Románský sloh

Popis stránky *

Románský sloh • • - vyberte správná data testu.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
8. - 12.
9. - 14.
11. - 13.
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala antika
prosazovala gotika
prosazoval byzantský sloh
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Řím
romance
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Řecku
Itálii
Persii
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
hloubavý
podřízený
oddaný
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
církev
bohatá vrstva
stát
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
měli hloubku a dokonalé stínování
ploše
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
egyptskými malbami v pyramidách
malbami v mešitách
miniaturami v rukopisných knihách
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
z antické mytologie
z bible nebo ze života světců
ze života farnosti
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byl kámen a cihly
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
bylo dřevo
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
byly omítnuté vápennou omítkou
nebyly omítnuté
byly omítnuté blátem
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
bylo neopracované
opracované pečlivě
velmi nedokonale opracované
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ne, pouze na cirkevní stavby
ano

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet