Erby a jejich význam

Popis stránky *

Erby rytířů ve středověku - test. • • Jaký byl původní význam erbů? A další otázky - vyberte správné možnosti.

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Jaký byl původní význam erbů? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Erby rytířů ve středověku - test.
Co to byl erb?
Prapor vojska
Štít krále
Znak rodu, jedince atd.
 
2)Erby rytířů ve středověku - test.
Jaký byl původní význam erbů?
Sloužil, jako ozdoba královny
Odlišení krále od ostatních bojovníků
Sloužil jako brnění
 
3)Erby rytířů ve středověku - test.
Jaký je jiný název pro ERB?
Heraldické znamení
Léno
Scutum
 
4)Erby rytířů ve středověku - test.
Jak se nazývá nejdůležitější část ERBU?
Štít
Klenot
Přilba
 
5)Erby rytířů ve středověku - test.
Mohl mít každý rytíř zhotovený erb dle svých představ, jak se mu zamanulo?
ANO, pravidla neexistovala
NE, vše podléhalo pravidlům
 
6)Erby rytířů ve středověku - test.
Co nejvíce rozlišovalo jednotlivé erby?
Barva pruhu napříč erbem
Hlavní obrázek uprostřed
Barva orámování
 
7)Erby rytířů ve středověku - test.
Čím se zabývá heraldika?
Opravou historických oděvů
Studiem, pravidly, historií a vývojem erbů
Konzervací a opravou historických zbraní
 
8)Erby rytířů ve středověku - test.
Jaká barva na erbu symbolizovala urozené a šlechtice?
Stříbrná
Modrá
Rudá
 
9)Erby rytířů ve středověku - test.
Co měli ve znaku Přemyslovci?
Dvojhlavou, černobíločervenou orlici
Dvojhlavého lva
Plamennou, černou orlici

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet