Arcibiskupský zámek v Kroměříži

Popis stránky *
• Arcibiskupský zámek v Kroměříži
• - vyberte správná data testu. V testu jsou použity údaje ze stránek http://www.azz.cz/?pg=10&lng=1 Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správná data testu. V testu jsou použity údaje ze stránek http://www.azz.cz/?pg=10&lng=1 Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Chyba
 
1)Kroměřížský zámek
Komplex zahrad a zámku v Kroměříži byl zařazen od roku ______ mezi Národní kulturní památky České republiky
1990
1980
1995
 
2)Kroměřížský zámek
od prosince ______ je zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO.
1998
2005
1990
 
3)Kroměřížský zámek
Jeho vznik a vývoj je spjat s historii ______ biskupství
pražského
olomouckého
brněnského
 
4)Kroměřížský zámek
Kroměříž byla ve ___ .století povýšena na město
12
14
13
 
5)Kroměřížský zámek
Původní hrad a pozdější zámek byly rezidencí ______ biskupů.
brněnských
olomouckých
opavských
 
6)Kroměřížský zámek
V třicetileté válce r.1643 a 1645 ______ švédskými vojsky
byl hrad ovládnut
nebyl dobyt
byl hrad zničen
 
7)Kroměřížský zámek
Na místě hradu byl do konce 17.století postaven rozhodnutím biskupa Karla II. z ______ honosný raně barokní palác
Petřvaldu
Olomouce
Lichtensteina-Kastelkorna
 
8)Kroměřížský zámek
Z původního hradu zůstala spodní část bergfriedu, přestavěného v honosnou ______ m vysokou věž.
58
45
84
 
9)Kroměřížský zámek
Požár v r.______ vedl k úpravám druhého poschodí, odbourání bastionů na rozích budovy, snesení atikové balustrády a k novému krovu a zakončení věže.
1752
1703
1693
 
10)Kroměřížský zámek
Kdy byl zasypán příkop před zámkem, oddělující budovu od náměstí?
v 18.století
v 19.století
v 17.století
 
11)Kroměřížský zámek
V loveckém sále zámku se nachází kopie obrazu Lovu na lvy. Kdo je autorem originálu?
Rubens
Bassan
Cooseman
 
12)Kroměřížský zámek
Na zámku se nachází také Carský pokoj, ve kterém i když jen několik dnů, přijímal své hosty v srpnu r.1885 ruský car______
Alexandr III.
Petr III. Fjodorovič
Mikuláš II. Alexandrovič
 
13)Kroměřížský zámek
Poradní sál získal své jméno také v 19. století, kdy sloužil k poradám poslanců říšského sněmu, zasedajícího v zámku v letech ______ .
18468-1869
1878-1879
1848-1849
 
14)Kroměřížský zámek
______ sál sloužil k oficiálnímu přijetí významných skupin hostů a návštěvníků zámku
Císařský
Trůnní
Korunní
 
15)Kroměřížský zámek
Sněmovní sál má rozměry ______
30 x 15 x 7
25 x 10 x 5,5
40 x 20 x 17

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet