Zlato test

Popis stránky *
• Zlato test
• Test z chemie.
Posunout na obsah
Info
Zlato test •
• Test z chemie.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Test z chemie.
Chyba
 
1)Zlato
Jakou má barvu?
červenou
žlutou
stříbrnou
 
2)Zlato
Zlato je v zemské kůře
značně vzácným prvkem
hojným prvkem
 
3)Zlato
Nejbohatší světová naleziště zlata jsou
v Indii, Pákistánu a Íránu
v Jižní a Severní Americe a v Číně
v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii
 
4)Zlato
Od kdy je používáno člověkem?
bylo objeveno až v 18.století
od středověku
již od starověku
 
5)Zlato
Jak se mechanicky zpracovává?
dobře, je velmi kujné a měkké
špantě, je velmi křehké
 
6)Zlato
Jak je odolné proti atmosférické korozi?
velmi dobře
špatně
 
7)Zlato
K čemu se tento kov nejvíce využíval?
pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako měnová záruka při emisích bankovek
v dávnověku na výrobu nástrojů
zlato mělo vždy uplatnění pouze, jako materiál na výrobu šperků
 
8)Zlato
Má zlato uplatnění v elektrotechnickém průmyslu?
ano, je dobrým vodičem elektrického proudu
ne, je příliš drahé
 
9)Zlato
Z běžných anorganických kyselin zlato reaguje pouze
s kyselinou fosforečnou
s kyselinou sírovou
se směsí koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3
 
10)Zlato
Co označuje latinský název AQUA REGIA?
lučavku sírovou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku dusičnou, která dokáže rozpustit zlato
lučavku královskou, která dokáže rozpustit zlato
 
11)Zlato
Jak zlato reaguje se rtutí?
zlato se ve rtuti rozpadne na malé krystaly o délce stěny asi 1 mm
při kontaktu zlata se rtutí velmi snadno vzniká zvláštní roztok zlata ve rtuti
při dlouhodobém kontaktu zlata se rtutí vznikne na povrchu zlata stříbrný povlak
 
12)Zlato
Jak se nazývá slitina zlata se stříbrem
elektron
elektra
elektrum
 
13)Zlato
Jak se nazývají kapalné nebo pevné slitiny rtuti?
amalgany
amalgámy
amalgaty
 
14)Zlato
Jak se dá získat zlato obsažené v roztoku rtuti?
směs se nechá odstát, zlato je lehčí a vytvoří vrstvu na hladině rtuti, kterou je pak odsána
zahřátím směsi na 300°C a odpařením rtuti
filtrací
 
15)Zlato
Co je to rýžování zlata?
odstraňování lechčích částí horniny (písku) pomocí proudu vody
odstraňování nežádoucích příměsí z rožhaveného (tekutého) zlata
 
16)Zlato
Chemická značka zlata
Am
Au
Ar
 
17)Zlato
Latinský název zlata
Argentum
Arsenicum
Aurum
 
18)Zlato
Anglický název
Good
Gold
God
 
19)Zlato
Atomové číslo
7
79
63
 
20)Zlato
Relativní atomová hmotnost
3,546 amu
93,546 amu
196,97 amu
 
21)Zlato
Skupenství při +20°C
Plynné
Pevné
Kapalné
 
22)Zlato
Tvrdost
7 (Mohsova stupnice)
2,5 (Mohsova stupnice)
6 (Mohsova stupnice)
 
23)Zlato
Teplota tání
250,62 °C, tj. 523,77 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
1337,33 K (1064,18 °C)
2 562 °C, tj. 2835 K
 
24)Zlato
Teplota varu
3129 K (2856 °C)
725,62 °C, tj. 998,77 K
2 562 °C, tj. 2835 K
1 084,62 °C, tj. 1 357,77 K
 
25)Zlato
Elektronegativita (Pauling)
0,2
3,7
2,54
 
26)Zlato
Hustota
19,30 g/cm³
11,741 g.cm³
16,78 g.cm³
8,960 g.cm³
 
27)Zlato
Měrný elektrický odpor při 20 °C
22,14 µΩ·m
16,78 nΩ·m
3,78 nΩ·m
2,78 nΩ·m
 
28)Zlato
Teplotní součinitel elektrického odporu
0,0068 K-1
1,0068 K-1
2,0068 K-1
 
29)Zlato
Tepelná vodivost při 20 °C
318 W·m-1·K-1
86 W·m-1·K-1
186 W·m-1·K-1

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet