Cechy - mistr - tovaryš - nádeník

Popis stránky *
• Cechy ve středověku - test.
• Jakou pozici měl řemeslník, který již nebyl učeň, ale ještě nebyl mistr? A jiné otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Jakou pozici měl řemeslník, který již nebyl učeň, ale ještě nebyl mistr? A jiné otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Cechy ve středověku - test.
Po jak dlouhou dobu měl řemeslník postavení učně od počátku zahájení učební doby?
Až 7 let
Do 40 let svého věku
Do 25 let svého věku
 
2)Cechy ve středověku - test.
Jak se někdo mohl stát cechmistrem?
Volili si jej učni, tovaryši a mystři
Volili si jej tovaryši a mystři
Volili si jej mistři
 
3)Cechy ve středověku - test.
Jaké výhody měl spotřebitel z existence cechů?
Žádné
Nižší daně
Kvalitní služby a výrobky
 
4)Cechy ve středověku - test.
Jaké výhody měl člen cechu?
Nemusel platit daně
Nebyl odveden do armády
Zdokonalování v práci a určitou pomoc v době nouze, nemoci
 
5)Cechy ve středověku - test.
Jakou pozici měl řemeslník, který již nebyl učeň, ale ještě nebyl mistr?
Trabant
Tovaryš
Lempel
 
6)Cechy ve středověku - test.
Nevýhody cechů byly?
Žádné nebyly a dnes se k cechům vracíme
Potlačení konkurence, zmrazení technologie, omezení, regulace
 
7)Cechy ve středověku - test.
Co to byly cechy ve středověku?
Oddíly výběrčích daní
Sdružení řemeslníků
Správní budovy
 
8)Cechy ve středověku - test.
Měl učeň nárok na finanční odměnu?
Dostával 80% mzdy mistra
Plat dostával stejný, jako každý jiný řemeslník
Neměl, většinou dostal nocleh a stravu
 
9)Cechy ve středověku - test.
Jaké bylo nejvyšší postavení řemeslníka?
Tovaryš
Ultra lempel
Mistr
 
10)Cechy ve středověku - test.
Kdo to byl nádeník?
Brusič nástrojů
Vedoucí cechu
Často nevyučený, většinou sezonní pracovník
 
11)Cechy ve středověku - test.
Ve kterém roce byly cechy zcela zrušeny ve Francii?
1791
1891
1691
 
12)Cechy ve středověku - test.
Kdo řídil většinu cechů?
Muži i ženy v poměru 1:2
Ženy
Muži

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 34,5450 sekundy
Dat:
2020-04-28 12:05:48 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet