Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

PHP Měření času microtime

7 LW*

0.)PHP Měření času microtime - php-mereni-casu


Jak změřit čas trvání vykonání nějaké funkce, nebo provedení části kódu v PHP


$start_time = microtime(true);

// do some work

$end_time = microtime(true);
// Calculate execution time
$execution_time = ($end_time - $start_time);

echo " Execution time = ".$execution_time." sec";

Date: 11.06.2020 - 09:14

Přejít na topic "PHP Měření času microtime" v kontextu témata kategorie?


AD

Celé téma ( whole topic)


topic_id=3201

PHP formát datumu


Datum a čas v PHP

echo date('l jS of F Y h:i:s A'); 
// vypise neco podobneho: Saturday 21st of February 2009 11:38:59 AM
mktime()
strtotime()
time()

Y 4 číselný rok       2009     
y 2 číselný rok       02      
F celý měsíc        February    
M skratka měs       Feb      
m Měsíc (0 na počátku )  01 do 12   
n Měsíc          1 do 12    
D skratka dne       Sat      
l dlouhý nazev dne     Saturday    
d Den (0 na počátku)   01 do 31   
j Den pořadí        1 do 31    
h 12 Hodina(0 na počátku) 01 do 12   
g 12 Hodina        1 do 12    
H 24 Hodina(0 na počátku) 00 do 23   
G 24 Hodina        0 do 23    
i Minuty (0 na počátku)  00 do 59   
s Sekundy (0 na počátku)  00 do 59   
w Den týdne(0 neděle)   0 do 6    
z Den v roce        0 do 365   
W Týden v roce       1 do 53    
t Dnů v měsíci       28 do 31   
a             am nebo pm   
A             AM nebo PM   
B Swatch Internet Time   000 do 999  
S Ordinal Suffix      st, nd, td, th
T Timezone of machine   GMT      
Z Timezone offset (seconds)    
O Difference to GMT (hours)+0200     
I Letní čas        1 nebo 0    
L Přestupný rok      1 nebo 0
U Sekund v epoše od 1. January 1970.  
c ISO 8601 (PHP 5)     
r RFC 2822         

Číslo týdne pro 1. leden může vrátit
53 pokud týden bude začínat předešlým rokem.
date("W", mktime(0, 0, 0, 12, 28, $year))
vždy dá správné číslo týdne v roce
$year.date_default_timezone_set('Europe/London');

$datetime = date_create('2009-09-03 17:32:20');
echo date_format($datetime, DATE_ATOM);


topic_id=3201

Pokud chceme při kompilaci kódu zobrazit chybová hlášení, odkomentujeme příslušné řádky v souboru php.ini, jehož adresu získáme pomocí funkce phpinfo() a přepneme Off na On u display_errors.
Podrobnosti se dočtete v komentářích k jednotlivým nastavením v php.ini


error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE // vypise i parse errors

display_errors = On

topic_id=3201

Získání IP adresy v PHP.


$serverIP=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo "document.write("Your IP address is: <b>" . $serverIP . "</b>")";

topic_id=3201

Jak snadno vložit na stránku přenositelný kód s copyright vašich stránek v php.

    <font color=#3E845E size="0.8px">Copyright © 2008-<?php print date("Y").' '.$_SERVER ["HTTP_HOST"];?>, all right reserved
   </font><br>topic_id=3201

Jak získat obsah určité složky příklad v php./*************************
 * vyhleda soubory s prislusnou koncovkou
 * a vrátí nejmladsi soubor 
 * $extension
 */ 
 function getFileFromDir($path, $extension)
 { // BEGIN function getFileFromDir
 	  $fileReturn; $z = 0;
  if (is_dir ($path)) {
    $dh = opendir($path); // or die (" Directory Open failed !");
    
    while ($file = readdir($dh)){
      //print $file.'<br />';     
     if (is_file($path.$file)) { 
      //print $file.'<br />';
      $ar = explode(".", $file);
      if (count($ar) > 1) { 
      	if (strtolower($ar[count($ar) - 1]) == $extension) { // "zip", "exe" or other extension
         $fileReturn[$z][0] = date ("Ymd", filemtime($path.$file));         
         $fileReturn[$z][1] = $file;
       	  $z++;
        //break;
       }
      }	
     }
    }

    closedir ($dh);
  }
  if ($fileReturn) { 
    sort($fileReturn);
    return $fileReturn[count($fileReturn) - 1][1];  	
  }

 } // END function getFileFromDir
 /***************************

6.) PHP Měření času microtime - php-mereni-casu


Jak změřit čas trvání vykonání nějaké funkce, nebo provedení části kódu v PHP


$start_time = microtime(true);

// do some work

$end_time = microtime(true);
// Calculate execution time
$execution_time = ($end_time - $start_time);

echo " Execution time = ".$execution_time." sec";

Date: 11.06.2020 - 09:14


Editace: 11.6.2020 - 09:18
Počet článků v kategorii: 74
Url:php-mereni-casu

AD
Share
Share
Tweet