Základní chemické zákony - musíte znát!!!

Popis stránky *
• Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definice
• Chemie základní znalosti - test
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chemie základní znalosti - test
Chyba
 
1)
Energii nelze vytvořit ani zničit.
Zákon zachování energie
Zákon zachování hmotnosti
Zákon Avogadrův
 
2)
Kdo zavedl pojem MOLEKULA?
Lomonosov
Louis Pasteur
Avogadro
 
3)
Jak se nazývá tento zákon? VE STEJNÝCH OBJEMECH RŮZNÝCH PLYNŮ ČI PAR JE ZA STEJNÉHO TLAKU A TEPLOTY STEJNÝ POČET MOLEKUL.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon Avogadrův
Zákon stálých poměrů objemových
 
4)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ OBJEMOVÝCH?
nezávisle Proust a Gay-Lussac (1799)
Joseph Gay-Lussac (1805)
Lomonosov (1748)
 
5)
Kdo formuloval zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.
Alessandro Volta (1828)
Amedeo Avogadro (1858)
Michael Faraday
 
6)
Při stálém tlaku a teplotě jsou objemy plynů vstupujících spolu do reakce, popřípadě též objemy plynných produktů reakce, vždy ve stejném poměru, který je možno vyjádřit malými celými čísly.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
7)
Může být molekula tvořena jen jedním atomem?
ano, ale jen při jaderné reakci, při srážce s fotonem a za velmi vysokých teplot
ne, atomy musí být vždy nejméně v párech
ne, protože molekula musí vždy tvořit základ sloučeniny (látky)
ano a nejsou k tomu zapotřebí mimořádné podmínky
 
8)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
Lomonosov (1749)
Dalton (1752)
nezávisle Proust a Dalton (1799)
 
9)
Faradayova konstanta F má hodnotu:
9,6485×104 C.mol−1
1,8564×102 C.mol−1
6,9458×103 C.mol−1
 
10)
Kdo formuloval ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI?
Joseph Gay-Lussac (1805)
Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm Lavoisier (1774)
Amedeo Avogadro
 
11)
Vyberte nejmenší částici látky, která má ještě chemické vlastnosti této látky
molekula
atom
proton
 
12)
Komu patří autorství poznání že ENERGII NELZE VYTVOŘIT ANI ZNIČIT?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
Newton (1795)
Nobel (1834)
 
13)
Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
Zákon zachování hmotnosti
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
 
14)
Kdo formuloval ZÁKON NÁSOBNÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Proust a Dalton (1799)
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
nezávisle Richter (1791) a Dalton (1802)
 
15)
Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých celých čísel.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
16)
Heteronukleární molekula
se skládá z více atomů různých prvků
se skládá z více atomů stejného prvku
se skládá ze dvou atomů stejného prvku
 
17)
Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny.
Zákon zachování energie
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet