Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

PHP startsWith endsWith functions

7 LW*

0.)PHP startsWith endsWith functions - php-startswith-endswith-functions


PHP function get first and latest character from string


// for earlier version PHP can use mb_strlen, mb_substr if use 
// diacritical accent $str = 'ěščřžýáíé';

function startsWith($haystack, $needle)
{
   $length = strlen($needle);
   return (substr($haystack, 0, $length) === $needle);
}

function endsWith($haystack, $needle)
{
  $length = strlen($needle);
  if ($length == 0) {
    return true;
  }

  return (substr($haystack, -$length) === $needle);
}

Date: 11.06.2020 - 20:10

Přejít na topic "PHP startsWith endsWith functions" v kontextu témata kategorie?


AD

Celé téma ( whole topic)


topic_id=3202

Php funkce, která vrátí string, jehož první písmeno bude změněno na velké a pracuje s diakritikou.
Pokud Vám PHP oznámí, že voláte neznámou funkci s prefixem mb_ tak je nutné přidat (odkomentovat) extension v php.ini
extension=php_mbstring.dll
Nutné je, aby jste upravili správný php.ini soubor, můžete jich míti více na disku a dále je nutné, aby jste měli příslušnou dll knihovnu v adresáři extension_dir
extension_dir = "C:\PHP\ext"
tedy php_mbstring.dll

//////////////////////////////
function setFirstLetterToUpper($vstup)
{ // BEGIN function 
 if(mb_strlen($vstup)==1){ 
  return mb_strtoupper($vstup);
 }else if(mb_strlen($vstup)>1){ 
  $upper = mb_strtoupper($vstup);
  $vstup = mb_substr($upper, 0, 1).mb_substr($vstup,1,mb_strlen($vstup) - 1); 
  return $vstup;
 }else
 return $vstup;
} // END function
topic_id=3202


$country[0] = "cz"                 
$country[1] = "sk"                 
$country[2] = "de"                 
$country[3] = "uk"                 
$country[4] = "fr"                 

// this do same 
$country[] = "cz" 
$country[] = "sk" 
$country[] = "de" 
$country[] = "uk" 
$country[] = "fr" 

// or
$country = array('cz','sk','de','uk','fr');

// get array items count             
$length = count($country); 

for($i=0;$i<$length;$i++){
 print $country[$i].'<br>';// cz sk de uk fr
} 


                         
// or like this                 
$country[50] = 'ca';               
$country[10] = 'fr';               
$country[20] = 'us'               
                         
// now country will index 51           
$country[] = 'ru'; 

// or 
$country = array('5'=>'cz','sk','de','uk','fr'); 
/*
Array
(
  [5] => cz
  [6] => sk
  [7] => de
  [8] => uk
  [9] => fr
)
*/              
                         
// you can do this                
$country["cz"] = 1571;              
$country["sk"] = 1572;              
$country["de"] = 1573;              
$country["uk"] = 1574;              
$country["fr"] = 1575;              
                         
print $country["uk"]; // 1574              
                         
                         
// print all items key and value             
foreach ($country as $key => $value){      
	print $key; // cz, sk, de, uk, fr       
	print $value; // 1571, 1572, 1573, 1574, 1575 
}                        

topic_id=3202

Pokud vytvářite novou instanci nějakého objektu, musíte použít klíčové slovo newclass myClass {   
  private $var = 'Who I am? ';
	function __construct($val){
		$this->var .= $val;
	}
  function fc()   
  {   
      print 'Hello from myClass <br>';   
  		print $this->var;
  }   
 }   
$myInstance = new myClass('I am a variable');   
$myInstance->fc(); // Hello from myClass <br>Who I am? I am a variable


topic_id=3202

global je klíčové slovo, které zajistí viditelnost proměnné například uvnitř funkcí.

$a = 5;
$b = 2;

function Secti()
{
  global $a, $b;
  $b = $a + $b;
} 

Secti();
echo $b;// 7

// pred vsemi include file
$varGlob = 10;
include('some.inc');

$GLOBALS; // pole ktere obsahuje SERVER i vsechny uzivatelovi globalni promenne

function PrintFC()
{
  $a = $GLOBALS['varGlob']; // ziskame globalni promennou
  $GLOBALS['varGlob'] = 20; // muzeme prepsat jeji hodnotu 
  print $a; // 10
} 

PrintFC();
print $varGlob; // 20

topic_id=3202

php bývá vyčítano, že proměnné jsou typově nejednoznačné. To je sice pravda, ale php má funkci, která vrátí typ proměnné v dané části kodu.


$var = 10;  
// funkce gettype vrací retezec s nazvem typu
// tak, jak jej vydi prekladac pri linkovani kodu 
$s = gettype($var); // $s == 'integer'  
 
$var = 'some text';  
$s = gettype($var); // $s == 'string'  
 
$var = 10.1;  
$s = gettype($var); // $s == 'double' 


6.) PHP startsWith endsWith functions - php-startswith-endswith-functions


PHP function get first and latest character from string


// for earlier version PHP can use mb_strlen, mb_substr if use 
// diacritical accent $str = 'ěščřžýáíé';

function startsWith($haystack, $needle)
{
   $length = strlen($needle);
   return (substr($haystack, 0, $length) === $needle);
}

function endsWith($haystack, $needle)
{
  $length = strlen($needle);
  if ($length == 0) {
    return true;
  }

  return (substr($haystack, -$length) === $needle);
}

Date: 11.06.2020 - 20:10


Editace: 11.6.2020 - 20:19
Počet článků v kategorii: 74
Url:php-startswith-endswith-functions

AD
Share
Share
Tweet