Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Jak instalovat rozšíření MODs pro phpBB

Stáhněte si balíček MODU, který chcete používat ze stránek //www.phpbb.com/customise/db/modifications-1/

Baliček vybalte do adresáře a soubor install.xml otevřete v prohlížeči.
Postupujte dle instrukcí z install.xml

**


**

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


23

PHP Načtení souboru do stringu | php-nacteni-souboru-do-stringu


Pokud často pracujete v PHP se soubory, tak se Vám může hodit
tato funkce, která vrací obsah souboru, jako string, narozdíl od funkce
file(), která vrací obsah souboru, jako pole řádků.

/**
 * function return file content as string
 * $filename is path to file 
 */ 
function getContents($filename) {
	if (function_exists('file_get_contents')) {
		return file_get_contents($filename);
	} else {
		$fp = fopen($filename, 'r');
		if (!$fp) {
			echo ('Could not read contents <br/>');
			return false;
		}

		return fread($fp, filesize($filename)); // return string
	}
}

/**
 * function file return file content as an array of rows
 */ 
$rows = file($filename);

/**
 * fopen() modes
 */ 
r Read          
r+ Read and write, prepend 
w Write, truncate     
w+ Read and write, truncate
a Write, append      
a+ Read and write, append 


19

Slovník podstatných jmen | slovnik-podstatnych-jmen


Jak vytvořit slovník podstatných jmen.

Velmi snadno. Stačí si stáhnout slovník pro kontrolu pravopisu
do Open Office org a tam již druhy slov májí za lomítkem určující znaky.

//wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries#Czech_.28Czech_Republic.29

Ukázka obsahu slovníku:

alokuce/Z
alokující/YN
alokátor/H
alolex/H
alomorf/H
aloový/YKRN
aloparentální/YKR
alopatický/YCRN
alopatie/Z


Dodržujte licence slovníků
18

Re: htaccess testovaní online | re-htaccess-testovani-online-id-2365


Testování regulárních výrazů - regex
https://regex101.com/Je možno zadat příchozí adresu a nechat jí upravit, pak znovu nechat projít
Zadá se adresa //bla.bl?query_string=testovany_string
Do velkého pole se zadají
RewriteCond
RewriteRule
a klikne se na TEST
https://htaccess.madewithlove.be/


Přesměrování stránek
https://www.sslmentor.cz/napoveda/presmerovani-https-pomoci-htaccess

Easily check status codes, response headers, and redirect chains.
Kontrola jak probíhá přesměrování s jednotlivými hlášeními - 301, 200, 404 atd.
https://httpstatus.io/
21

PHP pathinfo | php-pathinfo


Nejdůležitější informace, které získáme z cesty souboru.

// soubor, který je volán jako první
print $_SERVER ['SCRIPT_FILENAME']; // /www/domain/subdomain/cesky-jazyk/gramatika/index.php
$path_parts = pathinfo($_SERVER ['SCRIPT_FILENAME']);


echo $path_parts['dirname']. " dir"; // /www/domain/subdomain/cesky-jazyk/gramatika
echo $path_parts['basename']. " base"; // index.php
echo $path_parts['extension']. " ext"; // php
echo $path_parts['filename']. " file"; // index  az od PHP 5.2.0

// cesta k souboru, ve kterém je aktualni print a byl inkludován - include v index.php
print __FILE__; // /www/subdomains/cesk-jazyk/templates/header.php 

16

Notepad++ select javascript content | notepad-select-javascript-content-id-2346


Jak vybrat kód mezi taky v Notepad++
How to select f.e. javascript tag contetn in Notepad++
- insert content between braces
- put caret behind the last bracket
- press Ctrl + left Alt + B or Ctrl + Shift + B to control the first brace


< script>
{
var bla = 0;
// bla bla ... long content
} // place caret/cursor behind the last brace { and press Ctrl + left Alt + B (Notepad++)
< /script>

At Settings->Preferences->Delimiter, change the delimiters
from parentheses to braces and check the multi-line box.
Then you can Ctrl-double-click on either brace to highlight everything in between.


Editace: 10.5.2020 - 00:06
Počet článků v kategorii: 74
Url:jak-instalovat-rozsireni-mods-pro-phpbb-id-24

AD
Share
Share
Tweet