Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.


AD MOB

Javascript jak odeslat data z html stránky na server php

Jak pomocí javascript odeslat či přijmout data na/ze serveru


// volani funkce s adresou php stranky kde pomoci $_GET["data1"] a $_GET["data2"] vyjmeme
// zaslana data v url a ulozime na serveru
// zpet muzeme ziskat hlaseni zda operace probehla v poradku
httpGet("http://www.myweb.com/save_get_data.php?data1=hello&data2=someText");

function httpGet(theUrl)
{
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
createDiv(xmlhttp.responseText);
}
}
xmlhttp.open("GET", theUrl, false);
xmlhttp.send();
}

// zobrazi text php stranky zda vse probehlo v poradku, pokud si v php scriptu nastavim echo
// s textem ze operace pobehla ok nebo ne pak v _div se objevi toto hlašení

function createDiv(responsetext)
{
var _body = document.getElementsByTagName("body")[0];
var _div = document.createElement("div");
_div.innerHTML = responsetext;
_body.appendChild(_div);
}


74LW NO topic_id




AD

Další témata ....(Topics)


7

Notepad++ Ftp plugin setup | notepad-ftp-plugin-setup-id-297


Notepad++ Ftp plugin setup video tutorial.

**
37

PHP UTF-8 soubor vytvoření | php-utf-soubor-vytvoreni


Pokud chceme vytvořit soubor, jehož obsah bude čten, jako UTF-8 UNICODE stačí vstupní string nechat projít funkcí utf8_encode. Pokud pak například text souboru použijeme v php scriptu v kódování UTF-8, text souboru bude správně zobrazen.



  $fHnd = fopen($newName, "w");
  $row = utf8_encode('řčšě');  
  fwrite($fHnd, $row."\r\ n");
  fclose($fHnd);

65

htaccess code | htaccess-code


HTTP to HTTPS


# only one RewriteEngine On can be used in htaccess!!!!!!!!!!!!!! 
RewriteEngine On

# all redirection HTTP -> HTTPS
# HTTPS off / if start with http.....
# off equality !=on 
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

example.com to www.example.com


# redirection no www -> https://www.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Change sitemap.txt to sitemap.php if url //domain.com/sitemap.txt

# //domain.com/sitemap.txt open sitemap.php
# in sitemap.php is function what return list of address
RewriteRule ^sitemap\.txt$ sitemap.php [L]
RewriteRule ^sitemap$ sitemap.php [L]

Remove www. before subdomain name

www.subdomain.example.com
to
subdomain.example.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} (^|\.)(www\.)([^\.]*)\.example\.com$ [NC]
RewriteRule (.*) https://%3.example.com/$1  [R=301,QSA,L]

Remove dust before subdomain.example.com


# www.bla.www.m.bla.subdomain.example.com to subdomain.example.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)(subdomain.example.com$) [NC]
RewriteRule (.*) https://subdomain.example.com/$1  [R=301,QSA,L]

Remove only one www. before domain name


# redirection www. -> https://
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
58

javascript Kopírování textu - zabránění | javascript-kopirovani-textu-zabraneni


Jak zabránit kopírování textu stránky v prohlížeči.


Do tagu body vložíme následující eventy:
oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"

Tag body by mohl vypadat následovně:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
43

javascript Date functions | javascript-date-functions


Funkce JavaScript pro práci s datumem a časem.

parse(dateVal)
toDateString()
toTimeString()
getDate()
getDay()
getFullYear()
getHours()
getMilliseconds()
getMinutes()
getMonth()
getSeconds()
getTime()
getTimezoneOffset()
getYear()
setDate(numDate)
setHours(numHours[, numMin[, numSec[, numMilli]]])
setMilliseconds(numMilli)
setMinutes(numMinutes[, numSeconds[, numMilli]])
setMonth(numMonth[, dateVal])
setSeconds(numSeconds[, numMilli])
setYear(numYear)
toLocaleTimeString()






Editace: 1410946899
Počet článků v kategorii: 74
Url:javascript-jak-odeslat-data-z-html-stranky-na-server-php-id-745

AD
Share
Share
Tweet