Thalés z Milétu

Popis stránky *
• Thalés z Milétu
• - životopis - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- životopis - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Thalés z Milétu
rok narození
asi 932 př. n. l
624 př. n. l
asi 1386 př. n. l
 
2)Thalés z Milétu
byl
hercem, spisovatelem, sochařem
vojevůdcem
filosofem, matematikem, vědcem a inženýrem
 
3)Thalés z Milétu
jeho jméno je spojováno s ___ důležitými geometrickými větami
třemi
sedmi
pěti
 
4)Thalés z Milétu
každý průměr dělí kružnici na ___ stejné části
dvě
čtyři
tři
 
5)Thalés z Milétu
základové úhly rovnoramenného trojúhelníku jsou _____
pravé
tupé
shodné
 
6)Thalés z Milétu
úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou ______
pravé
různé
shodné
 
7)Thalés z Milétu
dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a __________
jednu stranu
dvě strany
tři strany
 
8)Thalés z Milétu
trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je ___________ (tzv. Thaletova věta)
pravoúhlý
rovnoramenný
rovnostranný
 
9)Thalés z Milétu
Země je podle něj ___________
kulatá
plochá deska ležící na hladině světového oceánu
kvádr
 
10)Thalés z Milétu
ve které písni se Pavel Dobeš zmiňuje o Thálesovi?
Vzhůru do trenek
Něco o lásce
Bzum, bzum, bzum, bzum
 
11)Thalés z Milétu
Hérodotos o Thalétovi uvádí, že úspěšně předpověděl __________________, které nastalo 28. května roku 585 př. n. l.
zemětřesení
zatmění Slunce
zatmění Měsíce
 
12)Thalés z Milétu
kdy zemřel
asi 1332 př. n. l
asi 989 př. n. l
asi 548 př. n. l

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet