Achaimenovci 550-330

Popis stránky *
• Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

404 př. n. l.
547 př. n. l.
332 př. n. l.
 
2)

Kambýsés dobývá Egypt; poslední král 26. dynastie Psammetik III. je zajat a později usmrcen.

424 – 423 př. n. l.
525 př. n. l.
550/549 př. n. l.
 
3)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

490 př. n. l.
522 př. n. l.
525 př. n. l.
 
4)

Dareiova neúspěšná výprava proti Skythům; obsazení Thrákie; makedonští králové uznávají perskou svrchovanost; ovládnutí oblastí v povodí Indu.

513 – 510 př. n. l.
387/386 př. n. l.
507/506 př. n. l.
 
5)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

522/521 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
550/549 př. n. l.
 
6)

Dareios I. si znovu podrobuje makedonsko-thrácký prostor; zkáza perského loďstva u Athosu.

359 př. n. l.
492 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
 
7)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

359 př. n. l.
507/506 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
 
8)

válka s Řeky.

334 př. n. l.
525 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
 
9)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

492 př. n. l.
481 př. n. l.
401 př. n. l.
 
10)

moc přebírá Artaxerxův syn Artaxerxés III., jemuž se v letech 343/342 podaří znovu ovládnout Egypt; zlikvidována jsou i povstání v Malé Asii a Foiníkii.

331 př. n. l.
547 př. n. l.
359 př. n. l.
 
11)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

331 př. n. l.
547 př. n. l.
522/521 př. n. l.
 
12)

tzv. Kalliův mír mezi Athénami a perskou říší (jeho historicita je sporná).

507/506 př. n. l.
492 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
 
13)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

331 př. n. l.
550/549 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
 
14)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

507/506 př. n. l.
387/386 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet