Arcibiskupský zámek v Kroměříži

Popis stránky *
• Arcibiskupský zámek v Kroměříži
• - vyberte správná data testu. V testu jsou použity údaje ze stránek http://www.azz.cz/?pg=10&lng=1 Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu. V testu jsou použity údaje ze stránek http://www.azz.cz/?pg=10&lng=1 Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Chyba
 
1)Kroměřížský zámek
Komplex zahrad a zámku v Kroměříži byl zařazen od roku ______ mezi Národní kulturní památky České republiky
1995
1980
1990
 
2)Kroměřížský zámek
od prosince ______ je zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO.
1990
1998
2005
 
3)Kroměřížský zámek
Jeho vznik a vývoj je spjat s historii ______ biskupství
brněnského
olomouckého
pražského
 
4)Kroměřížský zámek
Kroměříž byla ve ___ .století povýšena na město
14
13
12
 
5)Kroměřížský zámek
Původní hrad a pozdější zámek byly rezidencí ______ biskupů.
opavských
olomouckých
brněnských
 
6)Kroměřížský zámek
V třicetileté válce r.1643 a 1645 ______ švédskými vojsky
byl hrad ovládnut
byl hrad zničen
nebyl dobyt
 
7)Kroměřížský zámek
Na místě hradu byl do konce 17.století postaven rozhodnutím biskupa Karla II. z ______ honosný raně barokní palác
Olomouce
Petřvaldu
Lichtensteina-Kastelkorna
 
8)Kroměřížský zámek
Z původního hradu zůstala spodní část bergfriedu, přestavěného v honosnou ______ m vysokou věž.
84
58
45
 
9)Kroměřížský zámek
Požár v r.______ vedl k úpravám druhého poschodí, odbourání bastionů na rozích budovy, snesení atikové balustrády a k novému krovu a zakončení věže.
1703
1693
1752
 
10)Kroměřížský zámek
Kdy byl zasypán příkop před zámkem, oddělující budovu od náměstí?
v 18.století
v 17.století
v 19.století
 
11)Kroměřížský zámek
V loveckém sále zámku se nachází kopie obrazu Lovu na lvy. Kdo je autorem originálu?
Cooseman
Rubens
Bassan
 
12)Kroměřížský zámek
Na zámku se nachází také Carský pokoj, ve kterém i když jen několik dnů, přijímal své hosty v srpnu r.1885 ruský car______
Alexandr III.
Mikuláš II. Alexandrovič
Petr III. Fjodorovič
 
13)Kroměřížský zámek
Poradní sál získal své jméno také v 19. století, kdy sloužil k poradám poslanců říšského sněmu, zasedajícího v zámku v letech ______ .
1848-1849
1878-1879
18468-1869
 
14)Kroměřížský zámek
______ sál sloužil k oficiálnímu přijetí významných skupin hostů a návštěvníků zámku
Korunní
Trůnní
Císařský
 
15)Kroměřížský zámek
Sněmovní sál má rozměry ______
30 x 15 x 7
40 x 20 x 17
25 x 10 x 5,5

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet