Řím - období republiky 496-27 př.n.l.

Popis stránky *
• Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah
Info
Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy •
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Appius Claudius Caecus cenzorem, stavba via Appia

43 př. n. l.
312 př. n. l.
295 př. n. l.
 
2)

Římané vedení konzulem Marcem Furiem Camillem po desetiletém obléhání dobývají a ničí etruské město Veje

321 př. n. l.
275 př. n. l.
396 př. n. l.
 
3)

Po skončení druhé samnitské války zakládají Římané mnoho nových kolonií a získávají kontrolu nad většinou střední a jižní Itálie

168 př. n. l.
42 př. n. l.
304 př. n. l.
 
4)

První makedonská válka, Filip V. vítězí nad Římany

90-88 př. n. l.
214-205 př. n. l.
43 př. n. l.
 
5)

Římané poraženi Samnity v Kaudijské soutěsce

214-205 př. n. l.
450 př. n. l.
321 př. n. l.
 
6)

V jižní Galii zřízena provincie Gallia Narbonensis

133 př. n. l.
121 př. n. l.
216 př. n. l.
 
7)

Vpád Kimbrů a Teutonů

113-101 př. n. l.
112-105 př. n. l.
216 př. n. l.
 
8)

Pompeius, Crassus a Caesar uzavírají triumvirát

82-72 př. n. l.
60 př. n. l.
154-133 př. n. l.
 
9)

Druhá latinská válka

207 př. n. l.
146 př. n. l.
340-338 př. n. l.
 
10)

Zvolen první plebejský konzul Lucius Sextius Sextinus

48 př. n. l.
366 př. n. l.
63 př. n. l.
 
11)

Římané porážejí Etrusky a Galy v bitvě u Vadimonského jezera

88 př. n. l.
283 př. n. l.
458 př. n. l.
 
12)

Bitva u Sentina, vítězství Římanů nad koalicí Samnitů a Galů

295 př. n. l.
216 př. n. l.
168 př. n. l.
 
13)

První punská válka proti Kartágu

264-241 př. n. l.
312 př. n. l.
154-133 př. n. l.
 
14)

Bitva u Arausia: Kimbrové porážejí a masakrují římské vojsko

105 př. n. l.
224 př. n. l.
366 př. n. l.
 
15)

Třetí mithridatická válka

279 př. n. l.
275 př. n. l.
74-63 př. n. l.
 
16)

Perseus je poražen Římany v bitvě u Pydny

30 př. n. l.
218 př. n. l.
168 př. n. l.
 
17)

Čtvrtá makedonská válka

58-51 př. n. l.
149-148 př. n. l.
326-304 př. n. l.
 
18)

Tiberius Gracchus se stává tribunem lidu, při pokusu prosadit pozemkovou reformu je zavražděn

82 př. n. l.
133 př. n. l.
48 př. n. l.
 
19)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

387 př. n. l.
213-211 př. n. l.
101 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet