Rozdíl mezi dvěma daty ve dnech od roku 1900 - kalkulátor - výpočet


Popis stránky

Rozdíl mezi dvěma daty ve dnech od roku 1900 - kalkulátor - výpočet
Zadejte první datum a druhé datum tak, že kliknete na políčko Počáteční datum a vyberete rok, měsíc a den. Tak to uděláte i u druhého políčka. Výpočet se provede automaticky.
Zadejte první datum a druhé datum tak, že kliknete na políčko Počáteční datum a vyberete rok, měsíc a den. Tak to uděláte i u druhého políčka. Výpočet se provede automaticky.
Formát zadaného data je dd/mm/yyyy (den/měsíc/rok).
Datum můžete psát přímo do textového pole, nebo použít kalendář, který se otvře při kliknutí do pole.
Výsledky
Kolik dnů uplynulo mezi daty - bez posledního dne
Kolik je to roků, jako celé roky a dny (celý kalendářní rok - nezáleží na počtu dnů)
:Roky:
:Dny:Kolik je to roků, jako desetinné číslo (dny / 365,25)
29.únory - počet (počítají se jen 29.únory, které skutečně nastaly. Pokud Konečné datum je rovno 29.únor, a chcete jej také zahrnout, přičtěte + 1, nebo zvyšte Konečné datum o +1 den)


Přestupné roky i nedokončené - počet (počítá se i rok kdy datum začalo po 29.únoru, a nebo končilo před 29.únorem)


Jaký den byl v určité datum - podrobnostiPranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY