Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy


Popis stránky

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.


Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Římané porážejí Etrusky a Galy v bitvě u Vadimonského jezera

222 př. n. l.
283 př. n. l.
101 př. n. l.
 
2)

Caesar dobývá Galii (galské války)

74-63 př. n. l.
58-51 př. n. l.
396 př. n. l.
 
3)

Hispánská válka

133 př. n. l.
154-133 př. n. l.
82-72 př. n. l.
 
4)

Poslední pergamský král Attalos III. zanechává svoji zem Římanům, zřízena provincie Asie

53 př. n. l.
42 př. n. l.
133 př. n. l.
 
5)

Bitva u Arausia: Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko

396 př. n. l.
105 př. n. l.
264-241 př. n. l.
 
6)

Římané porážejí Galy a zřizují provincii Předalpskou Galii

113-101 př. n. l.
197 př. n. l.
222 př. n. l.
 
7)

První makedonská válka, Filip V. vítězí nad Římany

217 př. n. l.
214-205 př. n. l.
171-167 př. n. l.
 
8)

Čtvrtá makedonská válka

264-241 př. n. l.
113-101 př. n. l.
149-148 př. n. l.
 
9)

galské vojsko poraženo v bitvě u Telamonu při pokusu o vpád do Etrurie

224 př. n. l.
366 př. n. l.
27 př. n. l.
 
10)

První mithridatická válka

113-101 př. n. l.
88-84 př. n. l.
90-88 př. n. l.
 
11)

Caesar překračuje Rubikon a začíná tak válku s Pompeiem

154-133 př. n. l.
59 př. n. l.
49-45 př. n. l.
 
12)

Znovu propuká občanská válka, Octavianus, Marcus Antonius a Lepidus uzavírají druhý triumvirát

168 př. n. l.
48 př. n. l.
43 př. n. l.
 
13)

Konzul Gaius Marius poráží Teutony v bitvě u Aqua Sextiae

218 př. n. l.
102 př. n. l.
222 př. n. l.
 
14)

Syrská válka proti Antiochovi III.

295 př. n. l.
192-189 př. n. l.
206 př. n. l.
 
15)

Římané vítězí v bitvě nad Metaurem nad Hanibalovým bratrem Hasdrubalem

207 př. n. l.
458 př. n. l.
102 př. n. l.
 
16)

Bitva u Sentina, vítězství Římanů nad koalicí Samnitů a Galů

149-148 př. n. l.
102 př. n. l.
295 př. n. l.
 
17)

Appius Claudius Caecus cenzorem, stavba via Appia

326-304 př. n. l.
312 př. n. l.
113-101 př. n. l.
 
18)

Druhá punská válka

218-201 př. n. l.
44 př. n. l.
264-241 př. n. l.
 
19)

Bitva u Magnésie: Římané porážejí Antiocha III.

63 př. n. l.
82-72 př. n. l.
190 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet