Oxid uhličitý

Popis stránky *
• Oxid uhličitý
• - popis - vzorec - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah
Info
Oxid uhličitý •
• - popis - vzorec - vyberte správná data testu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis - vzorec - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Oxid uhličitý
Archaický název ______
uhelec
uhlec
uhlovec
 
2)Oxid uhličitý
Triviální název ______
Studený led
Suchý led (pevný)
Kouřový led
 
3)Oxid uhličitý
Zastaralý název, neměl by se používat______
Uhličitý plyn
Kysličník uhličitý
Nosoštipník
 
4)Oxid uhličitý
Latinský název ______
Dioxidum carbons
Dioxidum carbonis
Duoxid carbon
 
5)Oxid uhličitý
Anglický název ______
Carbon oxide
Carbon dioxide
Carbon duoxide
 
6)Oxid uhličitý
Německý název ______
Kohlnstoffduoxid
Kohlnstoffdioxid
Kohlenstoffdioxid
 
7)Oxid uhličitý
Sumární vzorec ______
C2O3
CO2
CO
 
8)Oxid uhličitý
Molární hmotnost ______ g/mol
44,0095
58,001
28,0101
 
9)Oxid uhličitý
Teplota tání ______
-105 °C (168 K)(za normálního tlaku)
-115 °C (158 K)
−57 °C (216 K) (pod zvýšeným tlakem)
 
10)Oxid uhličitý
Je ______
šedivý plyn
plyn podobné barvy, jako vodní pára
bezbarvý plyn
 
11)Oxid uhličitý
Je plyn ______
bez chuti a zápachu
hořké chuti
nasládlé chuti
 
12)Oxid uhličitý
Je ______ než vzduch
lehčí
těžší
 
13)Oxid uhličitý
Anglický název zní ______
Carbonit dioxide
Carbon dioxide
Carbon oxide
 
14)Oxid uhličitý
Vzniká například reakcí uhlíku s kyslíkem hořením oxidu uhelnatého a to vždy za vývinu ______ množství tepla
nepatrného
značného
zbytkového
 
15)Oxid uhličitý
V laboratoři se většinou připravuje reakcí uhličitanů, především uhličitanu vápenatého se silnými ______
zásadami
kyselinami
 
16)Oxid uhličitý
Oxid uhličitý ________
nemá vliv na globální oteplování
způsobuje ochlazování planety
má vliv na globální oteplování

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet