Gotika

Popis stránky *
• Gotika
• - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Gotika
Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh ______
renesanční
románský
antický
 
2)Gotika
Začíná se projevovat od druhé poloviny ___. století
14
13
12
 
3)Gotika
Gotika bude uměleckým slohem po další ______ století.
čtyři
tři
dvě
 
4)Gotika
V Německu a střední Evropě trvala až do počátku ___ . století
16
15
14
 
5)Gotika
Renesance se z gotiky ______
nevyvinula
vyvinula a pokračovala v jejím duchu
 
6)Gotika
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ______
ke Gótům
k Bohu
k nebesům
 
7)Gotika
Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ což značí sloh ______ .
vysoký
štíhlý
lomený
 
8)Gotika
Počátky gotického slohu začínají ______
ve Francii
ve Španělsku
v Itálii
 
9)Gotika
Počátky gotického slohu jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v ______ poblíž Paříže
Saint-Ouen
Saint-Denis
Saint-Cloud
 
10)Gotika
Gotika na rozdíl od románského slohu ______ plného rozšíření po celé Evropě
nedosáhla
dosáhla
 
11)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______ oblouk
nízký
lomený
kulatý
 
12)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______
kulaté klenby
klenební žebrování
široká a nízká okna
 
13)Gotika
Co je to PŘÍPORA? ______
podpůrný článek gotického klenebního žebra zpravidla mající tvar polosloupu s vlastní patkou a hlavicí
místo uprostřed klenby, kde se setkávají jednotlivá žebra
přizdíté pilíře z venkovní strany chrámu zachytávající obrovský tlak klenby
 
14)Gotika
Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ______
se stala důležitým stabilizačním prvkem celé klenby
ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem
zjistilo se, že jsou nebezpečná při odlomení některé části a pádu mezi lidi proto se přestala používat
 
15)Gotika
Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály. Co to jsou fiály?
drobné věžičky
ozdoby nad okenními oblouky
místa kde se stýkají žebra uprostřed klenby
 
16)Gotika
Co to jsou chrliče?
fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech
žlaby odvádějící dešťovou vodu od budovy
zvláštní průduchy přivádějící čerstvý vzduch do katedrály
 
17)Gotika
Ve Francii se můžeme setkat s názvem katedrály Notre Dame. Co znamená tento název v češtině?
Panna Marie
má matka
první dáma
 
18)Gotika
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení ______
krále dané země
Panny Marie
papeže
 
19)Gotika
Co znamená v gotickém sochařství PIETA?
poslední večeře Páně
truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým z kříže
přibijení Krista na kříž
 
20)Gotika
Objevují se na gotických obrazech zadavatelé zakázek (donátoři) díla?
ne, tohle bylo možné až v renesanci, která, jakoby pohrdala gotikou
ano, hlavně v pozdním období gotiky
 
21)Gotika
Hieronymus Bosch byl gotický malíř?
ano
ne, renesanční

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet