Ropa

Popis stránky *
• Ropa
• též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato - vyberte správná data.
Posunout na obsah
Info
Ropa •
• též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato - vyberte správná data.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato - vyberte správná data.
Chyba
 
1)Ropa - Petroleum(en)
barva ropy
černá
bezbarvá
je hnědá až nazelenalá
 
2)Ropa - Petroleum(en)
je hořlavá
surová je nehořlavá
ano
 
3)Ropa - Petroleum(en)
Pravděpodobně vznikla ____________
po srážce Země s velkým asteroidem
rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů
po pádu meteoritů
 
4)Ropa - Petroleum(en)
Nachází se ve ________ vrstvách zemské kůry
svrchních
spodních
v nejhlubších
 
5)Ropa - Petroleum(en)
Je základní surovinou _________ průmyslu
strojního
hutního
petrochemického
 
6)Ropa - Petroleum(en)
Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až ___ km pod zemským povrchem.
20
8
15
 
7)Ropa - Petroleum(en)
Vyskytuje se společně se zemním plynem?
ne, plyn se těží ze samostatných ložisek, která jsou mnohem mladšího původu a ropu neobsahují
ano
 
8)Ropa - Petroleum(en)
Musí být vždy čerpána z podzemí čerpadly?
ne, vždy jí vytlačí zemní plyn, který se nachází v ropném ložisku
záleží na okolním tlaku na ložisko, nebo tlaku plynu na hladinu ropy v ložisku - princip sifonové láhve
jen pokud je těžena z vrtných plošin na moři
 
9)Ropa - Petroleum(en)
Název ropa pochází z ____________, v překladu znamená „hnis“, jde o původní staré označení tamních solných pramenů.
řečtiny
polštiny
latiny
 
10)Ropa - Petroleum(en)
Hustota ropy se podle druhu pohybuje v rozmezí _________ g/cm³.
0,730 až 1
1,23 až 1,58
0,430 až 0,680
 
11)Ropa - Petroleum(en)
Ceny ropy budou
nebudou se měnit
klesat
stoupat do doby, kdy bude nahrazena něčím levnějším
 
12)Ropa - Petroleum(en)
Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel se rovná ____ amerických galonů
452
42
45
 
13)Ropa - Petroleum(en)
1 barel se rovná ____ britských galonů
472
347
35
 
14)Ropa - Petroleum(en)
1 barel se rovná _______ litrů
158,97
179,54
227,45
 
15)Ropa - Petroleum(en)
jedné tuně ropy odpovídá přibližně ____ barelů
178,2
173,3
7,33
 
16)Ropa - Petroleum(en)
kolik obsahuje uhlíku?
94–97 %
74–77 %
84–87 %
 
17)Ropa - Petroleum(en)
kolik obsahuje vodíku?
3–4 %
11–14 %
1–2 %
 
18)Ropa - Petroleum(en)
kolik obsahuje kyslíku?
až 8 %
až 1 %
až 3 %
 
19)Ropa - Petroleum(en)
kolik obsahuje síry?
až 1 %
až 11 %
až 4 %
 
20)Ropa - Petroleum(en)
kolik obsahuje dusíku?
až 1 %
až 0,25 %
až 0,1 %
 
21)Ropa - Petroleum(en)
____ procent veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy
10
40
95
 
22)Ropa - Petroleum(en)
_____ procent dopravy zprostředkovávají ropné deriváty
87
99
95
 
23)Ropa - Petroleum(en)
___ procent veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu
20
95
50
 
24)Ropa - Petroleum(en)
za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá ____ kalorií z ropy
1000
100
10
 
25)Ropa - Petroleum(en)
na výrobu jednoho typického stolního počítače (v roce 2009) se spotřebuje ropa o množství ______ jeho hmotnosti
pětinásobku
dvojnásobku
desetinásobku
 
26)Ropa - Petroleum(en)
základem zpracování ropy je její _____________
frakční destilace
filtrace
 
27)Ropa - Petroleum(en)
označovaná, jako „sladká“ (sweet), což znamená, že obsahuje
relativně málo síry
mnoho vodíku
mnoho uhlíku

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet