Magna charta libertatum - listina práv a svobod

Popis stránky *
• Magna charta libertatum - středověk - test.
• Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)
Ve které zemi její král podepsal Magnu chartu libertatum?
V Anglii
Ve Francii
V Itálii
 
2)
Jak se jmenoval král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Henry V.
Jan zvaný Bezzemek
Richard I. Lví srdce
 
3)
Ve kterém roce byla Magna charta libertatum podepsána?
886
1153
1215
 
4)
V čem byla Magna charta libertatum revoluční?
Například i král musel respektovat zákon, nebo právo poddaných k odvolání proti nezákonnému uvěznění
Králem nebyl již nejstarší syn, ale král byl volen lidem
Rušila nevolnictví
 
5)
Za co je Magna charta libertatum považována?
Za první krok ve vývoji moderní demokracie
Za krok, který nastolil feudalizmus
Za dokument, který upevnil postavení panovníka
 
6)
Proč vznikl požadavek na Magnu chartu libertatum?
Král byl vizionář a prosadil jí z důvodů ekonomických
Senátoři se tak rozhodli na podnět od svých voličů
Král neustále porušoval dohody a navíc dopustil, aby se země stala papežským lénem
 
7)
Čím si král, mimo jiné, poštval barony proti sobě?
Nezvykle vysokými daněmi
Potopením jejich lodí
Zabavením jejich lodí
 
8)
Král Richard I. Lví srdce byl?
Otcem Jana zvaného Bezzemek
Synem Jana zvaného Bezzemek
Starším bratrem Jana zvaného Bezzemek
 
9)
Kdo bylo považován za zakladatele Royal Navy - královského námořnictva?
Vilém I. Dobyvatel
Jan zvaný Bezzemek
Richard I. Lví srdce
 
10)
Podepsal král Magnu chartu dobrovolně?
Byl jí přinucen podepsat na nátlak baronů
ANO
Byl jí přinucen podepsat na nátlak francouzského krále Filipa I.
 
11)
Jaké povahy byl král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Naivní snílek
Čestný muž, zakladatel demokracie
Věrolomný, zákeřný, panovačný, mstivý
 
12)
Co nastalo po podepsání dokumentu?
Nastala doba míru a ekonomického rozvoje
Občanská válka mezi barony a králem
 
13)
Bojoval proti králi, dle pověstí, legendární Robin Hood?
NE, protože nemohl být ještě na světě
NE, protože už by byl, v té době, 200 let mrtvý
ANO
 
14)
V jakém jazyce byla Magna charta sepsána?
V latinském
Ve francouzštině
V angličtině
 
15)
Jaký vládní orgán byl nakonec vytvořen z rady 25 baronů?
Sněmovna urozených
Rada lordů
Parlament
 
16)
Co ukončilo spory mezi barony a králem?
Smrt krále Jana
Papež nařídil příměří
Král podepsal mírovou smlouvu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet