Gotika

Popis stránky *
• Gotika
• - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Gotika
Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh ______
renesanční
antický
románský
 
2)Gotika
Začíná se projevovat od druhé poloviny ___. století
14
12
13
 
3)Gotika
Gotika bude uměleckým slohem po další ______ století.
dvě
tři
čtyři
 
4)Gotika
V Německu a střední Evropě trvala až do počátku ___ . století
15
14
16
 
5)Gotika
Renesance se z gotiky ______
vyvinula a pokračovala v jejím duchu
nevyvinula
 
6)Gotika
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ______
k nebesům
k Bohu
ke Gótům
 
7)Gotika
Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ což značí sloh ______ .
lomený
štíhlý
vysoký
 
8)Gotika
Počátky gotického slohu začínají ______
ve Francii
v Itálii
ve Španělsku
 
9)Gotika
Počátky gotického slohu jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v ______ poblíž Paříže
Saint-Cloud
Saint-Ouen
Saint-Denis
 
10)Gotika
Gotika na rozdíl od románského slohu ______ plného rozšíření po celé Evropě
dosáhla
nedosáhla
 
11)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______ oblouk
nízký
kulatý
lomený
 
12)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______
klenební žebrování
široká a nízká okna
kulaté klenby
 
13)Gotika
Co je to PŘÍPORA? ______
místo uprostřed klenby, kde se setkávají jednotlivá žebra
podpůrný článek gotického klenebního žebra zpravidla mající tvar polosloupu s vlastní patkou a hlavicí
přizdíté pilíře z venkovní strany chrámu zachytávající obrovský tlak klenby
 
14)Gotika
Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ______
ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem
se stala důležitým stabilizačním prvkem celé klenby
zjistilo se, že jsou nebezpečná při odlomení některé části a pádu mezi lidi proto se přestala používat
 
15)Gotika
Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály. Co to jsou fiály?
drobné věžičky
místa kde se stýkají žebra uprostřed klenby
ozdoby nad okenními oblouky
 
16)Gotika
Co to jsou chrliče?
fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech
žlaby odvádějící dešťovou vodu od budovy
zvláštní průduchy přivádějící čerstvý vzduch do katedrály
 
17)Gotika
Ve Francii se můžeme setkat s názvem katedrály Notre Dame. Co znamená tento název v češtině?
první dáma
má matka
Panna Marie
 
18)Gotika
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení ______
krále dané země
Panny Marie
papeže
 
19)Gotika
Co znamená v gotickém sochařství PIETA?
poslední večeře Páně
truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým z kříže
přibijení Krista na kříž
 
20)Gotika
Objevují se na gotických obrazech zadavatelé zakázek (donátoři) díla?
ne, tohle bylo možné až v renesanci, která, jakoby pohrdala gotikou
ano, hlavně v pozdním období gotiky
 
21)Gotika
Hieronymus Bosch byl gotický malíř?
ano
ne, renesanční

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 52,1850 sekundy
Dat:
2021-02-19 19:01:56 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet