Řím - období republiky 496-27 př.n.l.

Popis stránky *
• Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah
Info
Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy •
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Římané vítězí nad Kimbry v bitvě u Vercell

204-202 př. n. l.
101 př. n. l.
58-51 př. n. l.
 
2)

Římané porážejí Etrusky a Galy v bitvě u Vadimonského jezera

283 př. n. l.
63 př. n. l.
204-202 př. n. l.
 
3)

Filip V. poražen Římany v bitvě u Kynoskefal

42 př. n. l.
197 př. n. l.
133 př. n. l.
 
4)

Spartakovo povstání

218-201 př. n. l.
73-71 př. n. l.
149-146 př. n. l.
 
5)

Druhá makedonská válka

241 př. n. l.
146 př. n. l.
200-196 př. n. l.
 
6)

Gaius Gracchus se stává tribunem lidu, pokračuje v díle svého bratra, také on však umírá násilnou smrtí

387 př. n. l.
123-122 př. n. l.
326-304 př. n. l.
 
7)

Perseus je poražen Římany v bitvě u Pydny

30 př. n. l.
168 př. n. l.
48 př. n. l.
 
8)

Tiberius Gracchus se stává tribunem lidu, při pokusu prosadit pozemkovou reformu je zavražděn

450 př. n. l.
133 př. n. l.
305 př. n. l.
 
9)

Bitva u Boviana: Římané porážejí Samnity, tím končí samnitský odpor

207 př. n. l.
58-51 př. n. l.
305 př. n. l.
 
10)

První punská válka proti Kartágu

149-146 př. n. l.
264-241 př. n. l.
375-371 př. n. l.
 
11)

Sulla, vůdce strany optimátů, dobývá Řím, začátek občanských válek

343-341 př. n. l.
224 př. n. l.
88 př. n. l.
 
12)

Římané vítězí nad Pyrrhem v bitvě u Beneventa

216 př. n. l.
275 př. n. l.
121 př. n. l.
 
13)

Hispánská válka

31 př. n. l.
217 př. n. l.
154-133 př. n. l.
 
14)

Římané ničí současně Kartágo a Korint, Makedonie a Afrika se stávají římskými provinciemi

171-167 př. n. l.
146 př. n. l.
82 př. n. l.
 
15)

Římané poraženi Samnity v Kaudijské soutěsce

321 př. n. l.
121 př. n. l.
149-148 př. n. l.
 
16)

První samnitská válka

168 př. n. l.
343-341 př. n. l.
48 př. n. l.
 
17)

Římané porážejí Galy a zřizují provincii Předalpskou Galii

222 př. n. l.
217 př. n. l.
53 př. n. l.
 
18)

Třetí samnitská válka

298-290 př. n. l.
58-51 př. n. l.
73-71 př. n. l.
 
19)

Octavianus vítězí nad Sextem Pompeiem, Lepidovo vojsko přechází k Octaviovi

36 př. n. l.
218-201 př. n. l.
192-189 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet