Řecko starověké

Popis stránky *
• Řecko starověké
• - test z historie vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Řecko se nachází v:
Africe
Evropě
Asii
 
2)
Území Řecka je:
bažinaté
tvořeno pouští
hornaté
 
3)
Nejváženější řecký posvátný okrsek se stavbami postavenými na výšině se nazývá:
Akropolis
Visuté zahrady Semiramidiny
Artemidin chrám
Trója
 
4)
Tyto stavby byly užívány, jako:
divadlo
svatyně
sídlo vlády
 
5)
Kdo byl bohem Olympiády?
Zeus
Hermes
Hades
 
6)
Řekové věřily:
byli ateisté
ve více bohů
v jednoho boha
 
7)
Řekové cestovali nejvíce:
vzduchem
po souši
po moři
 
8)
Řekové měli s Persií:
dobré vztahy
časté válečné konflikty
neměli žádné, protože Persie již zanikla před vznikem Řecka
 
9)
Bitva u Marathónu - jejíž výsledek běžel oznámit do Athén řecký voják jménem:
Darius
Hefaiston
Feidipidés
 
10)
Xerxes, který bojoval proti Spartě u Thermopil byl:
říman
egypťan
peršan
 
11)
Mýtická předkyně Řeků se nazývala:
Andromeda
Athéna
Helena

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 40,5919 sekundy
Dat:
2021-04-25 19:13:15 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet