Adolf Hitler - životopis

Popis stránky *
• Adolf Hitler - životopis
• - dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsah
Info
Adolf Hitler - životopis •
• - dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsah



Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Datum narození ______
12. 5. 1902
20. 4. 1889
21. 3. 1905
 
2)Adolf Hitler
Narodil se ______
v městečku Braunau am Inn v Rakousku nedaleko bavorských hranic
ve Vídni - Rakousko
v Poličce na Moravě
 
3)Adolf Hitler
Matka Adolfa Hitlera se jmenovala ______
Klára Hitlerová, za svobodna Pölzlová
Marta Hitlerová, za svobodna Metzgerová
Zita Hitlerová, za svobodna Bauerová
 
4)Adolf Hitler
Jeho otec Alois vlastním jménem ______ si roce 1876 změnil své příjmení na Hitler, což byla zkomolenina jména Hiedler.
Schicklgruber
Toepfer
Laichter
 
5)Adolf Hitler
Otec Adolfa Hitlera pracoval jako ______
obuvník
celní inspektor
obchodník
 
6)Adolf Hitler
Klára (matka Adolfa) byla ______ ženou Aloise Hitlera a byla jeho vzdálenou sestřenicí, nebo dokonce neteří(byla vnučkou Aloisova strýce, možná i otce Johanna Nepomuka).
druhou
třetí
první
 
7)Adolf Hitler
Hitlerův pradědeček z matčiny strany se jmenoval Johann von ______ Hüttler.
Pilsen
Nepomuk
Böhm
 
8)Adolf Hitler
Hitler se narodil jako ______ dítě ze šesti
první
čtvrté
druhé
 
9)Adolf Hitler
V době, kdy Adolf Hitler navštěvoval školu v benediktýnském klášteře v Lanbachu, zpíval ve sboru a chtěl se stát ______
papežem
knězem
mnichem
 
10)Adolf Hitler
Prospěch na základní škole měl ______
vcelku dobrý
velmi špatný
vynikající
 
11)Adolf Hitler
Dokončil střední školu v Linci?
dokončil, ale bez vyznamenání
dokončil s vyznamenáním
nedokončil
 
12)Adolf Hitler
Jaký prospěch měl na střední škole v dějepise a výtvarné výchově?
dostatečný
výborný
dobrý
 
13)Adolf Hitler
Veliký vliv na formování prvních Hitlerových nacionalistických názorů měl jeho učitel ______ Leopold Pötsch
němčiny
zeměpisu
dějepisu
 
14)Adolf Hitler
V té době se upnuly ambice Adolfa Hitlera k výtvarnému umění, ale jeho despotický otec to nechtěl připustit, protože plánoval pro syna kariéru ______ .
státního úředníka
důstojníka armády
u státní policie
 
15)Adolf Hitler
Mladý Adolf svého otce opravdu ______
nenáviděl
měl v úctě
miloval
 
16)Adolf Hitler
Jeho otec byl ______ .
velmi slušný a hodný člověk
opilec a Adolfa (i jeho matku) občas surově bil a nadával jim
velmi přísný a pořádný člověk
 
17)Adolf Hitler
Kvůli němu Hitler měl po zbytek života odpor k ______
alkoholu
slušným lidem
k pořádku a doržování zákonů
 
18)Adolf Hitler
Alois Hitler však zemřel 3. ledna 1903 na srdeční infarkt (nebo mozkovou mrtvici) a to ______
po právě prodělaném zápalu plic
po hádce s mladým Adolfem Hitlerem, který se mu stavěl na odpor a snažil se otce zabít nožem
v hospodě nad lahví alkoholu
 
19)Adolf Hitler
Adolf svou matku ______
také nenáviděl
zcela ignoroval
přímo miloval
 
20)Adolf Hitler
Přestože jeho prospěch na střední škole v Linci byl velmi špatný, byl v tu dobu ______
vášnivým organizátorem divadelních představení
vášnivým čtenářem knih, zvláště o historii a mytologii Německa
vášnivým fotografem a básníkem
 
21)Adolf Hitler
V roce 1906, ve svých 17 letech se vydal do ______ , zřejmě na popud své matky, která také do tohoto města v mládí odešla.
Vídně
Salzburgu
Grazu
 
22)Adolf Hitler
V roce 1907 se poprvé pokusil dostat se na zdejší______
Akademii výtvarných umění
Policejní akademii
Vojenskou akademii
 
23)Adolf Hitler
Byl přijat na tuto akademii? ______
ne
ano
 
24)Adolf Hitler
Stejný rok, 21. prosince zemřela Hitlerova matka Klára na rakovinu prsu. Hitler byl smrtí své milované matky velmi zdrcen. Po této tragické události se nadobro odstěhoval do ______ .
Vídně
Mnichova
Berlína
 
25)Adolf Hitler
Občas také sníval o kariéře hudebního skladatele, neboť byl sám velkým obdivovatelem ______
Johanna Sebastiana Bacha
Richarda Wagnera
Ludwiga van Beethovena
 
26)Adolf Hitler
V roce ______ se podruhé pokusil dostat na Akademii, tentokrát ho ale ani nepustili k přijímacím zkouškám. Hitler byl tím natolik zklamán, že opustil i těch několik přátel, které měl a odstěhoval se z ubytovny. Nějaký čas bydlel v pronajatém bytě, ale příštího roku mu došly peníze a skončil na ulici mezi bezdomovci
1908
1909
1910
 
27)Adolf Hitler
Takto živořil skoro ______. Asi v tuto dobu v něm začal zrát antisemitismus.
2 roky
4 roky
5 let
 
28)Adolf Hitler
V roce 1913 se rozhodl opustit Vídeň, podle jeho slov zkažené město plné marxistů a židů, a přestěhovat se do ______
bavorského Mnichova
Norimberku
Berlína
 
29)Adolf Hitler
Datum úmrtí ______
7. 5. 1945
30. 4. 1945
6. 5. 1945





Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí






KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet