Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

String funkce Javascript programování(function () {
String.prototype.isString = true;
String.prototype.trim = function () { return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "") };
String.prototype.endsWith = function (a) { return this.substr(this.length - a.length) == a };
String.prototype.startsWith = function (a) { return this.substr(0, a.length) == a };
})();74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


40

Přidání položek do kontextového menu Notepad++ | notepad-context-menu-language-syntax


Editace contextového menu a přidání položek do kontextového menu Notepad++
Konkrétně je to vyvolání nabídky pro změnu syntaxe v otevřeném souboru.
Postup:
- vybrat z horního menu
- Settings
- Edtit Context Menu
- Upravit soubor
- Zavřít a otevřít Notepad++
- Vyzkoušet funkci


Před < Item odstraňte mezeru!!!!! Zde je to jen kvůli zobrazeni. Prolížeče mají tendenci kód převést na HTML.


< Item id="0"/><!-- moje -->
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="CSS" ItemNameAs="Language CSS"/>
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="HTML" ItemNameAs="Language HTML"/>
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="JAVASCRIPT" ItemNameAs="Language JAVASCRIPT"/>
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="PHP" ItemNameAs="Language PHP"/>
34

PHP get variable type php | php-get-variable-type-php


php bývá vyčítano, že proměnné jsou typově nejednoznačné. To je sice pravda, ale php má funkci, která vrátí typ proměnné v dané části kodu.


$var = 10;  
// funkce gettype vrací retezec s nazvem typu
// tak, jak jej vydi prekladac pri linkovani kodu 
$s = gettype($var); // $s == 'integer'  
 
$var = 'some text';  
$s = gettype($var); // $s == 'string'  
 
$var = 10.1;  
$s = gettype($var); // $s == 'double' 

44

javascript Object methods | javascript-object-methods


 

toString([radix])
/* prevede objekt na string */

toLocaleString()
var myDate = new Date(); 
document.write( myDate.toLocaleString());
// 24. února 2009 10:50:02 

valueOf()
  var number = new Number();
  number = Number(100);
  if (!isNaN(number))
    document.write(number.valueOf()); // 100


hasOwnProperty(proName)
var theObj = { prom : 'bla' };
if ( theObj.hasOwnProperty )
{
 document.write( "Has 'prom': " + theObj.hasOwnProperty( 'prom' ) + 'n' ); // true
 document.write( "Has 'prom2': " + theObj.hasOwnProperty( 'prom2' ) + 'n' ); // false
}


isPrototypeOf(object2)
function fc(){
 var reg = new RegExp();            
 return (RegExp.prototype.isPrototypeOf(reg)); // return true.
}propertyIsEnumerable(proName)
 var a = new Array("apple", "banana", "cactus");
 document.write(a.propertyIsEnumerable(2)); // true
45

javascript DOM methods | javascript-dom-methods


Tohle jsou některé metody objektu document


clear
createDocument
createDocumentFragment
createElement
createEvent
createEventObject
createRange
createTextNode

getElementById
/* nejpouzivanejsi metoda objektu document, ktera
ziska handle elementu dle jeho id*/

getElementByTagName
var e = document.getElementById('list');
e= e.getElementsByTagName('span');
i=0;
while(i < e.length){ 
 e[i].style.color = "green";
}

write
document.write("some text");

23

PHP Načtení souboru do stringu | php-nacteni-souboru-do-stringu


Pokud často pracujete v PHP se soubory, tak se Vám může hodit
tato funkce, která vrací obsah souboru, jako string, narozdíl od funkce
file(), která vrací obsah souboru, jako pole řádků.

/**
 * function return file content as string
 * $filename is path to file 
 */ 
function getContents($filename) {
	if (function_exists('file_get_contents')) {
		return file_get_contents($filename);
	} else {
		$fp = fopen($filename, 'r');
		if (!$fp) {
			echo ('Could not read contents <br/>');
			return false;
		}

		return fread($fp, filesize($filename)); // return string
	}
}

/**
 * function file return file content as an array of rows
 */ 
$rows = file($filename);

/**
 * fopen() modes
 */ 
r Read          
r+ Read and write, prepend 
w Write, truncate     
w+ Read and write, truncate
a Write, append      
a+ Read and write, append 
Editace: 1414050792
Počet článků v kategorii: 74
Url:string-funkce-javascript-programovani-id-764

AD
Share
Share
Tweet