Magna charta libertatum - listina práv a svobod

Popis stránky *
• Magna charta libertatum - středověk - test.
• Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)
Ve které zemi její král podepsal Magnu chartu libertatum?
V Itálii
V Anglii
Ve Francii
 
2)
Jak se jmenoval král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Richard I. Lví srdce
Henry V.
Jan zvaný Bezzemek
 
3)
Ve kterém roce byla Magna charta libertatum podepsána?
886
1153
1215
 
4)
V čem byla Magna charta libertatum revoluční?
Králem nebyl již nejstarší syn, ale král byl volen lidem
Rušila nevolnictví
Například i král musel respektovat zákon, nebo právo poddaných k odvolání proti nezákonnému uvěznění
 
5)
Za co je Magna charta libertatum považována?
Za krok, který nastolil feudalizmus
Za dokument, který upevnil postavení panovníka
Za první krok ve vývoji moderní demokracie
 
6)
Proč vznikl požadavek na Magnu chartu libertatum?
Senátoři se tak rozhodli na podnět od svých voličů
Král byl vizionář a prosadil jí z důvodů ekonomických
Král neustále porušoval dohody a navíc dopustil, aby se země stala papežským lénem
 
7)
Čím si král, mimo jiné, poštval barony proti sobě?
Potopením jejich lodí
Zabavením jejich lodí
Nezvykle vysokými daněmi
 
8)
Král Richard I. Lví srdce byl?
Synem Jana zvaného Bezzemek
Starším bratrem Jana zvaného Bezzemek
Otcem Jana zvaného Bezzemek
 
9)
Kdo bylo považován za zakladatele Royal Navy - královského námořnictva?
Richard I. Lví srdce
Vilém I. Dobyvatel
Jan zvaný Bezzemek
 
10)
Podepsal král Magnu chartu dobrovolně?
ANO
Byl jí přinucen podepsat na nátlak baronů
Byl jí přinucen podepsat na nátlak francouzského krále Filipa I.
 
11)
Jaké povahy byl král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Čestný muž, zakladatel demokracie
Věrolomný, zákeřný, panovačný, mstivý
Naivní snílek
 
12)
Co nastalo po podepsání dokumentu?
Občanská válka mezi barony a králem
Nastala doba míru a ekonomického rozvoje
 
13)
Bojoval proti králi, dle pověstí, legendární Robin Hood?
ANO
NE, protože nemohl být ještě na světě
NE, protože už by byl, v té době, 200 let mrtvý
 
14)
V jakém jazyce byla Magna charta sepsána?
V angličtině
V latinském
Ve francouzštině
 
15)
Jaký vládní orgán byl nakonec vytvořen z rady 25 baronů?
Rada lordů
Sněmovna urozených
Parlament
 
16)
Co ukončilo spory mezi barony a králem?
Smrt krále Jana
Papež nařídil příměří
Král podepsal mírovou smlouvu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,720 sekundy
Dat:
2020-10-01 20:23:12 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet