Feudální systém - test

Popis stránky *
• Feudální systém - test.
• Kdo řídil katolickou církev v království? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Kdo řídil katolickou církev v království? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Feudální systém - test.
Kdo, dle práva, jako první přebíral moc po smrti panovníka?
Jeho první manželka
Jeho prvorozená dcera
Jeho prvorozený syn
 
2)Feudální systém - test.
Čím se živila většina lidí, kteří žili ve feudálním systému?
Většinou jako vojáci
Jako obchodníci a kupci
Těžce pracovali jako rolníci
 
3)Feudální systém - test.
Kdo řídil katolickou církev v království?
Opat
Biskup
Fáter
 
4)Feudální systém - test.
Kdo vlastnil vše ve vesnici včetně plodin i lidí?
Místní kněz
Pán hradu, ritíř, zeman - oblastní správce
Církev
 
5)Feudální systém - test.
Která stavba byla hospodářským a řídícím centrem oblasti?
Náměstí
Hrad/zámek/tvrz
Chrám, kaple, kostel
 
6)Feudální systém - test.
Proč se hrady stavěly především na kopcích?
Aby tam poddaní snáze trefili z daněmi
Aby panovník našel svůj hrad, když se vracel z války
Daly se lépe bránit
 
7)Feudální systém - test.
Co to bylo léno?
Byla to území, funkce, práva, nebo nějaký majetek, který král propůjčil správci (hradní pán, rytíř, zeman) za slib věrnosti a oddanosti králi/lennímu pánu
Dočasné zproštění placení daní
Povýšení obce na město
 
8)Feudální systém - test.
Jaké povinnosti měl pán hradu?
Žádné
Spravovat svou oblast, sloužit věrně králi
Plenit a drancovat
 
9)Feudální systém - test.
Jakou odměnu měli rolníci za svou práci pro svého pána?
Mohli neomezeně využívat jeho sýpky
Žádnou
Ochranu před jinými pány a nájezdníky
 
10)Feudální systém - test.
Jak se nazýval nejvyšší panovník a vládce země?
Král/kníže
Diktátor
Císař

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 12,6209 sekundy
Dat:
2020-06-07 04:26:30 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet