Reconquista osvobození - znovudobytí

Popis stránky *
• Reconquista - středověk - test.
• Co byla Reconquista? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Reconquista? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Reconquista - středověk - test.
Kde Reconquista probíhala?
Na Pyrenejském poloostrově
Na Apeninském poloostrově
Na Balkánském poloostrově
 
2)Reconquista - středověk - test.
Které náboženské skupiny bojovali proti sobě?
Muslimové a křesťané
Protestanti a katolíci
Židé a křesťané
 
3)Reconquista - středověk - test.
Které státy se dnes rozléhají na výše zmíněném poloostrově?
Španělsko a Portugalsko
Francie a Španělsko
Španělsko
 
4)Reconquista - středověk - test.
Ve kterém roce Maurové dobyli Pyrenejský poloostrov?
1032
711
1108
 
5)Reconquista - středověk - test.
Odkud přišli Maurové na tento poloostrov?
Z Itálie
Ze severní Afriky
Z Francie
 
6)Reconquista - středověk - test.
Jak dlouho trvala Reconquista?
34 let
700 let
6 let
 
7)Reconquista - středověk - test.
Ve kterém roce Reconquista skončila?
1593
1507
1492
 
8)Reconquista - středověk - test.
Jak se jmenovali panovníci, kteří ukončili Reconquistu a zvítězili?
Jana Enríquezová a Jan II. Aragonský
Blanka Navarská a Alfons I.
Isabela Kastilská a Ferdinand II. Aragonský
 
9)Reconquista - středověk - test.
O jakou državu Maurů se odehrála poslední bitva Reconquisty?
O Paragon
O Aragon
O Granadu
O Canadu
 
10)Reconquista - středověk - test.
Čím se proslavil Rodrigo Díaz de Vívar známý jako El Cid? a stal se národním hrdinou?
Spojil se nejdříve s Maury a pak je v noci nechal pobít (1094)
Vyhnal Maury z Granady (1094)
Dobyl a ovládl Valencii (1094)
 
11)Reconquista - středověk - test.
Jak lze přeložit El Cid (el sid) do češtiny?
Hravý jako kůzle
Velmi statečný
Bystrý jako liška

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 47,6270 sekundy
Dat:
2021-02-09 00:59:07 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet