Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Popis stránky *
• Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Kavádův bratr Zámásp perským králem.

496 – 499 n. l.
488 n. l.
532 n. l.
 
2)

velmoži zbavují Kaváda I. vlády a odsuzují ho k doživotnímu vězení v „Pevnosti zapomenutí“ v Chúzistánu; Kavád odtud prchá k Hefthalitům.

496 n. l.
590 n. l.
240/241 – 271/272 n. l.
 
3)

král Narsé se pokouší dobýt nazpět Arménii, po počátečních úspěších je však poražen Diocletianovým spolucísařem Galeriem a přinucen uzavřít mírovou smlouvu v Nisibis; Římané získávají svrchovanost nad Arménií i Ibérií (Gruzie), město Nisibis na římském území je prohlášeno za středisko obchodu s Východem.

499 n. l.
570 n. l.
296 – 297/298 n. l.
 
4)

s pomocí vojsk císaře Maurikia vítězí Husrav nad Bahrámem Čóvénem a přebírá vládu v zemi; Bahrám odchází do exilu k Turkům, kde je brzy nato zavražděn.

503 – 505/506 n. l.
591 n. l.
623 n. l.
 
5)

Husrav II. Parvéz perským králem; na severovýchodě říše zakládá jeho strýc Vistám separatistický státní útvar a vládne tam zhruba do roku 600 jako samostatný panovník.

cca 286/287 n. l.
630/631 n. l.
591 – 628 n. l.
 
6)

Sásánovci válčí s různými nomádskými kmeny na Východě (především s tzv. Hefthality či Bílými Huny).

po 400 n. l.
548 n. l.
503 – 505/506 n. l.
 
7)

Šápúr využívá nespokojenosti pohanské strany v Arménii a obsazuje celou zemi; počátek dlouholetého konfliktu s římskou říší.

338 n. l.
634 n. l.
632 n. l.
 
8)

římský císař Iulianus vpadá s 80 000–90 000 muži do perské říše, proniká až ke Ktésifóntu, na zpátečním pochodu je však zabit v bitvě; jeho nástupce Iovianus uzavírá s Šápúrem mír, jednostranně výhodný pro Sásánovce; Římané ztrácejí Nisibis a Singaru a zavazují se, že nebudou podporovat Arménii.

637 – 640 n. l.
597/598 n. l.
363 n. l.
 
9)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

579 – 590 n. l.
481/482 – 484 n. l.
604 n. l.
 
10)

Peršané a Byzantinci sjednávají příměří na pět let; císař je nucen zaplatit Husravovi 2000 liber zlata.

545 n. l.
570 n. l.
252 – 253 n. l.
 
11)

Kavád podporovaný vojskem Hefthalitů bojuje s východořímským císařem Anastasiem I.; po zaplacení vysoké částky získávají Byzantinci dobytá území nazpět.

503 – 505/506 n. l.
488 n. l.
243 – 244 n. l.
 
12)

Husrav porušuje mírovou dohodu s Byzancí a vpadá do Sýrie; vyplenění Antiochie nad Orontem.

572 n. l.
540 n. l.
503 – 505/506 n. l.
 
13)

Jazdkart III., vnuk Husrava II., perským králem.

499 n. l.
276 n. l.
633 – 651 n. l.
 
14)

turecký král Šáva vpadá do perské říše, je však poražen vojevůdcem Bahrámem Čóvénem a v boji zabit.

588 – 589 n. l.
260 n. l.
636/637 n. l.
 
15)

faktické rozdělení Arménie na (menší) římskou část a (větší) část perskou (příslušná dohoda je uzavřena v průběhu osmdesátých let).

638 n. l.
340/341 n. l.
377 n. l.
 
16)

„věčný mír“ s východořímským císařem Justinianem I.

532 n. l.
611 – 619 n. l.
623 n. l.
 
17)

Bahrám Čóvén revoltuje proti králi a táhne na Ktésifón; převrat v hlavním městě vynáší nakrátko k moci prince Husrava, syna Hormizdova, ale Bahrám jeho jednotky poráží a dává se korunovat na krále jako Bahrám VI.; Husrav prchá k Byzantincům.

590 n. l.
494/495 – 496 n. l.
630 – 633 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet