Magna charta libertatum - listina práv a svobod

Popis stránky *
• Magna charta libertatum - středověk - test.
• Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)
Ve které zemi její král podepsal Magnu chartu libertatum?
V Itálii
V Anglii
Ve Francii
 
2)
Jak se jmenoval král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Jan zvaný Bezzemek
Richard I. Lví srdce
Henry V.
 
3)
Ve kterém roce byla Magna charta libertatum podepsána?
1215
886
1153
 
4)
V čem byla Magna charta libertatum revoluční?
Rušila nevolnictví
Králem nebyl již nejstarší syn, ale král byl volen lidem
Například i král musel respektovat zákon, nebo právo poddaných k odvolání proti nezákonnému uvěznění
 
5)
Za co je Magna charta libertatum považována?
Za dokument, který upevnil postavení panovníka
Za první krok ve vývoji moderní demokracie
Za krok, který nastolil feudalizmus
 
6)
Proč vznikl požadavek na Magnu chartu libertatum?
Král neustále porušoval dohody a navíc dopustil, aby se země stala papežským lénem
Král byl vizionář a prosadil jí z důvodů ekonomických
Senátoři se tak rozhodli na podnět od svých voličů
 
7)
Čím si král, mimo jiné, poštval barony proti sobě?
Zabavením jejich lodí
Potopením jejich lodí
Nezvykle vysokými daněmi
 
8)
Král Richard I. Lví srdce byl?
Synem Jana zvaného Bezzemek
Otcem Jana zvaného Bezzemek
Starším bratrem Jana zvaného Bezzemek
 
9)
Kdo bylo považován za zakladatele Royal Navy - královského námořnictva?
Vilém I. Dobyvatel
Jan zvaný Bezzemek
Richard I. Lví srdce
 
10)
Podepsal král Magnu chartu dobrovolně?
Byl jí přinucen podepsat na nátlak francouzského krále Filipa I.
Byl jí přinucen podepsat na nátlak baronů
ANO
 
11)
Jaké povahy byl král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Naivní snílek
Čestný muž, zakladatel demokracie
Věrolomný, zákeřný, panovačný, mstivý
 
12)
Co nastalo po podepsání dokumentu?
Nastala doba míru a ekonomického rozvoje
Občanská válka mezi barony a králem
 
13)
Bojoval proti králi, dle pověstí, legendární Robin Hood?
ANO
NE, protože nemohl být ještě na světě
NE, protože už by byl, v té době, 200 let mrtvý
 
14)
V jakém jazyce byla Magna charta sepsána?
V angličtině
V latinském
Ve francouzštině
 
15)
Jaký vládní orgán byl nakonec vytvořen z rady 25 baronů?
Sněmovna urozených
Parlament
Rada lordů
 
16)
Co ukončilo spory mezi barony a králem?
Smrt krále Jana
Král podepsal mírovou smlouvu
Papež nařídil příměří

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,720 sekundy
Dat:
2020-10-01 20:23:12 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet