Achaimenovci 550-330

Popis stránky *

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test • • - vyberte správné datum.Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

387/386 př. n. l.
522/521 př. n. l.
331 př. n. l.
 
2)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

525 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
547 př. n. l.
 
3)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

492 př. n. l.
334 př. n. l.
404 př. n. l.
 
4)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

522 př. n. l.
333 př. n. l.
539 př. n. l.
 
5)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

525 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
387/386 př. n. l.
 
6)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

500/499 – 495/494 př. n. l.
507/506 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
 
7)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

359 př. n. l.
522 př. n. l.
401 př. n. l.
 
8)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

539 př. n. l.
486 př. n. l.
522/521 př. n. l.
 
9)

tzv. Kalliův mír mezi Athénami a perskou říší (jeho historicita je sporná).

asi 449 př. n. l.
522 př. n. l.
333 př. n. l.
 
10)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

513 – 510 př. n. l.
481 př. n. l.
404 př. n. l.
 
11)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

333 př. n. l.
359 př. n. l.
331 př. n. l.
 
12)

Dareios zakládá administrativní centrum achaimenovské monarchie – Persepolis.

kol. 515 př. n. l.
336 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
 
13)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

539 př. n. l.
404 př. n. l.
522/521 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet