Achaimenovci 550-330

Popis stránky *
• Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Dareios I. si znovu podrobuje makedonsko-thrácký prostor; zkáza perského loďstva u Athosu.

399 – 387 př. n. l.
492 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
 
2)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

423 – 404 př. n. l.
522 př. n. l.
387/386 př. n. l.
 
3)

dynastické otřesy po smrti Artaxerxa I. vynášejí k moci králova levobočka Dareia II. (Ócha).

424 – 423 př. n. l.
539 př. n. l.
333 př. n. l.
 
4)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

332 př. n. l.
547 př. n. l.
481 př. n. l.
 
5)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

480 – 479 př. n. l.
492 př. n. l.
332 př. n. l.
 
6)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

490 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
 
7)

moc přebírá Artaxerxův syn Artaxerxés III., jemuž se v letech 343/342 podaří znovu ovládnout Egypt; zlikvidována jsou i povstání v Malé Asii a Foiníkii.

359 př. n. l.
550/549 př. n. l.
530 př. n. l.
 
8)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

334 př. n. l.
550/549 př. n. l.
404 př. n. l.
 
9)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

513 – 510 př. n. l.
492 př. n. l.
333 př. n. l.
 
10)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

333 př. n. l.
539 př. n. l.
401 př. n. l.
 
11)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

486 př. n. l.
401 př. n. l.
465 př. n. l.
 
12)

Athénští vyslanci nabízejí perskému králi spojenectví.

507/506 př. n. l.
330 př. n. l.
404 př. n. l.
 
13)

Alexandr dobývá Egypt.

332 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
486 př. n. l.
 
14)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

547 př. n. l.
522/521 př. n. l.
525 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet