Atomová bomba

Popis stránky *

Atomová bomba • • - jaderná bomba - jaderná zbraň - atomová zbraň - Druhá světová válka - vyberte správná data testu.Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- jaderná bomba - jaderná zbraň - atomová zbraň - Druhá světová válka - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)
Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta ______
ve Spojených státech
v Německu
ve Francii
 
2)
Jaderná bomba byla vyvinuta v rámci vojenského projektu ______
Fat Man
Manhattan
Little Boy
 
3)
Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta v laboratořích v ______
Cape Canaveral
Los Angeles
Los Alamos
 
4)
Jaderná bomba byla vyvinuta za vedení ______
Alberta Einsteina
Klause Fuchse
Roberta Jacoba Oppenheimera
 
5)
Výsledkem projektu byl první pokusný jaderný výbuch, který proběhl ______
19. září 1944
16. července 1945
18. srpna 1944
 
6)
první pokusný jaderný výbuch proběhl v poušti ______
White Sands
Yellow Sand
Green Sands
 
7)
První pokusný jaderný výbuch proběhl poblíž města ______
Alamogordo
Asheville
Arlington
 
8)
Nejjednodušší Jaderná bomba se obvykle skládá ze ______ oddělených podkritických množství štěpného materiálu, která v součtu tvoří množství nadkritické (typicky několik kilogramů). Ta jsou proti sobě vymrštěna explozí klasické výbušniny.
tří
dvou
čtyř
 
9)
Síla výbuchu zajistí, ______
že dojde k dokonalému promíchání všech částí
jen započatí procesu štěpení jader
že nebudou obě části od sebe během prvních několika milisekund odhozeny teplem počínající řetězové reakce a tlakem vylétajících neutronů
 
10)
Fat Man byl shozený na ______
nebyl nikdy použit
Nagasaki
Hirošimu
 
11)
Co znamená zkratka TNT ______
trinitromethylbenzen
Trinitrotoetylen
Trinitrotoluen
 
12)
22 Mt TNT znamená, že síla výbuchu se rovná výbuchu 22 ______ tun TNT
miliard
tisíc
milionů
 
13)
Síla výbuchu pumy svržené na Nagasaki byla ______
22 Mt TNT
18 Mt TNT
21 Kt TNT
 
14)
Existuje též typ bomby označovaný jako ______
elektronová
elementární
neutronová
 
15)
Taková bomba je konstruována za účelem co největší ______
destrukce kovových předmětů, tedy tanků, letadel a podobně
emise záření do okolí
destrukce budov
 
16)
Jaky účinnek má tato bomba na obyvatele zasažené oblasti ______
mnohem drtivější než klasická atomová
člověk zahyne jen v bezprostřední blízkosti výbuchu řadově do jednoho kilometru od epicentra, záření je minimální
lidem škodí jen tlaková vlna, jinak je neškodná
 
17)
Energii uvolněnou atomovým výbuchem je možno rozdělit na následující kategorie: tlaková vlna představuje ______ % celkové uvolněné energie
90–95
40–60
5–10
 
18)
tepelné záření představuje ______ % celkové uvolněné energie
90–95
30–50
15-20
 
19)
ionizující záření představuje ______ % celkové uvolněné energie
15-20
20–35
5
 
20)
radioaktivní látky představují ______ % celkové uvolněné energie
50-70
5–10
20–35
 
21)
Jaky typ letounu svrhl bomby na Hirošimu a Nagasaki
Boeing B-29 Superfortress
Boeing B-17 G Flying Fortress
B-52 Stratofortress
 
22)
Letoun B-29 Enola Gay svrhl ______ v 8.16 pumu na Hirošimu
26. srpna 1945
16. srpna 1945
6. srpna 1945
 
23)
Puma svržená na Hirošimu byla _______ s ekvivalentem mezi 13 a 18 kilotunami TNT.
plutoniová
uranová
vodíková
 
24)
Letoun Bock's Car svrhl ______ 1945 v 11:02 bombu na Nagasaki
3. srpna
4. srpna
9. srpna
 
25)
Puma svržená na Nagasaki byla _______
plutoniová
uranová
vodíková
 
26)
Obě pumy zabily okamžitě zhruba ______ lidí
13 000
130 000
33 000
 
27)
Dalších ______ umíralo na následky výbuchu v dalších letech.
100 000
1 000
10 000
 
28)
Druhou atomovou mocností se v roce 1949 ______
stala Velká Británie
stala Francie
stal Sovětský svaz

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet