Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Popis stránky *
• Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

561 n. l.
548 n. l.
481/482 – 484 n. l.
 
2)

sasazení arménského krále Ardašíra - Arménie spravována místodržiteli.

623 n. l.
428 n. l.
632 n. l.
 
3)

král se obrací proti perským křesťanům (poprava ktésifóntského biskupa Šimona bar Sabba‘é); křesťané jsou v důsledku náboženské politiky Konstantina I. a jeho nástupců považováni za exponenty Říma.

340/341 n. l.
421 – 422 n. l.
232 – 233 n. l.
 
4)

Husrav porušuje mírovou dohodu s Byzancí a vpadá do Sýrie; vyplenění Antiochie nad Orontem.

kol. 605 n. l.
531 – 579 n. l.
540 n. l.
 
5)

Arabové vpadají do Mezopotámie a porážejí sásánovská vojska v bitvě u Kádisíje; pád Ktésifóntu.

466 – 469 n. l.
636/637 n. l.
622 n. l.
 
6)

Hormizd IV., syn Husravův, perským králem; tvrdé zásahy proti šlechtě a kněžstvu (údajně 13 600 poprav); válka s Byzancí pokračuje.

cca 286/287 n. l.
579 – 590 n. l.
po 520 n. l.
 
7)

císař Herakleios zahajuje byzantský protiútok (výprava do Arménie); na Arabském poloostrově odchází prorok Muhammad z Mekky do Medíny (hidžra).

638 n. l.
622 n. l.
597/598 n. l.
 
8)

zavraždění císaře Maurikia (602) slouží Husravovi jako záminka, aby zahájil válku s Byzancí a vystupoval v ní jako císařův mstitel.

603 n. l.
630 – 633 n. l.
421 – 422 n. l.
 
9)

Šápúr II. podniká vojenské výpravy proti arabským kočovníkům.

276 – 293 n. l.
po 330 n. l.
603 n. l.
 
10)

perský král ve spojení s tureckým vládcem Istämim vyvrací říši Hefthalitů; severní část získávají Turci, državy na jih od Amudarji Sásánovci.

570 n. l.
590 n. l.
cca 557 – 560 n. l.
 
11)

státní záležitosti za vlády krále Valgaše řídí velmož jménem Sóchrá.

484 – 488 n. l.
238 – 239 n. l.
642 n. l.
 
12)

s pomocí Hefthalitů a Sóchry se stává králem Pérózův syn Kavád I.; jeho cílem v prvních letech vlády je oslabení moci vlivných šlechtických rodin (využití rivality mezi Káry vedenými Sóchrou a Mihrány v čele se Šápúrem).

231 n. l.
488 n. l.
626 n. l.
 
13)

palmýrský vládce Odaenathus zahajuje v zastoupení císaře Galliena protiútok a dvakrát proniká až ke Ktésifóntu; stabilizace poměrů na římsko-perském pomezí.

po 262 n. l.
cca 228 – 230 n. l.
527/528 n. l.
 
14)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

238 – 239 n. l.
531 – 579 n. l.
611 – 619 n. l.
 
15)

válka s Římem končí navzdory počátečním potížím příznivě; císař Philippus Arabs se zavazuje k placení tributu.

243 – 244 n. l.
338 – 344 n. l.
276 n. l.
 
16)

Kavád I. dává zahubit Mazdaka a jeho čelné přívržence; mazdakismus místy v Íránu přežívá až do dob arabské nadvlády.

633 – 651 n. l.
637 – 640 n. l.
528/529 n. l.
 
17)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

252 – 253 n. l.
238 – 239 n. l.
260 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet