Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

PHP Měření času microtime


AD MOB

Jak změřit čas trvání vykonání nějaké funkce, nebo provedení části kódu v PHP


$start_time = microtime(true);

// do some work

$end_time = microtime(true);
// Calculate execution time
$execution_time = ($end_time - $start_time);

echo " Execution time = ".$execution_time." sec";

Date: 11.06.2020 - 09:14

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


64

JavaSript Math sin cos tan | javasript-math-sin-cos-tanvar 1_radian_to_degree = 180 / Math.PI; // 57,295779513082320876798154814105 degree
var 1_degree_to_radian = Math.PI / 180; // 0,01745329251994329576923690768489 radian
var 360_degree = 2 * Math.PI * 1_radian_to_degree;

var degree = 36.86;
var opposite = 600;
var hypotenuse = 1000;
var adjacent = 800;
// degree
// sin 45° == 0.7071067811865475;
var sin = Math.sin(45 * Math.PI / 180.0) 
//sin == 0.7071067811865475;

// vypocet prepony (hypotenuse), kdyz zname 
// protilehlou (opposite) a uhel (degree)
hypotenuse2 = opposite/ Math.sin(degree * Math.PI / 180.0);

// vypocet protilehle (opposite)
opposite2 = hypotenuse * Math.sin(degree * Math.PI / 180);

// vypocitat uhel alfa z velikosti protilehle a prepony ve stupnich (degree)
degree2 = Math.asin(opposite / hypotenuse)* (180/Math.PI); // 1rad

// velikost prepony pomoci prilehle (adjacent) strany a cos a uhlu v stupnich (degree)
hypotenuse3 = adjacent / Math.cos(degree * Math.PI / 180);

// velikost prilehle (adjacent) strany pomoci prepony a cos a uhlu v stupnich (degree)
adjacent2 = hypotenuse * Math.cos(degree * Math.PI / 180);


tan = Math.tan(degree * Math.PI/180); // 45° == 0.9999999999999
degree3 = Math.atan(opposite / adjacent)* (180/Math.PI); // 1rad
adjacent3 = opposite / Math.tan(degree * Math.PI / 180);
opposite3 = adjacent * Math.tan(degree * Math.PI / 180);53

Is object javascript check if typeof object != undefined | is-object-javascript


Jak zjistit v javascriptu zda objekt existuje

How test if an object exists undefined or null.if (typeof OBJECT_NAME != "undefined") {
    //object exists ... execute code here.
}

// or best of use try catch
var nObject;
try{
  
   nObject = image.image; // is image.image object?

 }catch (e){
 alert(e.message.toString()); // e.message == 'undefined' is null or not an object
 return; // or continue if image.image is a object
 }
// you can test now nObject as typeof nObject
if(typeof nObject == 'string') // or others etc.
{
 // do something
}// dont use this

if (OBJECT_NAME != null) {
    //if object dont exists will error
}


66

PHP get daylight saving time - letni cas date(I) | php-get-daylight-saving-time


Letní čas tak připočítat hodinu. Ověření zda je letní čas.

$dst = date("I"); //I (capital i); 0 or 1 if daylight saving time

// example:
$hour = 14;
if(date("I")===1){
 $hour = $hour + 1;
}
// OR
$hour = 14 + date("I");10

String funkce Javascript programování | string-funkce-javascript-programovani-id-764
(function () {
String.prototype.isString = true;
String.prototype.trim = function () { return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "") };
String.prototype.endsWith = function (a) { return this.substr(this.length - a.length) == a };
String.prototype.startsWith = function (a) { return this.substr(0, a.length) == a };
})();


13

Re: Regulérní výrazy regex nápady a šablony | re-regulerni-vyrazy-regex-napady-a-sablony-id-2313


Odkazy na online regex editory:

https://regex101.com/


https://www.debuggex.com/r/LyIpMYTAhJ9Gja4x


Editace: 11.6.2020 - 09:18
Počet článků v kategorii: 77
Url:php-mereni-casu

AD
11 Share
Share
Tweet