Řecko a Sparta - olympiada

Popis stránky *
• Řecko a Sparta - olympiada
• - test z historie vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
neměli žádnou moc
měli absolutní moc
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
5
21
14
 
3)
Efoři měli za úkol:
vyučovat děti ve školách
dohlížet na vládu králů
stříhat ovce
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
7
14
21
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
24
18
20
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Jónský
Dórský
Peloponéský
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 4 roky
jednou za 5 roků
jednou za 12 let
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
popravovat zločince
zpívat
pořádat zábavy a lidové veselice
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
zločinci
vojáci
básníci
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
kněžím
svobodným řeckým občanům
bohatým občanům

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet