Achaimenovci 550-330

Popis stránky *
• Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

338 – 336 př. n. l.
539 př. n. l.
331 př. n. l.
 
2)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

404 př. n. l.
550/549 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
 
3)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

423 – 404 př. n. l.
522/521 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
 
4)

válka s Řeky.

399 – 387 př. n. l.
336 př. n. l.
387/386 př. n. l.
 
5)

dynastické otřesy po smrti Artaxerxa I. vynášejí k moci králova levobočka Dareia II. (Ócha).

336 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
 
6)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

547 př. n. l.
539 př. n. l.
359 př. n. l.
 
7)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

423 – 404 př. n. l.
465 př. n. l.
404 př. n. l.
 
8)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

423 – 404 př. n. l.
481 př. n. l.
334 př. n. l.
 
9)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

530 př. n. l.
334 př. n. l.
359 př. n. l.
 
10)

Dareios I. si znovu podrobuje makedonsko-thrácký prostor; zkáza perského loďstva u Athosu.

401 př. n. l.
492 př. n. l.
481 př. n. l.
 
11)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

547 př. n. l.
331 př. n. l.
359 př. n. l.
 
12)

tzv. Kalliův mír mezi Athénami a perskou říší (jeho historicita je sporná).

525 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
486 př. n. l.
 
13)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

486 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
492 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet