenná
Věstonická venuše byla vyrobena:
z pálené hlíny
z ebenového dřeva
z mamutího klu, tento materiál byl dostupný a hojně používaný v té době
 
9)Doba kamenná
Jak je vysoká soška Věstonické venuše?
je to miniatura velikosti 1,5 cm
11,5 cm
115 cm
 
10)Doba kamenná
Dalším známým místem s nálezy umění pravěkého člověka mimo Dolní Věstonice je:
Hora Říp
Předmostí u Přerova
Slavkov u Brna
 
11)Doba kamenná
Mamut
je nosorožec žijící na našem území v době kamenné
je vyhynulý rod z čeledi slonovitých, podobný dnešním slonům
je pravěký ještěr podobný slonovi

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet