Hradisko svatého Klimenta

Popis stránky *
• Hradisko svatého Klimenta
• - na Moravě - překrásné poutní místo uproštřed lesů - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- na Moravě - překrásné poutní místo uproštřed lesů - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)
Hradisko svatého Klimenta má místní pojmenování ______
Hradisko
Kopeček
Klimentek
 
2)
nachází v nadmořské výšce ______ m
461
665
562
 
3)
nachází na jihozápadním vrcholku ______
Bílých Karpat
Ždánického lesa
Chřibů
 
4)
Hradisko se nachází 4 km severozápadně od obce ______
Osvětimany
Stupava
Ježov
 
5)
Na vrcholu hory jsou v současnosti ______
základy kostela
kostel z období Velké Moravy a kaple
stěny původní tvrze
 
6)
Každý rok se zde koná pouť na svátek ______ .
svatých Cyrila a Metoděje
Seslání Ducha svatého
svatého Medarda
 
7)
Hradisko je spojováno s ______ tradicí.
svatováclavskou
medardovskou
cyrilometodějskou
 
8)
Pojmenování lokality se odvíjí z tradice, že sv. Cyril a sv. Metoděj přenesli z Chersonu na toto místo ostatky ______ sv. Klimenta.
poustevníka
papeže
mnicha
 
9)
Hora byla osídlena v ___. století
6
9
3
 
10)
Ve ______ . století bylo hradisko pravděpodobně opuštěno.
15
13
12
 
11)
S Klimentkem je spojena tzv. svatoklimentská daň. Kníže Rastislav ji uložil městům Leváre a Bánovce k vydržování tzv. svatostanu sv. Klimenta a hradu ______
Střílky
Cimburku
Buchlova
 
12)
V roce ______ zde byl založen augustiniánský klášter.
1350
1154
1249
 
13)
Zánik kláštera je spojován s tažením moravských husitů, kteří v roce ______ zaútočili na Kyjov.
1421
1430
1434
 
14)
Koncem 16. století je zde připomínám už jen poustevník Jiřík Smetana z ______ .
Kostelan
Osvětiman
Koryčan
 
15)
V 19. století se začal o Klimentek zajímat osvětimanský ______ Vavřinec Jugan.
farář
stolář
kovář
 
16)
Roku ______ odkopal základy kostela, na kterých z nalezených kamenů poskládal obvodové zídky.
1837
1938
1884
 
17)
V roce ______ zde byla nalezena zlatá mince císaře Theofila z let 839 - 842, je však možné, že sem byl solidus zanesen později.
1912
1801
1899
 
18)
1903 - 1905 nalezl ______ 8 lidských koster (z 13. - 15. století), střepy nádob a kusy železa.
Robert Čechmánek
Jindřich Wankel
Luděk Galuška
 
19)
V blízkosti hradiska asi 2 km severozápadním směrem se nachází zřícenina hradu ______
Střílky
Cimburk
Kozího hrádku
 
20)
Pod hradiskem východním směrem asi 500 metrů se nachází studánka ________
svatého Gorazda
svatého Klimenta
svatého Metoděje

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet