Zlato test

Popis stránky *
• Zlato test
• Test z chemie.
Posunout na obsah
Info
Zlato test •
• Test z chemie.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Test z chemie.
Chyba
 
1)Zlato
Jakou má barvu?
červenou
stříbrnou
žlutou
 
2)Zlato
Zlato je v zemské kůře
hojným prvkem
značně vzácným prvkem
 
3)Zlato
Nejbohatší světová naleziště zlata jsou
v Jižní a Severní Americe a v Číně
v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii
v Indii, Pákistánu a Íránu
 
4)Zlato
Od kdy je používáno člověkem?
od středověku
již od starověku
bylo objeveno až v 18.století
 
5)Zlato
Jak se mechanicky zpracovává?
dobře, je velmi kujné a měkké
špantě, je velmi křehké
 
6)Zlato
Jak je odolné proti atmosférické korozi?
špatně
velmi dobře
 
7)Zlato
K čemu se tento kov nejvíce využíval?
pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako měnová záruka při emisích bankovek
v dávnověku na výrobu nástrojů
zlato mělo vždy uplatnění pouze, jako materiál na výrobu šperků
 
8)Zlato
Má zlato uplatnění v elektrotechnickém průmyslu?
ne, je příliš drahé
ano, je dobrým vodičem elektrického proudu
 
9)Zlato
Z běžných anorganických kyselin zlato reaguje pouze
s kyselinou fosforečnou
se směsí koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3
s kyselinou sírovou
 
10)Zlato
Co označuje latinský název AQUA REGIA?
lučavku sírovou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku královskou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku dusičnou, která dokáže rozpustit zlato
 
11)Zlato
Jak zlato reaguje se rtutí?
při kontaktu zlata se rtutí velmi snadno vzniká zvláštní roztok zlata ve rtuti
při dlouhodobém kontaktu zlata se rtutí vznikne na povrchu zlata stříbrný povlak
zlato se ve rtuti rozpadne na malé krystaly o délce stěny asi 1 mm
 
12)Zlato
Jak se nazývá slitina zlata se stříbrem
elektrum
elektra
elektron
 
13)Zlato
Jak se nazývají kapalné nebo pevné slitiny rtuti?
amalgany
amalgaty
amalgámy
 
14)Zlato
Jak se dá získat zlato obsažené v roztoku rtuti?
směs se nechá odstát, zlato je lehčí a vytvoří vrstvu na hladině rtuti, kterou je pak odsána
zahřátím směsi na 300°C a odpařením rtuti
filtrací
 
15)Zlato
Co je to rýžování zlata?
odstraňování lechčích částí horniny (písku) pomocí proudu vody
odstraňování nežádoucích příměsí z rožhaveného (tekutého) zlata
 
16)Zlato
Chemická značka zlata
Au
Am
Ar
 
17)Zlato
Latinský název zlata
Argentum
Aurum
Arsenicum
 
18)Zlato
Anglický název
Gold
God
Good
 
19)Zlato
Atomové číslo
63
7
79
 
20)Zlato
Relativní atomová hmotnost
93,546 amu
196,97 amu
3,546 amu
 
21)Zlato
Skupenství při +20°C
Pevné
Kapalné
Plynné
 
22)Zlato
Tvrdost
2,5 (Mohsova stupnice)
6 (Mohsova stupnice)
7 (Mohsova stupnice)
 
23)Zlato
Teplota tání
1337,33 K (1064,18 °C)
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
250,62 °C, tj. 523,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
 
24)Zlato
Teplota varu
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
725,62 °C, tj. 998,77 K
3129 K (2856 °C)
 
25)Zlato
Elektronegativita (Pauling)
3,7
2,54
0,2
 
26)Zlato
Hustota
16,78 g.cm³
8,960 g.cm³
11,741 g.cm³
19,30 g/cm³
 
27)Zlato
Měrný elektrický odpor při 20 °C
2,78 nΩ·m
22,14 µΩ·m
16,78 nΩ·m
3,78 nΩ·m
 
28)Zlato
Teplotní součinitel elektrického odporu
2,0068 K-1
1,0068 K-1
0,0068 K-1
 
29)Zlato
Tepelná vodivost při 20 °C
318 W·m-1·K-1
186 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 31,7030 sekundy
Dat:
2020-11-24 15:19:04 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet