Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Podmínky užívání dum-zharada.okhelp.cz


AD MOB

Všechny příspěvky publikované na webu dum-zharada.okhelp.cz jsou zásadně jen a pouze subjektivním názorem autorů příspěvků na danou skutečnost či problematiku. Tento subjektivní názor či fikce nemusí nezbytně nutně odpovídat objektivní zkutečnosti.
Nikdo Vás nenutí řídit se informacemi získanými z příspěvků, používejte svůj vlastní rozum a logický úsudek.

Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů. Komentáře jsou publikovány ihned po jejich zadání do systému, provozovatel je nijak neschvaluje ani neautorizuje a nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazujeme si nicméně právo libovolný komentář ex-post smazat.

76LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


60

javascript check if page correctly loaded | javascript-check-if-page-correctly-loadedPříklad vychází z předpokladu, že těsně před konečným 
tagem /BODY je kontejner tag s názvem < footer>< /footer>.
Mezeru < TAGNAME nutno odstranit v reálném kódu.
Pokud tento tag je nalezen, lze předpokládat, že uživatel
stránku již uvidí celou, protože většina prohlížečů si s
tím poradí a doplní chybějící uzavírací tagy BODY a HTML.

// < TAGNAME remove space after < !!!!!
< BODY onload="myFunction">
< sript>
function myFunction() {
var x = document.getElementsByTagName ("footer");
 if(x.length === 0)
  alert("Page not loaded correctly ... not find tag footer x" + x);
 else 
  alert("Heureka! :) FOOTER is loaded!");
} 
< /script>
46

javascript Number rounding | javascript-number-rounding


Ukázky zaokrouhlení čísla v JavaScript.


var num = 123.45678;
var rounded = Math.round(num); // out: 123
 
var num = 123.5269;
var rounded = Math.round(num); // out: 124

var num = -3.5269;
var rounded = Math.round(num); // out: -4

var num = 3.5269;
var rounded = Math.round(num * 100)/100; // out: 3.52

var num = 3.5269;
var rounded = Math.round(num * 1000)/1000; // out: 3.526

var num = 3.5269;
var rounded = num.toFixed(3); // out: 3.527c:xampphtdocs

45

javascript DOM methods | javascript-dom-methods


Tohle jsou některé metody objektu document


clear
createDocument
createDocumentFragment
createElement
createEvent
createEventObject
createRange
createTextNode

getElementById
/* nejpouzivanejsi metoda objektu document, ktera
ziska handle elementu dle jeho id*/

getElementByTagName
var e = document.getElementById('list');
e= e.getElementsByTagName('span');
i=0;
while(i < e.length){ 
 e[i].style.color = "green";
}

write
document.write("some text");

20

PHP Cesta k souboru se šipkami | php-cesta-k-souboru-se-sipkami


Pro orientaci návštěvy na Vašem webu je tu funkce v PHP, která rozepíše cestu k právě otevřenému souboru do menu, kde jsou jednotlivé části odděleny dvojšipkou:Path with arrows

Path with arrows - PHP functions make menu when is every folder on files path as links separated double arrows

function PathWithArrows () {
  $root = '//moje-stranky.cz';
  $cesta = explode('/', $_SERVER["PHP_SELF"]);
  $cestaPomociSipek = "";
  $home = "";
  $n = 0;
  foreach ($cesta as $str)
  {
 
  	 if($n == 0){
  	 	$home = '<a href="'.$root.'">home</a>';
 
  	 $n++;
  	 continue;
  	 }
  	 if($str !== ""){
 
  	 $root .= '/'.$str;
   $cestaPomociSipek .= ' » <a href="'.$root.'"> $str </a> ';
   }

  }
  return $home.$cestaPomociSipek;
} 
65

htaccess code | htaccess-code


HTTP to HTTPS


# only one RewriteEngine On can be used in htaccess!!!!!!!!!!!!!! 
RewriteEngine On

# all redirection HTTP -> HTTPS
# HTTPS off / if start with http.....
# off equality !=on 
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

example.com to www.example.com


# redirection no www -> https://www.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Change sitemap.txt to sitemap.php if url //domain.com/sitemap.txt

# //domain.com/sitemap.txt open sitemap.php
# in sitemap.php is function what return list of address
RewriteRule ^sitemap\.txt$ sitemap.php [L]
RewriteRule ^sitemap$ sitemap.php [L]

Remove www. before subdomain name

www.subdomain.example.com
to
subdomain.example.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} (^|\.)(www\.)([^\.]*)\.example\.com$ [NC]
RewriteRule (.*) https://%3.example.com/$1 [R=301,QSA,L]

Remove dust before subdomain.example.com


# www.bla.www.m.bla.subdomain.example.com to subdomain.example.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)(subdomain.example.com$) [NC]
RewriteRule (.*) https://subdomain.example.com/$1 [R=301,QSA,L]

Remove only one www. before domain name


# redirection www. -> https://
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]


Editace: 1340872648
Počet článků v kategorii: 76
Url:podminky-uzivani-dum-zharada-okhelp-cz-id-203

AD
11 Share
Share
Tweet