Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Popis stránky *
• Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

pod vlivem prince Husrava se zhoršuje králův vztah k Mazdakovi a jeho stoupencům.

488 n. l.
po 520 n. l.
503 – 505/506 n. l.
 
2)

Husravův pokus dobýt ve spolku s Avary Konstantinopol končí nezdarem.

634 n. l.
579 – 590 n. l.
626 n. l.
 
3)

snaha Jazdkartova ministra Mihra Narsé prosadit v Arménii zarathuštrismus vyvolává vzpouru; sásánovským vojskům se ji podaří potlačit.

450/451 n. l.
650/651 n. l.
238 – 239 n. l.
 
4)

definitivní mír mezi Byzancí a Persií; vrácení svatého Kříže.

626 n. l.
545 n. l.
630/631 n. l.
 
5)

římský císař Carus napadá perskou říši, dobývá Ktésifóntu, brzy nato však umírá a výprava vyznívá do ztracena; potlačení vzpoury Bahrámova bratra Hormizda, místodržitele v Chorásánu.

283 n. l.
632 n. l.
296 – 297/298 n. l.
 
6)

obnovení války s Římem; dobytí města Amidy na horním Tigridu; chionitský král Grumbatés Šápúrovým spojencem.

377 n. l.
588 – 589 n. l.
359 n. l.
 
7)

vojsko Hefthalitů dosazuje Kaváda I. opět na trůn; Mazdak obnovuje svůj vliv u dvora.

494/495 – 496 n. l.
cca 506 – 516 n. l.
499 n. l.
 
8)

Husrav II. dobývá na Byzanci Sýrii, velkou část Malé Asie i Egypt; posvátná křesťanská relikvie – svatý Kříž v Jeruzalémě - se stává kořistí Peršanů.

260 n. l.
296 – 297/298 n. l.
611 – 619 n. l.
 
9)

převrat zosnovaný vojevůdcem Šahrvarázem způsobuje těžké vnitřní zmatky; v různých částech říše se krátkodobě ujímají moci jednotliví členové sásánovského rodu.

630 – 633 n. l.
528/529 n. l.
556 – 557 n. l.
 
10)

císař Herakleios zahajuje byzantský protiútok (výprava do Arménie); na Arabském poloostrově odchází prorok Muhammad z Mekky do Medíny (hidžra).

591 n. l.
622 n. l.
428 n. l.
 
11)

Sásánovci válčí s různými nomádskými kmeny na Východě (především s tzv. Hefthality či Bílými Huny).

637 – 640 n. l.
466 – 469 n. l.
po 400 n. l.
 
12)

s pomocí Hefthalitů a Sóchry se stává králem Pérózův syn Kavád I.; jeho cílem v prvních letech vlády je oslabení moci vlivných šlechtických rodin (využití rivality mezi Káry vedenými Sóchrou a Mihrány v čele se Šápúrem).

570 n. l.
628 n. l.
488 n. l.
 
13)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

296 – 297/298 n. l.
638 n. l.
252 – 253 n. l.
 
14)

sásánovská vojska dobývají na Habeši Jemen a zřizují zde perský vazalský stát; narození proroka Muhammada v Mekce.

494/495 n. l.
548 n. l.
570 n. l.
 
15)

císař Herakleios poráží sásánovského vojevůdce Ráhzáda u Ninive.

627 n. l.
421 – 422 n. l.
231 n. l.
 
16)

křesťanští radikálové ničí zarathuštrovský chrám ve městě Hormizd-Ardašír v dnešním Chúzistánu; na nátlak mágů zahajuje Jazdkart nové pronásledování.

496 – 499 n. l.
610 n. l.
před 421 n. l.
 
17)

s pomocí vojsk císaře Maurikia vítězí Husrav nad Bahrámem Čóvénem a přebírá vládu v zemi; Bahrám odchází do exilu k Turkům, kde je brzy nato zavražděn.

359 n. l.
591 n. l.
481/482 – 484 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet