Řím - období republiky 496-27 př.n.l.

Popis stránky *
• Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsah
Info
Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy •
• - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma.
Chyba
 
1)

Třetí samnitská válka

192-189 př. n. l.
298-290 př. n. l.
326-304 př. n. l.
 
2)

Období anarchie, nejsou zvoleni žádní magistráti

375-371 př. n. l.
283 př. n. l.
59 př. n. l.
 
3)

Perseus je poražen Římany v bitvě u Pydny

36 př. n. l.
59 př. n. l.
168 př. n. l.
 
4)

Caesar konzulem

59 př. n. l.
207 př. n. l.
105 př. n. l.
 
5)

Spartakovo povstání

63 př. n. l.
74-63 př. n. l.
73-71 př. n. l.
 
6)

Sulla se z východu vrací do Říma a masakruje máriovce (populáry)

192-189 př. n. l.
146 př. n. l.
82 př. n. l.
 
7)

Kartaginci porážejí Římany v bitvě u Trasimenského jezera

213-211 př. n. l.
224 př. n. l.
217 př. n. l.
 
8)

Bitva u Magnésie: Římané porážejí Antiocha III.

280 př. n. l.
214-205 př. n. l.
190 př. n. l.
 
9)

Caesar překračuje Rubikon a začíná tak válku s Pompeiem

58-51 př. n. l.
49-45 př. n. l.
458 př. n. l.
 
10)

Galové poráží římské vojsko v bitvě u řeky Allie; vydrancování Říma Galy

218 př. n. l.
321 př. n. l.
387 př. n. l.
 
11)

Spojenecká válka

123-122 př. n. l.
90-88 př. n. l.
216 př. n. l.
 
12)

Sertorius, poslední máriovský vojevůdce, vede odboj v Hispánii

82-72 př. n. l.
43 př. n. l.
283 př. n. l.
 
13)

Hannibal uštědřuje Římanům drtivou porážku v bitvě u Kann

275 př. n. l.
60 př. n. l.
216 př. n. l.
 
14)

Pyrrhos vítězí nad Římany v bitvě u Auscula

280 př. n. l.
279 př. n. l.
171-167 př. n. l.
 
15)

Po vítězství nad Mithridatem reorganizuje Pompeius východ: vznik provincie Sýrie

49-45 př. n. l.
213-211 př. n. l.
63 př. n. l.
 
16)

Římané vítězí nad Pyrrhem v bitvě u Beneventa

275 př. n. l.
213-211 př. n. l.
450 př. n. l.
 
17)

Římané poraženi Samnity v Kaudijské soutěsce

321 př. n. l.
42 př. n. l.
458 př. n. l.
 
18)

Římané vedení konzulem Marcem Furiem Camillem po desetiletém obléhání dobývají a ničí etruské město Veje

42 př. n. l.
396 př. n. l.
213-211 př. n. l.
 
19)

Konzul Gaius Marius poráží Teutony v bitvě u Aqua Sextiae

36 př. n. l.
27 př. n. l.
102 př. n. l.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet