Achaimenovci 550-330

Popis stránky *
• Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsah
Info
Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test •
• - vyberte správné datum.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Dareios zakládá administrativní centrum achaimenovské monarchie – Persepolis.

kol. 515 př. n. l.
530 př. n. l.
547 př. n. l.
 
2)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

522 př. n. l.
465 př. n. l.
333 př. n. l.
 
3)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

423 – 404 př. n. l.
333 př. n. l.
334 př. n. l.
 
4)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

522 př. n. l.
490 př. n. l.
334 př. n. l.
 
5)

zavraždění Xerxa I. a následníka trůnu Dareia; na perský trůn dosedá mladší Xerxův syn Artaxerxés I.

399 – 387 př. n. l.
465 př. n. l.
401 př. n. l.
 
6)

moc přebírá Artaxerxův syn Artaxerxés III., jemuž se v letech 343/342 podaří znovu ovládnout Egypt; zlikvidována jsou i povstání v Malé Asii a Foiníkii.

332 př. n. l.
359 př. n. l.
465 př. n. l.
 
7)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

kol. 515 př. n. l.
481 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
 
8)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

500/499 – 495/494 př. n. l.
486 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
 
9)

Dareiova neúspěšná výprava proti Skythům; obsazení Thrákie; makedonští králové uznávají perskou svrchovanost; ovládnutí oblastí v povodí Indu.

399 – 387 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
 
10)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

513 – 510 př. n. l.
465 př. n. l.
404 př. n. l.
 
11)

Dareios III. z mladší linie rodu (jeho dědem byl Dareios II.) dosedá na perský trůn.

492 př. n. l.
336 př. n. l.
539 př. n. l.
 
12)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

547 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
387/386 př. n. l.
 
13)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

333 př. n. l.
550/549 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
 
14)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

asi 449 př. n. l.
492 př. n. l.
331 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet