Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

html tags examples


AD MOB

HTML TAGS EXAPLES

ANCHOR:

<a href="#bla">bla target</a>
invisible target 
<a name="bla">bla</a> 
 OR visible target
<h2 id="bla"></h2>
JavaScript
var elmnt = document.getElementById("bla");
elmnt.scrollIntoView();

Invisible hidden collabsible toggle switch DIV


<div id="idDiv">Hello</div>
// javascript button onclick
if(show){
 idDiv.style.display === "block";
}else{
 idDiv.style.display = "none";
}

Date: 16.07.2020 - 10:27

76LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


14

Re: Regulérní výrazy regex nápady a šablony | re-regulerni-vyrazy-regex-napady-a-sablony-id-2314


Jeden znak: a, b nebo c [abc] [abc]a bb ccc
Znak kromě: a, b nebo c [^abc] [^abc]d, ff, mmm ale ne a, bb, ccc
Znak od až po: a-z [a-z] [a-z]jez, mez, bez ale ne keřík - neumí diakritiku
Znak není v rozsahu: a-z [^a-z] vybere prázdné mezery i pismena s diakritikou
Znak v rozsahu: a-z nebo A-Z [a-zA-Z] neumí diakritiku
Jakýkoliv jednotlivý znak . bere vše i diakritiku, kromě znaku konce řádku
Znak mezery \s ^\r
\t\f\v a mezery
Znak není mezera \S vše kromě mezer viz výš
Číslice \d pouze číslice
Libovolné jiné než číslice \D vše výjma číslic
Jakýkoliv znak písmena \w \w+celá slova pokud neobsahují diakritku či nepísmena
Jakýkoli znak jiný než písmeno \W \W+*-+#@ ale ne _ podtržítko
Vše co bude v závorce (group) (...) (he)všechna he ze slov
Buď a nebo b (a|b) (a|b)vybere vešechna a i b ze slov
Nula nebo jeden znak a a? bao?bao , ba, ale ne samotne b
Nula nebo více a* bao*ba, bao ale ne b, bax, bac
Jeden nebo více a+ a až nekonečno aaaa i a uprostřed slova
Přesně 3 znaky a a{3} aaa aaaa jen první 3 znaky, ale ne aa
3 nebo více znaků a a{3,} aaa až nekonečno aaaaaaaa
Mezi 3 a 6 znaky a a{3,6} aaa aaaaaa ale ne aa
Začátek řetězce ^ ^\w+např. slovo je začátek nového řádku
Konec řetězce $ \w+$(veme konci) poslední slovo na konci
Hranice slova \b d\b(veme d na konci slov) hrad led
Není hranice slova \B a\Ba v ab, ale ne v ba
Nový řádek
\r
?|
cross platform newline / nalezne nový řádek napříč platformami
Tab - tabulátor \t
Carriage return CR \r návrat vozíku https://cs.wikipedia.org/wiki/Carriage_return
54

Function exist javascript if typeof variable == function | function-exist-javascript


Kontrola v javascript zda funkce existuje

Check if a Javascript Function Exists or Is Defined.   function myFunctionName() {
     alert('I am myFunctionName');
   }

   

     if (typeof myFunctionName == 'function') {
       myFunctionName();
     }  

63

Class Javascript tutorial 3 | class-javascript-tutorial-3


Inheritance extends - dědění v třídách JavaScript.

Pokud nastane situace, že u několika objektů potřebujeme
uložit více údajů a nechceme zasahovat již do základní třídy,
můžeme jí rozšířit o další potřídu. 
Hlavní třídě budeme říkat PARENT (rodič) a podtřídě CHILD (dítě).
To že DÍTĚ dědí z určité třídy doložíme výrazem "extends" a název 
třídy rodiče.
Konstruktor RODIČE pak v třídě DÍTĚTE označíme výrazem super()
a do závorek vložíme parametry, které bychom zadávali do třídy
rodiče.
Při vytváření objektu již můžeme použít přímo třídu DÍTĚTE
a zadat parametry, které se přes super() dostanou i do třídy
RODIČE.
DÍTĚ má přístup ke všem privátním funkcím RODIČE, ale i k jeho
proměnným (samozřejmě v rámci objektu vytvořeného přes myObjekt = new .....).

class Continent {
 constructor(continent) {
  this._continent = continent;
 }
 present() {
  return ' is located in ' + this._continent;
 }
}

class Country extends Continent {
 constructor(continent, country) {
  super(continent);
  this._country = country;
 }
 show() {
  return this._country + this.present() ;
 }
}

myCountry = new Country("Europe", "Czech Republic");
// alert(myCountry.show());12

Regulérní výrazy regex nápady a šablony | regulerni-vyrazy-regex-napady-a-sablony-id-2312


regex for matching something if it is not preceded by something else
REGEX bude před použitím zřejmě nutno vložit mezi lomítka např. /regex/
Za ukončovací lomítka se dávají značky "flags" např. g - globální atd. viz v příspěvcích níže.

(?<!Math)\.round

najde .round jen když není před ním Math
OK
a.round
c.round
NOT Math.round

regex if not followed by something
Math(?!\.round)

Vybere Math , za kterým NEnásleduje .round
OK
Math.pow, Math.cos
NOT
Math.round

Výše uvedené REGEX jsou vhodné například při hledání v souborech, kdy hledáme nějakou funkci stejného názvu, která není, nebo je přidružena např. k Math
31

PHP Array inicializace PHP | php-array-inicializace-php$country[0] = "cz"                 
$country[1] = "sk"                 
$country[2] = "de"                 
$country[3] = "uk"                 
$country[4] = "fr"                 

// this do same 
$country[] = "cz" 
$country[] = "sk" 
$country[] = "de" 
$country[] = "uk" 
$country[] = "fr" 

// or
$country = array('cz','sk','de','uk','fr');

// get array items count             
$length = count($country); 

for($i=0;$i<$length;$i++){
 print $country[$i].'<br>';// cz sk de uk fr
} 


                         
// or like this                 
$country[50] = 'ca';               
$country[10] = 'fr';               
$country[20] = 'us'               
                         
// now country will index 51           
$country[] = 'ru'; 

// or 
$country = array('5'=>'cz','sk','de','uk','fr'); 
/*
Array
(
  [5] => cz
  [6] => sk
  [7] => de
  [8] => uk
  [9] => fr
)
*/              
                         
// you can do this                
$country["cz"] = 1571;              
$country["sk"] = 1572;              
$country["de"] = 1573;              
$country["uk"] = 1574;              
$country["fr"] = 1575;              
                         
print $country["uk"]; // 1574              
                         
                         
// print all items key and value             
foreach ($country as $key => $value){      
	print $key; // cz, sk, de, uk, fr       
	print $value; // 1571, 1572, 1573, 1574, 1575 
}                        Editace: 16.7.2020 - 12:35
Počet článků v kategorii: 76
Url:html-tags-examples

AD
11 Share
Share
Tweet