Základní chemické zákony - musíte znát!!!

Popis stránky *
• Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definice
• Chemie základní znalosti - test
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Chemie základní znalosti - test
Chyba
 
1)
Jak se nazývá tento zákon? VE STEJNÝCH OBJEMECH RŮZNÝCH PLYNŮ ČI PAR JE ZA STEJNÉHO TLAKU A TEPLOTY STEJNÝ POČET MOLEKUL.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon Avogadrův
Zákon stálých poměrů objemových
 
2)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
Dalton (1752)
Lomonosov (1749)
nezávisle Proust a Dalton (1799)
 
3)
Kdo formuloval zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.
Michael Faraday
Alessandro Volta (1828)
Amedeo Avogadro (1858)
 
4)
Může být molekula tvořena jen jedním atomem?
ne, protože molekula musí vždy tvořit základ sloučeniny (látky)
ano a nejsou k tomu zapotřebí mimořádné podmínky
ne, atomy musí být vždy nejméně v párech
ano, ale jen při jaderné reakci, při srážce s fotonem a za velmi vysokých teplot
 
5)
Kdo formuloval ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI?
Joseph Gay-Lussac (1805)
Amedeo Avogadro
Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm Lavoisier (1774)
 
6)
Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých celých čísel.
Zákon zachování energie
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon násobných poměrů slučovacích
 
7)
Heteronukleární molekula
se skládá z více atomů různých prvků
se skládá z více atomů stejného prvku
se skládá ze dvou atomů stejného prvku
 
8)
Faradayova konstanta F má hodnotu:
9,6485×104 C.mol−1
6,9458×103 C.mol−1
1,8564×102 C.mol−1
 
9)
Kdo formuloval ZÁKON NÁSOBNÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Proust a Dalton (1799)
nezávisle Richter (1791) a Dalton (1802)
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
 
10)
Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování hmotnosti
Zákon zachování energie
 
11)
Vyberte nejmenší částici látky, která má ještě chemické vlastnosti této látky
atom
proton
molekula
 
12)
Energii nelze vytvořit ani zničit.
Zákon Avogadrův
Zákon zachování hmotnosti
Zákon zachování energie
 
13)
Komu patří autorství poznání že ENERGII NELZE VYTVOŘIT ANI ZNIČIT?
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
Newton (1795)
Nobel (1834)
 
14)
Kdo zavedl pojem MOLEKULA?
Lomonosov
Avogadro
Louis Pasteur
 
15)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ OBJEMOVÝCH?
Joseph Gay-Lussac (1805)
nezávisle Proust a Gay-Lussac (1799)
Lomonosov (1748)
 
16)
Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
 
17)
Při stálém tlaku a teplotě jsou objemy plynů vstupujících spolu do reakce, popřípadě též objemy plynných produktů reakce, vždy ve stejném poměru, který je možno vyjádřit malými celými čísly.
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů slučovacích

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet