Řecko starověké

Popis stránky *

Řecko starověké • • - test z historie vyberte správná data.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Řecko se nachází v:
Africe
Asii
Evropě
 
2)
Území Řecka je:
hornaté
bažinaté
tvořeno pouští
 
3)
Nejváženější řecký posvátný okrsek se stavbami postavenými na výšině se nazývá:
Visuté zahrady Semiramidiny
Trója
Akropolis
Artemidin chrám
 
4)
Tyto stavby byly užívány, jako:
sídlo vlády
divadlo
svatyně
 
5)
Kdo byl bohem Olympiády?
Hermes
Zeus
Hades
 
6)
Řekové věřily:
ve více bohů
byli ateisté
v jednoho boha
 
7)
Řekové cestovali nejvíce:
vzduchem
po moři
po souši
 
8)
Řekové měli s Persií:
neměli žádné, protože Persie již zanikla před vznikem Řecka
dobré vztahy
časté válečné konflikty
 
9)
Bitva u Marathónu - jejíž výsledek běžel oznámit do Athén řecký voják jménem:
Darius
Hefaiston
Feidipidés
 
10)
Xerxes, který bojoval proti Spartě u Thermopil byl:
peršan
říman
egypťan
 
11)
Mýtická předkyně Řeků se nazývala:
Athéna
Helena
Andromeda

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 49,2439 sekundy
Dat:
2020-05-25 14:19:09 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet