Románský sloh

Popis stránky *
• Románský sloh
• - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
9. - 14.
8. - 12.
11. - 13.
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala antika
prosazoval byzantský sloh
prosazovala gotika
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
romance
Řím
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Itálii
Řecku
Persii
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
hloubavý
oddaný
podřízený
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
církev
bohatá vrstva
stát
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
měli hloubku a dokonalé stínování
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
ploše
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
miniaturami v rukopisných knihách
egyptskými malbami v pyramidách
malbami v mešitách
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
ze života farnosti
z antické mytologie
z bible nebo ze života světců
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
byl kámen a cihly
bylo dřevo
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
byly omítnuté blátem
byly omítnuté vápennou omítkou
nebyly omítnuté
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
velmi nedokonale opracované
bylo neopracované
opracované pečlivě
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ne, pouze na cirkevní stavby
ano

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 56,2899 sekundy
Dat:
2021-01-13 20:35:29 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet