Deprese

Popis stránky *
• Deprese
• - deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Posunout na obsah
Info
Deprese •
• - deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- deprese příznaky, popis častého onemocnění a jeho léčba formou testu - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Deprese
Latinský název onemocnění
Molluscum contagiosum
Varicella
Deprimere
Poliomyelitis
 
2)Deprese
Anglický výraz pro toto onemocnění
Influenza
Major depressive disorder
Tonsilitis
 
3)Deprese
Příčina onemocnění depresí
příčina je v poruše chemie mozku (pravděpodobně nervovým přenašečem dopaminem), ale také může být příčinou deprese i úraz, poškození mozku, cukrovka
houba
bakterie
virus
 
4)Deprese
Jaká věková skupina bývá nejčastěji náchylná na depresivní stavy?
děti
dospělý a adolescenti
 
5)Deprese
Pro depresi je charakteristická - (deprese příznaky, deprese projevy)
zvýšená tělesná teplota
dlouhodobě zhoršená nálada, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, skleslost
hyperaktivita
 
6)Deprese
Je pro člověka trpícího depresí typické, že jedinec se přestává zajímat o dřívější příjemné aktivity a přestává z nich mít potěšení - například se přestává zajímat o koníčky a zájmy?
ano
ne
většinou ne
 
7)Deprese
Jak působí depresivní stavy na spánek jedince?
jedinec se stavy deprese spí vždy mnohem déle
jedinec se stavy deprese nemůže spát, jsou to jen stavy mikrospánku
dochází ke změně spánku, jedinec zpravidla hůře usíná a brzy se budí, ale může spát i více než je obvyklé
 
8)Deprese
Jak působí depresivní stavy na chuť k jídlu u nemocného?
zpravidla se chuť sníží, nemocní hubnou, někdy se změní i samotná chuť jídla, bývá bez chuti, někdy je naopak chuť k jídlu zvýšená, nemocní příbírají
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy sníží
chuť k jídlu se u nemocného depresemi vždy zvýší a nemocní přibývají na váze, protože mají málo pohybu z důvodu strachu chodit na veřejnost
 
9)Deprese
Jak působí depresivní stavy na koncentraci u nemocného?
koncentrace se vždy zvýší, protože jedinec se zaobírá neustále sám sebou
dochází k poruchám koncentrace, nemocní se nemohu soustředit na práci, na četbu, často u aktivit dlouho nevydrží
 
10)Deprese
Kolik nemocných depresemi prožívá silné úzkostné stavy?
zhruba 2/3 nemocných
zhruba 90% nemocných
zhruba 1/3 nemocných
 
11)Deprese
Mohou se objevit u nemocných depresemi sebevražedné myšlenky?
ano, 5 - 15% nemocných s depresivní poruchou ukončí svůj život sebevraždou
ne
 
12)Deprese
Může u nemocných depresemi projevovat porucha paměti?
ne, na paměť člověka depresivní stavy nemají vliv
ano a nemocný budí dojem dementního člověka
 
13)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni namazat ani chléb, či napít se vody?
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
ano, nemocný má hlad /žízeň/ a není schopen si namazat ani chleba či podat pití
 
14)Deprese
Může u nemocných depresemi dojít k takovým stavům, že si nejsou schopni umýt ruce a vykonávat hygienické úkony?
ano, v těžké fázi deprese si nezvládá nemocný depresemi umýt ani ruce
ne, takové stavy nebyly zaznamenány
 
15)Deprese
Jak charakterizují nemocní depresemi depresivní stavy?
jako bolest čela a dutin
jako bolest v zátylku
jako čepici na mozku, nebo mravenčení mozku
 
16)Deprese
Jaký je rozdíl mezi lenochem a člověkem postiženého depresí?
lenost je jen druh deprese
lenoch je naštvaný, když musel něco udělat, ale depresivní má radost (úměrně tomu v jakém stavu je), že se mu něco podařilo, i když třeba „jen“ uvařit čaj
žádný
 
17)Deprese
Jak přijímají nemocní depresemi špatné zprávy?
s projevy radosti, že v tom stavu nejsou sami
těžko přijímají negativní informace i ty, které se netýkají přímo jich a není ani potřeba, aby se jednalo o nějakou tragédii
netečně
 
18)Deprese
Jak se dokáží nemocní depresemi naslouchat druhým lidem?
rádi naslouchají druhým, je to pro ně útěk z depresivního stavu
netečně
nezvládájí někoho „dlouho“ poslouchat, leč se jedná relativně o několik málo minut
 
19)Deprese
Mají být nemocní depresemi kritičtí ke svému stavu?
ne, je důležité neobviňovat se, není to ani vaše vina ani nikoho jiného, jedná se o nemoc
ano, mohou si za to svou leností
 
20)Deprese
Mají depresivní stavy vliv na schopnost správně se rozhodovat?
ne
ano a v průběhu deprese by se neměla podnikat vážná rozhodování např. výpověď v práci, větší manipulace s penězi ap
 
21)Deprese
Jak dlouhá je léčba depresí?
Léčba může trvat až několik měsíců nebo let, proto i když se člověk cítí lépe, neměl by přerušovat léčbu a klást si vysoké cíle. Může se stav opět díky tomu zhoršit. Je proto důležité důvěřovat svému lékaři
Deprese jsou neléčitelné
 
22)Deprese
Pokud má nemocný depresemi myšlenky na sebevraždu
není třeba nikomu se svěřovat, stav se sám zlepší
měl by někoho informovat, určitě lékaře
 
23)Deprese
Měl by nemocný depresemi spát přes den?
měl by zvážit ulehnutí do postele během dne, deprese se nedá zaspat
ano, nemocný depresemi by se měl pokusit spát i přes den

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet