Řím - období republiky 496-27 př.n.l.

Popis stránky *
• Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah
Info
Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy •
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Obléhání Syrakus, v roce 211 př. n. l. Římané město dobývají

171-167 př. n. l.
213-211 př. n. l.
63 př. n. l.
 
2)

Čtvrtá makedonská válka

216 př. n. l.
82-72 př. n. l.
149-148 př. n. l.
 
3)

Caesar konzulem

44 př. n. l.
59 př. n. l.
82 př. n. l.
 
4)

Po skončení druhé samnitské války zakládají Římané mnoho nových kolonií a získávají kontrolu nad většinou střední a jižní Itálie

238 př. n. l.
304 př. n. l.
204-202 př. n. l.
 
5)

Římané porážejí Galy a zřizují provincii Předalpskou Galii

88 př. n. l.
222 př. n. l.
31 př. n. l.
 
6)

Třetí mithridatická válka

321 př. n. l.
123-122 př. n. l.
74-63 př. n. l.
 
7)

Crassus zabit Parthy v bitvě u Karrh

298-290 př. n. l.
113-101 př. n. l.
53 př. n. l.
 
8)

Filip V. poražen Římany v bitvě u Kynoskefal

197 př. n. l.
44 př. n. l.
88-84 př. n. l.
 
9)

Bitva u Sentina, vítězství Římanů nad koalicí Samnitů a Galů

241 př. n. l.
112-105 př. n. l.
295 př. n. l.
 
10)

Spojenecká válka

213-211 př. n. l.
90-88 př. n. l.
123-122 př. n. l.
 
11)

Marcus Antonius a Kleopatra páchají sebevraždu, Egypt se stává římskou provincií

30 př. n. l.
123-122 př. n. l.
121 př. n. l.
 
12)

Octavianus vítězí nad Sextem Pompeiem, Lepidovo vojsko přechází k Octaviovi

36 př. n. l.
200-196 př. n. l.
224 př. n. l.
 
13)

Římané porážejí Etrusky a Galy v bitvě u Vadimonského jezera

214-205 př. n. l.
275 př. n. l.
283 př. n. l.
 
14)

První mithridatická válka

458 př. n. l.
30 př. n. l.
88-84 př. n. l.
 
15)

Sulla se z východu vrací do Říma a masakruje máriovce (populáry)

63 př. n. l.
102 př. n. l.
82 př. n. l.
 
16)

Válka s numidským králem Jugurthou

88 př. n. l.
112-105 př. n. l.
63 př. n. l.
 
17)

Třetí punská válka

133 př. n. l.
264-241 př. n. l.
149-146 př. n. l.
 
18)

Sertorius, poslední máriovský vojevůdce, vede odboj v Hispánii

213-211 př. n. l.
458 př. n. l.
82-72 př. n. l.
 
19)

Bitva u Arausia: Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko

279 př. n. l.
82 př. n. l.
105 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet