Stalin Josif - životopis díl II.

Popis stránky *
• Stalin Josif - životopis díl II.
• - od roku 1907 po Leninovu smrt - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Posunout na obsah
Info
Stalin Josif - životopis díl II. •
• - od roku 1907 po Leninovu smrt - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- od roku 1907 po Leninovu smrt - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Chyba
 
1)Josif Stalin
V roce 1912 Lenin svolal stranickou konferenci v ______ (ovšem pouze pro své příznivce), důsledkem bylo vytvoření Ústředního výboru, jehož byl Stalin členem.
Berlíně
Praze
Helsinkách
 
2)Josif Stalin
Stalin poté uposlechl Leninovy výzvy doručené mu na Sibiř Ordžonikidzem a v ______ 1912 opět uprchl a stanul v čele výboru.
květnu
září
únoru
 
3)Josif Stalin
Krátce na to byl opět zatčen a poslán do vzdálenější oblasti ______ , ale dlouho tam nevydržel.
Mongolska
Gruzie
Sibiře
 
4)Josif Stalin
V letech 1912–1913 (hledán policií a bez platných dokladů) několikrát překročil rusko-rakouské hranice a pendloval mezi Krakovem, Petrohradem a Vídní. Předpokládá se, že minimálně v této době s vědomím Lenina spolupracoval s ______
fašisty
Adolfem Hitlerem
carskou policií
 
5)Josif Stalin
V roce 1913 byl zatčen a Ochranka s ním tentokrát neměla slitování. Skončil ve stanici ______ , jednom z nejhorších míst na Sibiři
Kurejka
Kolyma
Norilsk
 
6)Josif Stalin
V roce ______ využil pádu carského režimu a vrátil se do Petrohradu.
1916
1920
1917
 
7)Josif Stalin
Původně propagoval spojenectví se všemi stranami ______ spektra, ale po příjezdu Lenina přijal jeho ideu nesmiřitelného boje proti všem ostatním stranám a proti vládě
pravého
levého
středního
 
8)Josif Stalin
Ve volbách do ÚV pak získal třetí nejvyšší počet hlasů po
Leninovi a Trockém
Leninovi a Molotovovi
Leninovi a Zinověvovi
 
9)Josif Stalin
V květnu 1917 Lenin vytvořil čtyřčlenné byro ÚV ve složení Lenin, ______ a Stalin
Zinověv, Kameněv
Trockij, Zinověv
Kameněv, Trockij
 
10)Josif Stalin
Od července 1917, kdy ______ , vedl Stalin toto byro i ÚV.
Lenin vážně onemocněl
Lenin byl Stalinem přiotráven
se Lenin musel uchýlit do ilegality
 
11)Josif Stalin
Během říjnového převratu hrál Stalin klíčovou úlohu společně s Leninem a
Kameněvem
Sverdlovem
Trockým
 
12)Josif Stalin
Po uchopení moci bolševiky Lenin sestavil vládu, v níž se Stalin stal komisařem pro
vojenství
soudnictví
národnostní problematiku
 
13)Josif Stalin
Bolševici po revoluci zcela ovládli ______
jádro říše se všemi důležitými centry a z tohoto hlediska se situace bílých jevila naprosto zoufalá
okraje říše a obklíčili bílé
 
14)Josif Stalin
Stalin s Leninem proti bílým navíc použili geniální trik, když prohlásili, že národy carského impéria ______
budou součástí nového státu
mají nárok na sebeurčení
 
15)Josif Stalin
Tím poskytli velikou vzpruhu ______ frakcím v těchto provinciích, které tak získaly jako zastánci politiky sebeurčení v očích obyvatel veliké plus proti bílým generálům, kteří jim toto právo odpírali
fašistickým
bolševickým
menševickým
 
16)Josif Stalin
Stalin dostal za úkol od Lenina obranu Caricynu v Povolží a zajištění dodávek obilí pro centrální Rusko. Zde se v roce 1919 oženil s osmnáctiletou Naděždou
Tuchačevskou
Krupskou
Allilujevovou
 
17)Josif Stalin
Úkol zadaný Leninem nakonec
nesplnil
splnil
 
18)Josif Stalin
Nicméně již zde naplno používal metody, které vadily i části jeho spolustraníků. Jednalo se zejména o ______
systematické vyvražďování rodin všech podezřelých z nedostatku loajality
znásilňování žen
týrání malých dětí
 
19)Josif Stalin
V letech 1919–1920 se Stalin účastnil poslední velké fáze obnovy ruského impéria – úderu Rudé armády proti Polsku. Jak tohle tažení dopadlo?
smetením Polska
díky Stalinovým intrikám proti Tuchačevskému se Polsko ubránilo
 
20)Josif Stalin
V roce 1921 byl Stalin znovu zvolen do politbyra a o rok později se stal ______
generálním tajemníkem strany
vrchním komisařem
 
21)Josif Stalin
V roce 1922 se střetl ze samotným Leninem, rozbuškou se stala Stalinova idea přeměnit svazové republiky na ______ , nakonec ustoupil, ale řevnivost zůstala.
na gulagy
koncentrační tábory
autonomní oblasti
 
22)Josif Stalin
Lenin se pravděpodobně hodlal spojit s ______ a Stalina zničit (Stalin už byl natolik silný, že se mu mohl postavit), nicméně jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval a mrtvice spolu s progresivní paralýzou mu znemožnily bojovat.
Tuchačevským
Dzerdžinským
Trockým
 
23)Josif Stalin
Stalin po smrti Lenina nabídl svoji rezignaci na funkci jenž zastával, kterou ______
ale výbor odmítl a tím si většina jeho členů vykopala vlastní hrob
výbor přijal s nadšením

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet