Slované oblast původu mapa

Popis stránky *
• Slované oblast původu mapa
• - článek se zabývá původem Slovanů.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- článek se zabývá původem Slovanů.

Slované Славяни Slawe Slavic Slav Slavonian
Slované patří k Indoevropanům, kteří asi původně obývali jen oblasti kolem Kaspického moře.
O pravlasti našich předků toho moc nevíme, ale můžeme odhadnout, že obývali území mezi řekami Vislou a Dněprem. Odtud v 5. a 6. století našeho letopočtu začali osídlovat další území, kde mnohdy žijí doposud. Počet lidí, kteří se osídlování nových míst zúčastnili, můžeme odhadnout na 1,7 až 2,5 milionu.
Proto se jim dařilo tak snadno proniknout do hloubi evropského kontinentu. Je dobré si uvědomit, že hustota osídlení původními obyvateli byla mnohdy velmi nízká, takže příchozí například na našem dnešním území náraželi zřejmě jen na nepatrný odpor původních obyvatel.

Slovany k jejich expanzi do nových oblastí nutil patrně jejich zvyšující se počet. Další teorie říká, že to mohlo být po nějaké morové epidemii, která propukla mezi obyvatelstvem a lid byl zmanipulován kněžími k odchodu z "prokleté" oblasti, kde přišli o své blízké.


По русски: Славяне.
Славяне принадлежат к Индоевропейцам, которые первоначально населяли только области около Каспийского моря. О прародине наших предков мы многого не знаем, однако можем приблизительно определить, что проживали они на территории между реками Висла и Днепр. Оттуда в 5 и 6 веках н.э. начали заселять следующие территории, где многие живут до сих пор. Численность людей, которые участвовали в заселении, примерно насчитывает от 1,7 до 2,5 миллионов человек. Поэтому им удавалось так легко проникнуть вглубь европейского континента. Хорошо видно, что плотность населения первоначальных жителей была нередко очень низкая, так что прибывшие, например, на наши сегодняшние территории, люди имели очевидно ничтожное сопротивление коренных жителей.
Славяне ,к их расширению до новых областей ,стало принужденно заметно , их повышающее исчисление.
Следующая теория говорит , что то могло быть по какой-нибудь чумной эпидемии, которая вспыхнула среди населения и люди были направлены священниками к отходу из "проклятых" областей.


Vysvětlivky k mapě - situace 200 - 400 n.l.:
Červná je oblast o, které se domníváme, že Slované obývali před svou expanzí na nová území.
Zelené vertikální čárkování pravděpodobné prolínání Slovanů s původním obyvatelstvem mohlo být až k řece Odře na západě a do severnějších oblastí až k Baltskému moři.


slovane mapa letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet