Adolf Hitler - životopis

Popis stránky *
• Adolf Hitler - životopis
• - dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsah
Info
Adolf Hitler - životopis •
• - dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Datum narození ______
21. 3. 1905
20. 4. 1889
12. 5. 1902
 
2)Adolf Hitler
Narodil se ______
ve Vídni - Rakousko
v městečku Braunau am Inn v Rakousku nedaleko bavorských hranic
v Poličce na Moravě
 
3)Adolf Hitler
Matka Adolfa Hitlera se jmenovala ______
Klára Hitlerová, za svobodna Pölzlová
Zita Hitlerová, za svobodna Bauerová
Marta Hitlerová, za svobodna Metzgerová
 
4)Adolf Hitler
Jeho otec Alois vlastním jménem ______ si roce 1876 změnil své příjmení na Hitler, což byla zkomolenina jména Hiedler.
Laichter
Toepfer
Schicklgruber
 
5)Adolf Hitler
Otec Adolfa Hitlera pracoval jako ______
celní inspektor
obchodník
obuvník
 
6)Adolf Hitler
Klára (matka Adolfa) byla ______ ženou Aloise Hitlera a byla jeho vzdálenou sestřenicí, nebo dokonce neteří(byla vnučkou Aloisova strýce, možná i otce Johanna Nepomuka).
první
druhou
třetí
 
7)Adolf Hitler
Hitlerův pradědeček z matčiny strany se jmenoval Johann von ______ Hüttler.
Nepomuk
Böhm
Pilsen
 
8)Adolf Hitler
Hitler se narodil jako ______ dítě ze šesti
čtvrté
první
druhé
 
9)Adolf Hitler
V době, kdy Adolf Hitler navštěvoval školu v benediktýnském klášteře v Lanbachu, zpíval ve sboru a chtěl se stát ______
knězem
mnichem
papežem
 
10)Adolf Hitler
Prospěch na základní škole měl ______
vcelku dobrý
velmi špatný
vynikající
 
11)Adolf Hitler
Dokončil střední školu v Linci?
dokončil, ale bez vyznamenání
dokončil s vyznamenáním
nedokončil
 
12)Adolf Hitler
Jaký prospěch měl na střední škole v dějepise a výtvarné výchově?
výborný
dostatečný
dobrý
 
13)Adolf Hitler
Veliký vliv na formování prvních Hitlerových nacionalistických názorů měl jeho učitel ______ Leopold Pötsch
němčiny
zeměpisu
dějepisu
 
14)Adolf Hitler
V té době se upnuly ambice Adolfa Hitlera k výtvarnému umění, ale jeho despotický otec to nechtěl připustit, protože plánoval pro syna kariéru ______ .
u státní policie
důstojníka armády
státního úředníka
 
15)Adolf Hitler
Mladý Adolf svého otce opravdu ______
miloval
nenáviděl
měl v úctě
 
16)Adolf Hitler
Jeho otec byl ______ .
velmi slušný a hodný člověk
velmi přísný a pořádný člověk
opilec a Adolfa (i jeho matku) občas surově bil a nadával jim
 
17)Adolf Hitler
Kvůli němu Hitler měl po zbytek života odpor k ______
slušným lidem
alkoholu
k pořádku a doržování zákonů
 
18)Adolf Hitler
Alois Hitler však zemřel 3. ledna 1903 na srdeční infarkt (nebo mozkovou mrtvici) a to ______
po právě prodělaném zápalu plic
v hospodě nad lahví alkoholu
po hádce s mladým Adolfem Hitlerem, který se mu stavěl na odpor a snažil se otce zabít nožem
 
19)Adolf Hitler
Adolf svou matku ______
také nenáviděl
zcela ignoroval
přímo miloval
 
20)Adolf Hitler
Přestože jeho prospěch na střední škole v Linci byl velmi špatný, byl v tu dobu ______
vášnivým organizátorem divadelních představení
vášnivým fotografem a básníkem
vášnivým čtenářem knih, zvláště o historii a mytologii Německa
 
21)Adolf Hitler
V roce 1906, ve svých 17 letech se vydal do ______ , zřejmě na popud své matky, která také do tohoto města v mládí odešla.
Salzburgu
Vídně
Grazu
 
22)Adolf Hitler
V roce 1907 se poprvé pokusil dostat se na zdejší______
Policejní akademii
Akademii výtvarných umění
Vojenskou akademii
 
23)Adolf Hitler
Byl přijat na tuto akademii? ______
ano
ne
 
24)Adolf Hitler
Stejný rok, 21. prosince zemřela Hitlerova matka Klára na rakovinu prsu. Hitler byl smrtí své milované matky velmi zdrcen. Po této tragické události se nadobro odstěhoval do ______ .
Vídně
Berlína
Mnichova
 
25)Adolf Hitler
Občas také sníval o kariéře hudebního skladatele, neboť byl sám velkým obdivovatelem ______
Johanna Sebastiana Bacha
Ludwiga van Beethovena
Richarda Wagnera
 
26)Adolf Hitler
V roce ______ se podruhé pokusil dostat na Akademii, tentokrát ho ale ani nepustili k přijímacím zkouškám. Hitler byl tím natolik zklamán, že opustil i těch několik přátel, které měl a odstěhoval se z ubytovny. Nějaký čas bydlel v pronajatém bytě, ale příštího roku mu došly peníze a skončil na ulici mezi bezdomovci
1908
1910
1909
 
27)Adolf Hitler
Takto živořil skoro ______. Asi v tuto dobu v něm začal zrát antisemitismus.
5 let
4 roky
2 roky
 
28)Adolf Hitler
V roce 1913 se rozhodl opustit Vídeň, podle jeho slov zkažené město plné marxistů a židů, a přestěhovat se do ______
Norimberku
bavorského Mnichova
Berlína
 
29)Adolf Hitler
Datum úmrtí ______
7. 5. 1945
30. 4. 1945
6. 5. 1945

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 18,4050 sekundy
Dat:
2021-10-12 16:47:32 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet