Reconquista osvobození - znovudobytí

Popis stránky *

Reconquista - středověk - test. • • Co byla Reconquista? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Reconquista? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Reconquista - středověk - test.
Kde Reconquista probíhala?
Na Pyrenejském poloostrově
Na Apeninském poloostrově
Na Balkánském poloostrově
 
2)Reconquista - středověk - test.
Které náboženské skupiny bojovali proti sobě?
Muslimové a křesťané
Židé a křesťané
Protestanti a katolíci
 
3)Reconquista - středověk - test.
Které státy se dnes rozléhají na výše zmíněném poloostrově?
Španělsko a Portugalsko
Španělsko
Francie a Španělsko
 
4)Reconquista - středověk - test.
Ve kterém roce Maurové dobyli Pyrenejský poloostrov?
1032
711
1108
 
5)Reconquista - středověk - test.
Odkud přišli Maurové na tento poloostrov?
Z Itálie
Z Francie
Ze severní Afriky
 
6)Reconquista - středověk - test.
Jak dlouho trvala Reconquista?
34 let
6 let
700 let
 
7)Reconquista - středověk - test.
Ve kterém roce Reconquista skončila?
1492
1593
1507
 
8)Reconquista - středověk - test.
Jak se jmenovali panovníci, kteří ukončili Reconquistu a zvítězili?
Isabela Kastilská a Ferdinand II. Aragonský
Blanka Navarská a Alfons I.
Jana Enríquezová a Jan II. Aragonský
 
9)Reconquista - středověk - test.
O jakou državu Maurů se odehrála poslední bitva Reconquisty?
O Aragon
O Paragon
O Canadu
O Granadu
 
10)Reconquista - středověk - test.
Čím se proslavil Rodrigo Díaz de Vívar známý jako El Cid? a stal se národním hrdinou?
Dobyl a ovládl Valencii (1094)
Vyhnal Maury z Granady (1094)
Spojil se nejdříve s Maury a pak je v noci nechal pobít (1094)
 
11)Reconquista - středověk - test.
Jak lze přeložit El Cid (el sid) do češtiny?
Hravý jako kůzle
Bystrý jako liška
Velmi statečný

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet