Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Popis stránky *
• Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Jazdkart III., vnuk Husrava II., perským králem.

632 n. l.
627 n. l.
633 – 651 n. l.
 
2)

s pomocí vojsk císaře Maurikia vítězí Husrav nad Bahrámem Čóvénem a přebírá vládu v zemi; Bahrám odchází do exilu k Turkům, kde je brzy nato zavražděn.

650/651 n. l.
623 n. l.
591 n. l.
 
3)

římský císař Iulianus vpadá s 80 000–90 000 muži do perské říše, proniká až ke Ktésifóntu, na zpátečním pochodu je však zabit v bitvě; jeho nástupce Iovianus uzavírá s Šápúrem mír, jednostranně výhodný pro Sásánovce; Římané ztrácejí Nisibis a Singaru a zavazují se, že nebudou podporovat Arménii.

316/317 n. l.
481/482 – 484 n. l.
363 n. l.
 
4)

Peršané musí přerušit konflikt v Mezopotámii a věnovat se obraně svých severovýchodních hranic (boje s hunským kmenem Chionitů).

350 – 358/359 n. l.
628 n. l.
439 – 457 n. l.
 
5)

po smrti Kaváda II. vládne jeho nezletilý syn Ardašír III.

256 n. l.
602 n. l.
628 – 630 n. l.
 
6)

Husrav II. zajímá an-Nu‘mána III., vládce lachmovského státu na pomezí perské Mezopotámie, a dává ho usmrtit; lachmovská monarchie do té doby tvořila nárazníkové pásmo mezi perskou říší a Arábií.

296 – 297/298 n. l.
602 n. l.
570 n. l.
 
7)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

531 – 579 n. l.
399 – 421 n. l.
cca 506 – 516 n. l.
 
8)

Sásánovci válčí s různými nomádskými kmeny na Východě (především s tzv. Hefthality či Bílými Huny).

636/637 n. l.
po 400 n. l.
496 n. l.
 
9)

Kavád I. dává zahubit Mazdaka a jeho čelné přívržence; mazdakismus místy v Íránu přežívá až do dob arabské nadvlády.

po 262 n. l.
597/598 n. l.
528/529 n. l.
 
10)

v bitvě u Edessy je římské vojsko zcela rozdrceno; císař Valerianus upadá do perského zajetí; Šápúrova jízda plení Sýrii, Kilikii a Kappadokii.

260 n. l.
627 n. l.
496 – 499 n. l.
 
11)

král se obrací proti perským křesťanům (poprava ktésifóntského biskupa Šimona bar Sabba‘é); křesťané jsou v důsledku náboženské politiky Konstantina I. a jeho nástupců považováni za exponenty Říma.

622 n. l.
636/637 n. l.
340/341 n. l.
 
12)

Peršané a Byzantinci sjednávají příměří na pět let; císař je nucen zaplatit Husravovi 2000 liber zlata.

603 n. l.
672 n. l.
545 n. l.
 
13)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

481/482 – 484 n. l.
428 n. l.
545 n. l.
 
14)

vojsko Hefthalitů dosazuje Kaváda I. opět na trůn; Mazdak obnovuje svůj vliv u dvora.

499 n. l.
484 – 488 n. l.
459 n. l.
 
15)

Šápúr II. podniká vojenské výpravy proti arabským kočovníkům.

626 n. l.
450/451 n. l.
po 330 n. l.
 
16)

Husrav porušuje mírovou dohodu s Byzancí a vpadá do Sýrie; vyplenění Antiochie nad Orontem.

540 n. l.
634 n. l.
556 – 557 n. l.
 
17)

v bitvě u Nehávandu v Médii je sásánovské vojsko rozdrceno; Jazdkart III. prchá dále na východ.

po 400 n. l.
642 n. l.
597/598 n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet