Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Popis stránky *
• Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Kavád podporovaný vojskem Hefthalitů bojuje s východořímským císařem Anastasiem I.; po zaplacení vysoké částky získávají Byzantinci dobytá území nazpět.

428 n. l.
494/495 – 496 n. l.
503 – 505/506 n. l.
 
2)

faktické rozdělení Arménie na (menší) římskou část a (větší) část perskou (příslušná dohoda je uzavřena v průběhu osmdesátých let).

603 n. l.
377 n. l.
cca 557 – 560 n. l.
 
3)

sásánovská vojska dobývají na Byzanci Edessu, Amidu, Mardin a Aleppo (Berroiu).

572 n. l.
630 – 633 n. l.
kol. 605 n. l.
 
4)

po dvouletých bojích o moc dosedá Péróz I. na perský trůn; první roky jeho vlády jsou ve znamení katastrofálního sucha.

459 n. l.
260 n. l.
450/451 n. l.
 
5)

státní záležitosti za vlády krále Valgaše řídí velmož jménem Sóchrá.

cca 506 – 516 n. l.
338 – 344 n. l.
484 – 488 n. l.
 
6)

sásánovská vojska vpadají do severní Mezopotámie; neúspěšné obléhání města Hatry, nepříliš vzdáleného od římských hranic.

623 n. l.
cca 228 – 230 n. l.
296 – 297/298 n. l.
 
7)

křesťanští radikálové ničí zarathuštrovský chrám ve městě Hormizd-Ardašír v dnešním Chúzistánu; na nátlak mágů zahajuje Jazdkart nové pronásledování.

338 n. l.
před 421 n. l.
283 n. l.
 
8)

Husrav a Justinianus uzavírají příměří, aniž by kterákoli ze stran dosáhla výraznějšího zisku.

427 n. l.
527/528 n. l.
556 – 557 n. l.
 
9)

první lokální střetnutí mezi Peršany a arabskými kmeny končí pro Sásánovce porážkou (bitva u Dhú Káru).

528/529 n. l.
260 n. l.
604 n. l.
 
10)

Kavádův bratr Zámásp perským králem.

496 – 499 n. l.
556 – 557 n. l.
po 262 n. l.
 
11)

arabské poselstvo vyzývá krále Jazdkarta, aby buď přestoupil k islámu, nebo platil chalífu Umarovi tribut; Jazdkart to odmítá.

632 n. l.
634 n. l.
442 n. l.
 
12)

s pomocí Hefthalitů a Sóchry se stává králem Pérózův syn Kavád I.; jeho cílem v prvních letech vlády je oslabení moci vlivných šlechtických rodin (využití rivality mezi Káry vedenými Sóchrou a Mihrány v čele se Šápúrem).

488 n. l.
597/598 n. l.
238 – 239 n. l.
 
13)

pád posádkového města Dura Európos.

399 – 421 n. l.
256 n. l.
632 n. l.
 
14)

uzavření „padesátiletého“ míru mezi Byzancí a Persií; císař slibuje, že bude Husravovi ročně platit 30 000 zlatých, král naopak zaručuje náboženskou svobodu perským křesťanům.

488 n. l.
377 n. l.
561 n. l.
 
15)

po krátké válce uzavírá Jazdkart mír s Theodosiem II. (zachování statu quo).

548 n. l.
309 – 379 n. l.
442 n. l.
 
16)

válka s Římem končí navzdory počátečním potížím příznivě; císař Philippus Arabs se zavazuje k placení tributu.

po 330 n. l.
626 n. l.
243 – 244 n. l.
 
17)

arménský král Tiridatés III. (IV.) (298 - 330) přijímá křesťanství (tradiční datum 301 je patrně nesprávné).

442 n. l.
316/317 n. l.
540 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet