Winston Churchill - životopis díl IV.

Popis stránky *
• Winston Churchill - životopis díl IV.
• - rok 1922 až II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Posunout na obsah
Info
Winston Churchill - životopis díl IV. •
• - rok 1922 až II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- rok 1922 až II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Chyba
 
1)Winston Churchill
V roce 1923 znovu neúspěšně kandidoval za liberály v Leicesteru. V roce 1924 byl zvolen v Eppingu jako „konstitualista“ již za podpory konzervativní strany a v listopadu usedl do křesla ministra financí, kde setrval ______ .
pět let
tři roky
dva roky
 
2)Winston Churchill
V roce 1925 se stal členem ______ strany.
národní
liberální
konzervativní
 
3)Winston Churchill
V roce 1925 se Británie vrátila ke zlatému standardu a o rok později vypukla generální stávka. Proč? ______
vysoký kurz libry znemožnil import a začal být nedostatek zboží
vysoký kurz libry znemožnil export
 
4)Winston Churchill
V roce 1929 padla konzervativní vláda a Churchill přešel do stínového kabinetu. Odtud Churchill odešel v roce 1930, protože nesouhlasil s ústupkovou politikou vůči ______
Indii
Německu
Rusku
 
5)Winston Churchill
Když pak konzervativci v roce 1931 vyhráli volby, ______
nabídli mu post ministra zahraničních věcí
nenabídli mu ve vládě žádné místo a tak zůstal pouze řadovým poslancem
zastával funkci ministra letectví
 
6)Winston Churchill
V této době se stal známým hlavně kvůli svým projevům v parlamentu, oponujícím vstřícné politice vlády vůči ______
Indii a její snaze získat nezávislost
Hitlerovi a fašistům v Německu
Stalinovi
 
7)Winston Churchill
Získal funkci ministra když bylo v Británii zřízeno ministerstvo pro koordinaci obrany v roce 1936? ______
ne
ano
 
8)Winston Churchill
Vroce ______ odešel premiér Baldwin a ministerským předsedou se stal Neville Chamberlain
1936
1938
1937
 
9)Winston Churchill
Od této výměny na postu premiéra byla patrna v britské zahraniční politice jistá změna. Baldwin se setkat s Hitlerem ______
nechtěl
chtěl
 
10)Winston Churchill
Chamberlain k Hitlerovi poslal již na podzim roku 1937 svého pozdějšího ministra zahraničí lorda ______
Halifaxe
Churchilla
Primrose
 
11)Winston Churchill
1. ______ 1939 bylo Polsko napadeno Německem
září
srpna
července
 
12)Winston Churchill
______ vstoupila Británie do války
3.září 1939
12.října 1940
6.listopadu 1941
 
13)Winston Churchill
Následujícího dne po vstupu Británie do války se Winston Churchill stal ______
ministrem letectví
prvním lordem admirality
ministrem obchodu
 
14)Winston Churchill
Churchill obhajoval preventivní obsazení Narviku, norského neutrálního přístavu, odkud byla vyvážena železná ruda (surovina, kterou Německo nutně potřebovalo a nedostávalo se mu jí) a švédské Kiruny, v jejíž blízkosti ležely doly na železnou rudu. Chamberlain a zbytek kabinetu s touto akcí ______
nesouhlasili
souhlasili
 
15)Winston Churchill
V květnu 1940 se stal Winston Churchill ministerským předsedou (rozhodovalo se mezi ním a lordem Halifaxem) a 13. května pronesl ve sněmovně známý projev „______ “.
Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl
Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí tak mnoho tolika málo lidem
O krvi, dřině, potu a slzách
 
16)Winston Churchill
Od května 1940 do prosince 1941 Británie stála osamocena proti Německu a Itálii?
prakticky ano, Sovětský svaz byl napaden 22. června 1941, ale až do prosince tohoto roku Rudá armáda jen ustupovala a protivníkovi nezpůsobovala vážné stráty
ano, Spojené státy ještě do války nevstoupily, Sovětský svaz uzavřel Pakt o neútočení a ostatní státy již stály mimo hru
 
17)Winston Churchill
Churchill se také zúčastnil konferencí, kde se rozhodovalo o budoucích hranicích Evropy a Asie. Týkalo se to především konferencí v ______ , kde se Churchill snažil “hrát partii” se Stalinem za slabé podpory Roosevelta.
Teheránu, Jaltě a Paříži
Teheránu, Jaltě a Berlíně
Teheránu, Jaltě a Postupimi
 
18)Winston Churchill
Podporoval Churchill bombardování Drážďan krátce před koncem války?
nevyjádřoval se k tomu
ano
byl striktně proti
 
19)Winston Churchill
Těsně po skončení války v červnu 1945 konzervativní strana a Churchill jako její vůdce vyhráli všeobecné volby?
ano, drtivou většinou
prohráli
Churchill již nestál v čele této strany, odstoupil v poslední den války
 
20)Winston Churchill
Kdo poprvé použil pojem "železná opona"
Goebbels
Churchill - Fultonský projev
Stalin
 
21)Winston Churchill
Za kterou knihu dostal v roce 1953 Nobelovu cenu za literaturu?
The Great Battles and Leaders of the Second World War
The Second World War
The End of the Beginning
 
22)Winston Churchill
Datum úmrtí ______ Londýn
5. října 1952
24. ledna 1965
12. prosince 1957

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet