České země v pravěku až do 5. století n.l. - test

Popis stránky *
• České země v pravěku až do 5. století n.l. - test
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from http:/libri.cz F. Čapek: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Chyba
 
1)

pozdní doba kamenná (eneolit), rostl počet archeologických kultur (vedle dosavadních vlivů z jihovýchodu se projevovaly i silné vlivy z jiných oblastí - například kultury nálevkovitých pohárů či osídlení lidu se šňůrovou kulturou ze severu a severovýchodu)

3500-2000 let př. n. l.
8000-6000 let př. n. l.
400-přelom letopočtu
 
2)

střední doba kamenná (mezolit), definitivně skončila doba ledová, krajina ztratila dosavadní ráz arktické tundry

6000-3500 let př. n. l.
8000-6000 let př. n. l.
3500-2000 let př. n. l.
 
3)

starý paleolit, během této doby osídlili lidé rodu Homo erectus (člověk vzpřímený) i střední Evropu (včetně nejpříhodnějších oblastí českých zemí - teplé krajiny České křídové tabule a jižní Moravy).

6000-3500 let př. n. l.
10 000-8000 let př. n. l.
asi 1 000 000-250 000 let př. n. l.
 
4)

mladší doba železná - laténské období, kryje se s pobytem a kulturou Keltů (první pojmenovaní, neanonymní obyvatelé středoevropského vnitrozemí)

10 000-8000 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
400-přelom letopočtu
 
5)

doba bronzová, z východního Středomoří se do střední Evropy rozšířila znalost slitiny mědi a cínu

400-přelom letopočtu
3500-2000 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
 
6)

mladý paleolit, perioda rychlého rozvoje lidstva; objevuje se člověk dnešního typu Homo sapiens sapiens

40 000-10 000 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
asi 1 000 000-250 000 let př. n. l.
 
7)

mladší doba kamenná (neolit), představuje zásadní změnu způsobu života (neolitická revoluce); člověk přešel od lovu a sběru k zemědělství

400-přelom letopočtu
8000-6000 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
 
8)

starší doba železná - halštatské období, bronz byl nahrazován železem (lepší technologická kvalita, snadnější těžba i tavba)

10 000-8000 let př. n. l.
40 000-10 000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
 
9)

střední paleolit, vyvíjel se člověk typu Homo sapiens (člověk rozumný, moudrý)

asi 250 000-40 000 let př. n. l.
asi 1 000 000-250 000 let př. n. l.
40 000-10 000 let př. n. l.
 
10)

pozdní paleolit, krátké období na sklonku poslední doby ledové (v mladší části pozdního glaciálu); došlo k zlepšení klimatu, posunu a rozvoji fauny, častému střídání a míšení jednotlivých kulturních skupin.

10 000-8000 let př. n. l.
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 51,4479 sekundy
Dat:
2020-12-12 16:15:18 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet