Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

html tags examples


AD MOB

HTML TAGS EXAPLES

ANCHOR:

<a href="#bla">bla target</a>
invisible target 
<a name="bla">bla</a> 
 OR visible target
<h2 id="bla"></h2>
JavaScript
var elmnt = document.getElementById("bla");
elmnt.scrollIntoView();

Invisible hidden collabsible toggle switch DIV


<div id="idDiv">Hello</div>
// javascript button onclick
if(show){
 idDiv.style.display === "block";
}else{
 idDiv.style.display = "none";
}

Date: 16.07.2020 - 10:27

76LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


6

Podmínky užívání dum-zharada.okhelp.cz | podminky-uzivani-dum-zharada-okhelp-cz-id-203


Všechny příspěvky publikované na webu dum-zharada.okhelp.cz jsou zásadně jen a pouze subjektivním názorem autorů příspěvků na danou skutečnost či problematiku. Tento subjektivní názor či fikce nemusí nezbytně nutně odpovídat objektivní zkutečnosti.
Nikdo Vás nenutí řídit se informacemi získanými z příspěvků, používejte svůj vlastní rozum a logický úsudek.

Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů. Komentáře jsou publikovány ihned po jejich zadání do systému, provozovatel je nijak neschvaluje ani neautorizuje a nemůže ovlivnit jejich obsah. Vyhrazujeme si nicméně právo libovolný komentář ex-post smazat.
30

PHP První písmeno na velké | php-prvni-pismeno-na-velke


Php funkce, která vrátí string, jehož první písmeno bude změněno na velké a pracuje s diakritikou.
Pokud Vám PHP oznámí, že voláte neznámou funkci s prefixem mb_ tak je nutné přidat (odkomentovat) extension v php.ini
extension=php_mbstring.dll
Nutné je, aby jste upravili správný php.ini soubor, můžete jich míti více na disku a dále je nutné, aby jste měli příslušnou dll knihovnu v adresáři extension_dir
extension_dir = "C:\PHP\ext"
tedy php_mbstring.dll

//////////////////////////////
function setFirstLetterToUpper($vstup)
{ // BEGIN function 
 if(mb_strlen($vstup)==1){ 
  return mb_strtoupper($vstup);
 }else if(mb_strlen($vstup)>1){ 
  $upper = mb_strtoupper($vstup);
  $vstup = mb_substr($upper, 0, 1).mb_substr($vstup,1,mb_strlen($vstup) - 1); 
  return $vstup;
 }else
 return $vstup;
} // END function
65

htaccess code | htaccess-code


HTTP to HTTPS


# only one RewriteEngine On can be used in htaccess!!!!!!!!!!!!!! 
RewriteEngine On

# all redirection HTTP -> HTTPS
# HTTPS off / if start with http.....
# off equality !=on 
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

example.com to www.example.com


# redirection no www -> https://www.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Change sitemap.txt to sitemap.php if url //domain.com/sitemap.txt

# //domain.com/sitemap.txt open sitemap.php
# in sitemap.php is function what return list of address
RewriteRule ^sitemap\.txt$ sitemap.php [L]
RewriteRule ^sitemap$ sitemap.php [L]

Remove www. before subdomain name

www.subdomain.example.com
to
subdomain.example.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} (^|\.)(www\.)([^\.]*)\.example\.com$ [NC]
RewriteRule (.*) https://%3.example.com/$1 [R=301,QSA,L]

Remove dust before subdomain.example.com


# www.bla.www.m.bla.subdomain.example.com to subdomain.example.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)(subdomain.example.com$) [NC]
RewriteRule (.*) https://subdomain.example.com/$1 [R=301,QSA,L]

Remove only one www. before domain name


# redirection www. -> https://
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
55

javascript Copy to clipboard | javascript-copy-to-clipboard


How Copy a Text to Clipboard JavaScript for IE.

Jak kopírovat text do schránky pomocí javascript pro Internet Explorer.


 function ClipBoard()
{
// idText is ID some textarea with style display:none;
// idDivWithText is some div with text where will copied to 
// clipoboard
idText.innerText = idDivWithText.innerText;
Copied = idText.createTextRange();

Copied.execCommand("RemoveFormat");
Copied.execCommand("Copy");
}32

PHP php new | php-new


Pokud vytvářite novou instanci nějakého objektu, musíte použít klíčové slovo newclass myClass {   
  private $var = 'Who I am? ';
	function __construct($val){
		$this->var .= $val;
	}
  function fc()   
  {   
      print 'Hello from myClass <br>';   
  		print $this->var;
  }   
 }   
$myInstance = new myClass('I am a variable');   
$myInstance->fc(); // Hello from myClass <br>Who I am? I am a variable
Editace: 16.7.2020 - 12:35
Počet článků v kategorii: 76
Url:html-tags-examples

AD
11 Share
Share
Tweet