Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

PHP CORS Cross Origin access control allow origin example html

CORS-Cross-Origin-Resource-Sharing Header set Access-Control-Allow-Origin Source Code Example

Usefull Links here

https://www.w3.org/wiki/CORS_Enabled

https://www.moesif.com/blog/technical/cors/Authoritative-Guide-to-CORS-Cross-Origin-Resource-Sharing-for-REST-APIs/

Apache .htaccess Allow File Types


<IfModule mod_setenvif.c>
 <IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch ".(bmp|cur|gif|ico|jpe?g|png|svgz?|webp)$">
   SetEnvIf Origin ":" IS_CORS
   Header set Access-Control-Allow-Origin "*" env=IS_CORS
  </FilesMatch>
 </IfModule>
</IfModule>

.htaccess which is closest to the file!!!!!

Date: 17.06.2020 - 08:09

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


28

PHP Copyright | php-copyright


Jak snadno vložit na stránku přenositelný kód s copyright vašich stránek v php.

    <font color=#3E845E size="0.8px">Copyright © 2008-<?php print date("Y").' '.$_SERVER ["HTTP_HOST"];?>, all right reserved
   </font><br>61

Class Javascript tutorial 1 | class-javascript-tutorial-1


Třídy - class v javascript
Něco málo opakování na úvod:
Proměnná (variable) je místo, kam si ukládáme čísla, řetězce(text, znaky), objekty.
var str = "ahoj světe!";
Kód, který patří k deklaraci, či definici určité proměnné, ukončujeme středníkem;
Narazíte možná často, že tomu tak není a kód není ukončen a na dalším řádku je definice
jiné proměnné, ale nespoléhejte na to, že si s tím prohlížeč vždy poradí a řádně ukončujte bloky kódu středníkem!


// takhle raději ne - v budoucnu byste také mohli předělávat mnoho stránek kódu
a = 2
b = 3
// takhle je to správně, n před názvem proměnné označuje, 
// že si tam, v našem případě, ukládáme číslo (number)
// s pak řetězec (string)
var nA = 2;
var nB = 3;
var sHello = "Hello world!";
// typ proměnné bychom sice v dalším kódu mohli ověřit 
// pomocí <b>if (typeof myVariable == 'string')</b> atd.
// ale je to zbytečná práce navíc a znepřehledňuje to kód.
Deklarace proměnné je zapsání proměnné aniž by jste do ní vložili data.
Je třeba jí co nejdříve definovat, jinak je to na malér.
var myDeklarationOfVariable;
Definice proměnné znamená, že do proměnné vložíme - přiřadíme jí hodnotu.
var myDefinitionOfVariable = "Tak, a už jsi definovaná!";
Definovat proměnnou můžeme i prázdným řetězcem, nebo u čísel se zadává -1 a pak již kontrolujeme v kódu, jestli se hodnota proměnné změnila.

Pole (array) je místo, kam ukládáme víc proměnných za sebou (do pole můžeme ukládat i objekty).
var ar = new Array("ahoj", "světe", "čau", "lidi!");
Objekt (Object) je místo, kam si můžeme ukládat nejen data, ale může obsahovat i funkce atd.
Objekt zpravidla vytváříme pomocí třídy.
Objektů může by mnoho, ale třída, pomocí které jsou vytvořeny, tak ta může být jen jedna.

Co je to třída?
Třída je taková šablona pro ukládaní dat, nebo vykonávání příkazů.
Lze jí přirovnat k formuláři, nebo dotazníku, kde má object (osoba) vyplnit
jméno, příjmení a další osobní údaje.
Formulář bude mít pro všechny zúčastněné stejné položky pro vyplnění,
ale každá osoba (object) do něj zapíše jiné údaje.

Takže nejdříve si vytvoříme třídu PersonalData.
Třída začíná velkým písmenem a slova se oddělují Velkým
písmenem, nebo _ podtržítkem (pro lepší čitelnost).
Třídní proměnné musíme označit this tečkou a názvem proměnné.
Před jméno třídní proměnné je dobré (až nutné) vložit prefix podtržítko _ a název
proměnné _nameOfVariable a tím ji odlišit od ostatních proměnných, potulujících
se v dalším kódu.

class PersonalData {
 // constructor slouží k základnímu nasavení konkrétního Object-u - osoby, věci atd.
 constructor(name,family_name, profession) {
	// před privátní proměnné dávejte prefix podtržítko
	// za čas to nejedenkrát oceníte
  this._name = name;
  this._family_name = family_name;
  this._profession = profession;
	// myVariable = profession; // error 
 }
  // třída může obsahovat i funkce. Pokud před funkcí není označení static
  // pak se jedná o privátní fukci a může se používat jen přes konkrétní Object
  // tedy přes osoba = new PersonalData( parametry ....)
  // osoba.showPrivateContent()
  // může mít i parametry 
  showPrivateContent(param){
	 alert (param " " + this._name + " " + this._family_name + " " + this._profession);
 }
 // tuto funkci může použít každy, aniž by musel vytvářet Object (konkrétní osobu)
 // stačí PersonalData.showPrivateContent(param) a už běží!
 // funkce ale nemá přístup k osobním údajům konktrétních Object-ů
 // může mít i parametry
 static showPublicIfno(param){
	 alert("Hello! This class can stored private data about any singers! " + param);
 }

}
Dále si vytvořím Object (osobu), která vystavíme novou šablonu (formulář - třídu)
a protože constructor třídy umožňuje přímo při vytovření novéh Objectu vložit
i základní údaje, tak toho musíme využít.
var michaelJackson = new PersonalData("Michael","Jackson","singer");
Nyní si již můžeme něco zjistit o tomto Objectu ze zadaných údajů např. jméno:
var strNameOfObject = michaelJackson._name;


nebo přistoupit k datům a použít privátní funkci
michaelJackson.showPrivateContent();


nebo použít veřejnou funkci např. pro získání popisu co třída umí
PersonalData.showPublicIfno('Bye Bye!');


12

Regulérní výrazy regex nápady a šablony | regulerni-vyrazy-regex-napady-a-sablony-id-2312


regex for matching something if it is not preceded by something else
REGEX bude před použitím zřejmě nutno vložit mezi lomítka např. /regex/
Za ukončovací lomítka se dávají značky "flags" např. g - globální atd. viz v příspěvcích níže.

(?<!Math)\.round

najde .round jen když není před ním Math
OK
a.round
c.round
NOT Math.round

regex if not followed by something
Math(?!\.round)

Vybere Math , za kterým NEnásleduje .round
OK
Math.pow, Math.cos
NOT
Math.round

Výše uvedené REGEX jsou vhodné například při hledání v souborech, kdy hledáme nějakou funkci stejného názvu, která není, nebo je přidružena např. k Math
43

javascript Date functions | javascript-date-functions


Funkce JavaScript pro práci s datumem a časem.

parse(dateVal)
toDateString()
toTimeString()
getDate()
getDay()
getFullYear()
getHours()
getMilliseconds()
getMinutes()
getMonth()
getSeconds()
getTime()
getTimezoneOffset()
getYear()
setDate(numDate)
setHours(numHours[, numMin[, numSec[, numMilli]]])
setMilliseconds(numMilli)
setMinutes(numMinutes[, numSeconds[, numMilli]])
setMonth(numMonth[, dateVal])
setSeconds(numSeconds[, numMilli])
setYear(numYear)
toLocaleTimeString()
34

PHP get variable type php | php-get-variable-type-php


php bývá vyčítano, že proměnné jsou typově nejednoznačné. To je sice pravda, ale php má funkci, která vrátí typ proměnné v dané části kodu.


$var = 10;  
// funkce gettype vrací retezec s nazvem typu
// tak, jak jej vydi prekladac pri linkovani kodu 
$s = gettype($var); // $s == 'integer'  
 
$var = 'some text';  
$s = gettype($var); // $s == 'string'  
 
$var = 10.1;  
$s = gettype($var); // $s == 'double' Editace: 17.6.2020 - 12:56
Počet článků v kategorii: 74
Url:php-cors-cross-origin-access-control-allow-origin-example-html

AD
Share
Share
Tweet