Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

JS sleep wait function javascript use setTimeoutTthis code works in all previous versions of browsers

Pause code by alert

var n = 1;
alert(n);

n = 5;
alert(n);
Set timeout

var n = 5;
// wait 5 second / do next code
// next code put into function and call this function by setTimeout
setTimeout("nextCodeFc (n)",5000); // wait for 5000 millisecond == 5 second and execute

// how put string as parameter into setTimeout

var str = "Hello string parameter!";

setTimeout('nextCodeFc("str")',3000); // produce "str"

setTimeout('nextCodeFc("'+str+'")',3000); // produce "Hello string parameter!"

setTimeout("nextCodeFc(str)",3000); // produce Hello string parameter!


function nextCodeFc (n){
 // do work .........

 alert(n);
}


69LW NO topic_idDalší témata ....(Topics)


36

PHP html code | php-html-code


V php se nevyhnete znalosti html kodu. Zde je šablona pro vytvoření kostry stránky. Charset UTF-8 zvládají všechny moderní prohlížeče, ale je nutné, aby soubor na serveru byl uložen v tomto formátu, jinak by došlo ke zkomolení diakritiky. Pokud budete používat jen češtinu na stránkách, můžete nastavit charset na "windows-1250", ale v dnešní době je to již krok zpět.

Pokud chceme zobrazit zdrojový kód určitého php souboru můžeme použít funkce show_source(__FILE__);

 show_source(__FILE__); 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
 <meta name="description" content="zde bude popis stranky">
 <meta name="keywords"  content="zde, budou, klicova, slova, oddelena, carkou">
 
<title>Nazev stranky</title>
 </head>
 <body>
  <!--text a kod stranky-->

 </body>
</html>

38

PHP Multi byte mode | php-multi-byte-mode


Multi-byte UNICODE PHP.

Pokud pracujete s diakritikou budou se Vám hodit funkce, které začínají mb_ tedy multi-byte funkce.
Abyste nemuseli do každé funkce udávat kódování viz příklad

$mbLen = mb_strlen('žluťoučký','utf-8');

přidávejte na začátek kódu internal encoding

mb_internal_encoding('utf-8');
$mbLen = mb_strlen('žluťoučký');

Příklad si vyzkoušejte a ověřte hodnoty $mbLen
37

PHP UTF-8 soubor vytvoření | php-utf-soubor-vytvoreni


Pokud chceme vytvořit soubor, jehož obsah bude čten, jako UTF-8 UNICODE stačí vstupní string nechat projít funkcí utf8_encode. Pokud pak například text souboru použijeme v php scriptu v kódování UTF-8, text souboru bude správně zobrazen. $fHnd = fopen($newName, "w");
 $row = utf8_encode('řčšě'); 
 fwrite($fHnd, $row."\r\ n");
 fclose($fHnd);

44

javascript Object methods | javascript-object-methods


 

toString([radix])
/* prevede objekt na string */

toLocaleString()
var myDate = new Date(); 
document.write( myDate.toLocaleString());
// 24. února 2009 10:50:02 

valueOf()
  var number = new Number();
  number = Number(100);
  if (!isNaN(number))
    document.write(number.valueOf()); // 100


hasOwnProperty(proName)
var theObj = { prom : 'bla' };
if ( theObj.hasOwnProperty )
{
 document.write( "Has 'prom': " + theObj.hasOwnProperty( 'prom' ) + 'n' ); // true
 document.write( "Has 'prom2': " + theObj.hasOwnProperty( 'prom2' ) + 'n' ); // false
}


isPrototypeOf(object2)
function fc(){
 var reg = new RegExp();            
 return (RegExp.prototype.isPrototypeOf(reg)); // return true.
}propertyIsEnumerable(proName)
 var a = new Array("apple", "banana", "cactus");
 document.write(a.propertyIsEnumerable(2)); // true
47

Foreach in javascript | foreach-in-javascript


Foreach fore each in javascript loop cycle example source code

Example code foreach for JavaScript.

var arr = new Array(1,2,3,4,5,6);// numbers or string put into array
for (var key in arr) {
  window.alert("My array"
         + key
         + " = "
         + arr[key]);
}
// other example
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
 alert (arr[i]);
}

// other example for GECKO MOZILLA FIREFOX
var soucet = 0;
var obj = {var1: 5, var2: 13, var3: 8};
for each (var item in obj) {
 soucet += item;
}
print(soucet); // vysledek "26", coz je soucet 5+13+8


Each in jQuery get all document inputs type text and set value 0 if checkbox checked


function fc(th){
 if( th.checked ){
  $("input:text").each(
  function() {
    this.value = 0;
    this.disabled = true;
   }
  ); 

}else{
  $("input:text").each(
  function() {

    this.disabled = false;
   }
  ); 
}

<input type="checkbox" id="idCheck" onchange="fc(this);"> Checkbox 
 
<input type="text" size="1" id="id1" value="0" /> 

<input type="text" size="1" id="id2" value="0" /> 
Editace Jana Žákovská : 22.5.2020 - 21:09
Počet článků v kategorii: 69
Url:js-sleep-wait-function-javascript-use-settimeout
Share
Share
Tweet