Řecko a Sparta - olympiada

Popis stránky *
• Řecko a Sparta - olympiada
• - test z historie vyberte správná data.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- test z historie vyberte správná data.
Chyba
 
1)
Jaké pravomoci měli králové Sparty?
neměli žádnou moc
byli veliteli vojska, měli kněžské hodnosti a soudcovskou pravomoc
měli absolutní moc
 
2)
Efoři byl sbor kolika můžů?
14
21
5
 
3)
Efoři měli za úkol:
dohlížet na vládu králů
vyučovat děti ve školách
stříhat ovce
 
4)
Od kolika let byli chlapci vychováváni společně k brannému výcviku?
14
21
7
 
5)
V kolika letech byli chlapci zařazeni do armády?
18
20
24
 
6)
Jak se nazýval spolek vytvořený Spartou?
Dórský
Peloponéský
Jónský
 
7)
Jak často se konaly olympijské hry?
jednou za 12 let
jednou za 5 roků
jednou za 4 roky
 
8)
V době olympiády se nesmělo po celém území:
popravovat zločince
zpívat
pořádat zábavy a lidové veselice
 
9)
Na olympiádě nesměli soutěžit:
básníci
zločinci
vojáci
 
10)
Hry byly spočátku přístupné jen:
bohatým občanům
kněžím
svobodným řeckým občanům

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,1619 sekundy
Dat:
2021-03-05 19:47:52 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet