Magna charta libertatum - listina práv a svobod

Popis stránky *
• Magna charta libertatum - středověk - test.
• Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Co byla Magna charta libertatum? ...
A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)
Ve které zemi její král podepsal Magnu chartu libertatum?
Ve Francii
V Anglii
V Itálii
 
2)
Jak se jmenoval král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Henry V.
Richard I. Lví srdce
Jan zvaný Bezzemek
 
3)
Ve kterém roce byla Magna charta libertatum podepsána?
1153
1215
886
 
4)
V čem byla Magna charta libertatum revoluční?
Rušila nevolnictví
Králem nebyl již nejstarší syn, ale král byl volen lidem
Například i král musel respektovat zákon, nebo právo poddaných k odvolání proti nezákonnému uvěznění
 
5)
Za co je Magna charta libertatum považována?
Za krok, který nastolil feudalizmus
Za první krok ve vývoji moderní demokracie
Za dokument, který upevnil postavení panovníka
 
6)
Proč vznikl požadavek na Magnu chartu libertatum?
Král neustále porušoval dohody a navíc dopustil, aby se země stala papežským lénem
Senátoři se tak rozhodli na podnět od svých voličů
Král byl vizionář a prosadil jí z důvodů ekonomických
 
7)
Čím si král, mimo jiné, poštval barony proti sobě?
Nezvykle vysokými daněmi
Zabavením jejich lodí
Potopením jejich lodí
 
8)
Král Richard I. Lví srdce byl?
Synem Jana zvaného Bezzemek
Starším bratrem Jana zvaného Bezzemek
Otcem Jana zvaného Bezzemek
 
9)
Kdo bylo považován za zakladatele Royal Navy - královského námořnictva?
Vilém I. Dobyvatel
Jan zvaný Bezzemek
Richard I. Lví srdce
 
10)
Podepsal král Magnu chartu dobrovolně?
Byl jí přinucen podepsat na nátlak baronů
Byl jí přinucen podepsat na nátlak francouzského krále Filipa I.
ANO
 
11)
Jaké povahy byl král, který podepsal Magnu chartu libertatum?
Čestný muž, zakladatel demokracie
Naivní snílek
Věrolomný, zákeřný, panovačný, mstivý
 
12)
Co nastalo po podepsání dokumentu?
Občanská válka mezi barony a králem
Nastala doba míru a ekonomického rozvoje
 
13)
Bojoval proti králi, dle pověstí, legendární Robin Hood?
NE, protože už by byl, v té době, 200 let mrtvý
NE, protože nemohl být ještě na světě
ANO
 
14)
V jakém jazyce byla Magna charta sepsána?
V latinském
Ve francouzštině
V angličtině
 
15)
Jaký vládní orgán byl nakonec vytvořen z rady 25 baronů?
Sněmovna urozených
Rada lordů
Parlament
 
16)
Co ukončilo spory mezi barony a králem?
Král podepsal mírovou smlouvu
Smrt krále Jana
Papež nařídil příměří

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 51,720 sekundy
Dat:
2020-10-01 20:23:12 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet