Achaimenovci 550-330

Popis stránky *
• Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

424 – 423 př. n. l.
330 př. n. l.
490 př. n. l.
 
2)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

kol. 515 př. n. l.
547 př. n. l.
334 př. n. l.
 
3)

tzv. Kalliův mír mezi Athénami a perskou říší (jeho historicita je sporná).

asi 449 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
401 př. n. l.
 
4)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

332 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
490 př. n. l.
 
5)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

334 př. n. l.
336 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
 
6)

Athénští vyslanci nabízejí perskému králi spojenectví.

331 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
507/506 př. n. l.
 
7)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

547 př. n. l.
332 př. n. l.
401 př. n. l.
 
8)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

387/386 př. n. l.
334 př. n. l.
331 př. n. l.
 
9)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

332 př. n. l.
404 př. n. l.
550/549 př. n. l.
 
10)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

550/549 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
530 př. n. l.
 
11)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

336 př. n. l.
522/521 př. n. l.
530 př. n. l.
 
12)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

550/549 př. n. l.
387/386 př. n. l.
404 př. n. l.
 
13)

Dareios I. umírá, jeho nástupcem Xerxés I.; povstání v Egyptě.

539 př. n. l.
486 př. n. l.
334 př. n. l.
 
14)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

332 př. n. l.
333 př. n. l.
522 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet