Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

html tags examples


AD MOB

HTML TAGS EXAPLES

ANCHOR:

<a href="#bla">bla target</a>
invisible target 
<a name="bla">bla</a> 
 OR visible target
<h2 id="bla"></h2>
JavaScript
var elmnt = document.getElementById("bla");
elmnt.scrollIntoView();

Invisible hidden collabsible toggle switch DIV


<div id="idDiv">Hello</div>
// javascript button onclick
if(show){
 idDiv.style.display === "block";
}else{
 idDiv.style.display = "none";
}

Date: 16.07.2020 - 10:27

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


29

PHP Get files from dir | php-get-files-from-dir


Jak získat obsah určité složky příklad v php./*************************
 * vyhleda soubory s prislusnou koncovkou
 * a vrátí nejmladsi soubor 
 * $extension
 */ 
 function getFileFromDir($path, $extension)
 { // BEGIN function getFileFromDir
 	  $fileReturn; $z = 0;
  if (is_dir ($path)) {
    $dh = opendir($path); // or die (" Directory Open failed !");
    
    while ($file = readdir($dh)){
      //print $file.'<br />';     
     if (is_file($path.$file)) { 
      //print $file.'<br />';
      $ar = explode(".", $file);
      if (count($ar) > 1) { 
      	if (strtolower($ar[count($ar) - 1]) == $extension) { // "zip", "exe" or other extension
         $fileReturn[$z][0] = date ("Ymd", filemtime($path.$file));         
         $fileReturn[$z][1] = $file;
       	  $z++;
        //break;
       }
      }	
     }
    }

    closedir ($dh);
  }
  if ($fileReturn) { 
    sort($fileReturn);
    return $fileReturn[count($fileReturn) - 1][1];  	
  }

 } // END function getFileFromDir
 /***************************
18

Re: htaccess testovaní online | re-htaccess-testovani-online-id-2365


Testování regulárních výrazů - regex
https://regex101.com/Je možno zadat příchozí adresu a nechat jí upravit, pak znovu nechat projít
Zadá se adresa //bla.bl?query_string=testovany_string
Do velkého pole se zadají
RewriteCond
RewriteRule
a klikne se na TEST
https://htaccess.madewithlove.be/


Přesměrování stránek
https://www.sslmentor.cz/napoveda/presmerovani-https-pomoci-htaccess

Easily check status codes, response headers, and redirect chains.
Kontrola jak probíhá přesměrování s jednotlivými hlášeními - 301, 200, 404 atd.
https://httpstatus.io/
38

PHP Multi byte mode | php-multi-byte-mode


Multi-byte UNICODE PHP.

Pokud pracujete s diakritikou budou se Vám hodit funkce, které začínají mb_ tedy multi-byte funkce.
Abyste nemuseli do každé funkce udávat kódování viz příklad

$mbLen = mb_strlen('žluťoučký','utf-8');

přidávejte na začátek kódu internal encoding

mb_internal_encoding('utf-8');
$mbLen = mb_strlen('žluťoučký');

Příklad si vyzkoušejte a ověřte hodnoty $mbLen
23

PHP Načtení souboru do stringu | php-nacteni-souboru-do-stringu


Pokud často pracujete v PHP se soubory, tak se Vám může hodit
tato funkce, která vrací obsah souboru, jako string, narozdíl od funkce
file(), která vrací obsah souboru, jako pole řádků.

/**
 * function return file content as string
 * $filename is path to file 
 */ 
function getContents($filename) {
	if (function_exists('file_get_contents')) {
		return file_get_contents($filename);
	} else {
		$fp = fopen($filename, 'r');
		if (!$fp) {
			echo ('Could not read contents <br/>');
			return false;
		}

		return fread($fp, filesize($filename)); // return string
	}
}

/**
 * function file return file content as an array of rows
 */ 
$rows = file($filename);

/**
 * fopen() modes
 */ 
r Read          
r+ Read and write, prepend 
w Write, truncate     
w+ Read and write, truncate
a Write, append      
a+ Read and write, append 


8

Javascript jak odeslat data z html stránky na server php | javascript-jak-odeslat-data-z-html-stranky-na-server-php-id-745


Jak pomocí javascript odeslat či přijmout data na/ze serveru


// volani funkce s adresou php stranky kde pomoci $_GET["data1"] a $_GET["data2"] vyjmeme
// zaslana data v url a ulozime na serveru
// zpet muzeme ziskat hlaseni zda operace probehla v poradku
httpGet("http://www.myweb.com/save_get_data.php?data1=hello&data2=someText");

function httpGet(theUrl)
{
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
createDiv(xmlhttp.responseText);
}
}
xmlhttp.open("GET", theUrl, false);
xmlhttp.send();
}

// zobrazi text php stranky zda vse probehlo v poradku, pokud si v php scriptu nastavim echo
// s textem ze operace pobehla ok nebo ne pak v _div se objevi toto hlašení

function createDiv(responsetext)
{
var _body = document.getElementsByTagName("body")[0];
var _div = document.createElement("div");
_div.innerHTML = responsetext;
_body.appendChild(_div);
}Editace: 16.7.2020 - 12:35
Počet článků v kategorii: 77
Url:html-tags-examples

AD
11 Share
Share
Tweet