Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

PHP startsWith endsWith functions


AD MOB

PHP function get first and latest character from string


// for earlier version PHP can use mb_strlen, mb_substr if use 
// diacritical accent $str = 'ěščřžýáíé';

function startsWith($haystack, $needle)
{
   $length = strlen($needle);
   return (substr($haystack, 0, $length) === $needle);
}

function endsWith($haystack, $needle)
{
  $length = strlen($needle);
  if ($length == 0) {
    return true;
  }

  return (substr($haystack, -$length) === $needle);
}

Date: 11.06.2020 - 20:10

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


5

Jak instalovat rozšíření MODs pro phpBB | jak-instalovat-rozsireni-mods-pro-phpbb-id-24


Stáhněte si balíček MODU, který chcete používat ze stránek //www.phpbb.com/customise/db/modifications-1/

Baliček vybalte do adresáře a soubor install.xml otevřete v prohlížeči.
Postupujte dle instrukcí z install.xml

**


**
2

phpbb forum header footer location | header-footer-id-21


Soubory header, footer a další se nacházejí ve složce příslušného stylu například:


mojeforum/styles/prosilver/template/overall_header.html
mojeforum/styles/prosilver/template/viewtopic_body.html
mojeforum/styles/prosilver/template/overall_footer.html

/mojeforum/cache/tpl_prosilver_overall_footer.html.php
/mojeforum/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php

Můžeme v nich nastavit ikonu fóra, nebo údaje do patičky popřípadě atd.
7

Notepad++ Ftp plugin setup | notepad-ftp-plugin-setup-id-297


Notepad++ Ftp plugin setup video tutorial.

**
12

Regulérní výrazy regex nápady a šablony | regulerni-vyrazy-regex-napady-a-sablony-id-2312


regex for matching something if it is not preceded by something else
REGEX bude před použitím zřejmě nutno vložit mezi lomítka např. /regex/
Za ukončovací lomítka se dávají značky "flags" např. g - globální atd. viz v příspěvcích níže.

(?<!Math)\.round

najde .round jen když není před ním Math
OK
a.round
c.round
NOT Math.round

regex if not followed by something
Math(?!\.round)

Vybere Math , za kterým NEnásleduje .round
OK
Math.pow, Math.cos
NOT
Math.round

Výše uvedené REGEX jsou vhodné například při hledání v souborech, kdy hledáme nějakou funkci stejného názvu, která není, nebo je přidružena např. k Math
63

Class Javascript tutorial 3 | class-javascript-tutorial-3


Inheritance extends - dědění v třídách JavaScript.

Pokud nastane situace, že u několika objektů potřebujeme
uložit více údajů a nechceme zasahovat již do základní třídy,
můžeme jí rozšířit o další potřídu. 
Hlavní třídě budeme říkat PARENT (rodič) a podtřídě CHILD (dítě).
To že DÍTĚ dědí z určité třídy doložíme výrazem "extends" a název 
třídy rodiče.
Konstruktor RODIČE pak v třídě DÍTĚTE označíme výrazem super()
a do závorek vložíme parametry, které bychom zadávali do třídy
rodiče.
Při vytváření objektu již můžeme použít přímo třídu DÍTĚTE
a zadat parametry, které se přes super() dostanou i do třídy
RODIČE.
DÍTĚ má přístup ke všem privátním funkcím RODIČE, ale i k jeho
proměnným (samozřejmě v rámci objektu vytvořeného přes myObjekt = new .....).

class Continent {
 constructor(continent) {
  this._continent = continent;
 }
 present() {
  return ' is located in ' + this._continent;
 }
}

class Country extends Continent {
 constructor(continent, country) {
  super(continent);
  this._country = country;
 }
 show() {
  return this._country + this.present() ;
 }
}

myCountry = new Country("Europe", "Czech Republic");
// alert(myCountry.show());

Editace: 11.6.2020 - 20:19
Počet článků v kategorii: 77
Url:php-startswith-endswith-functions

AD
11 Share
Share
Tweet