Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Javascript jak odeslat data z html stránky na server php


AD MOB

Jak pomocí javascript odeslat či přijmout data na/ze serveru


// volani funkce s adresou php stranky kde pomoci $_GET["data1"] a $_GET["data2"] vyjmeme
// zaslana data v url a ulozime na serveru
// zpet muzeme ziskat hlaseni zda operace probehla v poradku
httpGet("http://www.myweb.com/save_get_data.php?data1=hello&data2=someText");

function httpGet(theUrl)
{
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
createDiv(xmlhttp.responseText);
}
}
xmlhttp.open("GET", theUrl, false);
xmlhttp.send();
}

// zobrazi text php stranky zda vse probehlo v poradku, pokud si v php scriptu nastavim echo
// s textem ze operace pobehla ok nebo ne pak v _div se objevi toto hlašení

function createDiv(responsetext)
{
var _body = document.getElementsByTagName("body")[0];
var _div = document.createElement("div");
_div.innerHTML = responsetext;
_body.appendChild(_div);
}


76LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


56

javascript Sort array | javascript-sort-array


How to sort array in javascript.

sort diacritical diakritika


function sortCZ(a, b) { 
var token = {'á': 'a', 'č': 'c', 'ď': 'd', 'é': 'e', 'ě': 'e', 'í': 'i', 'ň': 'n', 'ř': 'r', 'š': 's', 'ť': 't', 'ú': 'u', 'ů': 'u', 'ý': 'y', 'ž': 'z'}; 
var code_a = (token[a]) ? token[a].charCodeAt(0) + 0.5 : a.charCodeAt(0); 
var code_b = (token[b]) ? token[b].charCodeAt(0) + 0.5 : b.charCodeAt(0); 
// example s=115 š will 115.5 in array immediately after s OK :)
if(token[a]){
 some = token[a].charCodeAt(0) + 0.5; // 115.5
 some = token[a].charCodeAt(0); // 115
 }


return code_a - code_b; 
} 

var ar = new Array("x","č","a","c","h","z","a","ř","e","ž","ě","ň","í","d","š"); 
ar.sort(sortCZ);
75

PHP redirect 301 example code | php-redirect-301-example-code


Example codeheader("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: https://www.newsite.com/new-page.php");
header("Connection: close");
exit();

If using file name without .php as part of smoothly url - example:


$fileName = basename(__FILE__, '.php');
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: https://www.mysite.cz/auto-moto/".$fileName."/");
header("Connection: close");
exit();

Date: 23.07.2020 - 12:31
32

PHP php new | php-new


Pokud vytvářite novou instanci nějakého objektu, musíte použít klíčové slovo newclass myClass {   
  private $var = 'Who I am? ';
	function __construct($val){
		$this->var .= $val;
	}
  function fc()   
  {   
      print 'Hello from myClass <br>';   
  		print $this->var;
  }   
 }   
$myInstance = new myClass('I am a variable');   
$myInstance->fc(); // Hello from myClass <br>Who I am? I am a variable


48

javascript Collapsible div | javascript-collapsible-div


Toogle DIV javascript example code:

Jak skrýt, nebo zobrazit kontejner DIV:
Nezapomeňte přiřadit DIVu ID, aby k němu bylo možno přistupovat pomocí getElementById a vše fungovalo i v jiných prohlížečích (Opera, Firefox, Google Chrome) a ne jen v Internet Exploreru.

<div id="idSomeDiv"> text div </div>


<input type="button" size="200" value="Skryj-zobraz" 
onclick="var dH = document.getElementById('idSomeDiv'); 
if(dH.style.visibility == 'hidden') { 
dH.style.visibility = 'visible'; 
} else { 
dH.style.visibility = 'hidden'; 
}">

36

PHP html code | php-html-code


V php se nevyhnete znalosti html kodu. Zde je šablona pro vytvoření kostry stránky. Charset UTF-8 zvládají všechny moderní prohlížeče, ale je nutné, aby soubor na serveru byl uložen v tomto formátu, jinak by došlo ke zkomolení diakritiky. Pokud budete používat jen češtinu na stránkách, můžete nastavit charset na "windows-1250", ale v dnešní době je to již krok zpět.

Pokud chceme zobrazit zdrojový kód určitého php souboru můžeme použít funkce show_source(__FILE__);

 show_source(__FILE__); 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
 <meta name="description" content="zde bude popis stranky">
 <meta name="keywords"  content="zde, budou, klicova, slova, oddelena, carkou">
 
<title>Nazev stranky</title>
 </head>
 <body>
  <!--text a kod stranky-->

 </body>
</html>Editace: 1410946899
Počet článků v kategorii: 76
Url:javascript-jak-odeslat-data-z-html-stranky-na-server-php-id-745

AD
11 Share
Share
Tweet