Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Eclipse prevent debug to break at first line of file

Eclipse IDE Prevent debuger to break at first line of file


Project > Properties > PHP > Debug", unselect "Break at First Line"
or
Windows -> Preferences -> PHP -> Debug" and uncheck "Break at first line".
or
Run > Debug Configurations > PHP Web Application" and unselect "Break at first line" in all the configurations.

Restart Eclipse
Date: 09.06.2020 - 20:23

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


33

PHP php global | php-global


global je klíčové slovo, které zajistí viditelnost proměnné například uvnitř funkcí.

$a = 5;
$b = 2;

function Secti()
{
  global $a, $b;
  $b = $a + $b;
} 

Secti();
echo $b;// 7

// pred vsemi include file
$varGlob = 10;
include('some.inc');

$GLOBALS; // pole ktere obsahuje SERVER i vsechny uzivatelovi globalni promenne

function PrintFC()
{
  $a = $GLOBALS['varGlob']; // ziskame globalni promennou
  $GLOBALS['varGlob'] = 20; // muzeme prepsat jeji hodnotu 
  print $a; // 10
} 

PrintFC();
print $varGlob; // 20

58

javascript Kopírování textu - zabránění | javascript-kopirovani-textu-zabraneni


Jak zabránit kopírování textu stránky v prohlížeči.


Do tagu body vložíme následující eventy:
oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"

Tag body by mohl vypadat následovně:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
47

Foreach in javascript | foreach-in-javascript


Foreach fore each in javascript loop cycle example source code

Example code foreach for JavaScript.

var arr = new Array(1,2,3,4,5,6);// numbers or string put into array
for (var key in arr) {
  window.alert("My array"
         + key
         + " = "
         + arr[key]);
}

// next example
arr.forEach(function(elem){
		console.log(elem);
	});

// next example
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
 alert (arr[i]);
}

// next example for GECKO MOZILLA FIREFOX
var soucet = 0;
var obj = {var1: 5, var2: 13, var3: 8};
for each (var item in obj) {
 soucet += item;
}
alert(soucet); // vysledek "26", coz je soucet 5+13+8
Each in jQuery get all document inputs type text and set value 0 if checkbox checked


function fc(th){
 if( th.checked ){
  $("input:text").each(
  function() {
    this.value = 0;
    this.disabled = true;
   }
  ); 

}else{
  $("input:text").each(
  function() {

    this.disabled = false;
   }
  ); 
}

<input type="checkbox" id="idCheck" onchange="fc(this);"> Checkbox 
 
<input type="text" size="1" id="id1" value="0" /> 

<input type="text" size="1" id="id2" value="0" /> 


67

JS sleep wait function javascript use setTimeout | js-sleep-wait-function-javascript-use-settimeout


Tthis code works in all previous versions of browsers

Pause code by alert

var n = 1;
alert(n);

n = 5;
alert(n);
Set timeout

var n = 5;
// wait 5 second / do next code
// next code put into function and call this function by setTimeout
setTimeout("nextCodeFc (n)",5000); // wait for 5000 millisecond == 5 second and execute

// how put string as parameter into setTimeout

var str = "Hello string parameter!";

setTimeout('nextCodeFc("str")',3000); // produce "str"

setTimeout('nextCodeFc("'+str+'")',3000); // produce "Hello string parameter!"

setTimeout("nextCodeFc(str)",3000); // produce Hello string parameter!


function nextCodeFc (n){
 // do work .........

 alert(n);
}

26

PHP Errors warnings php | php-errors-warnings-php


Pokud chceme při kompilaci kódu zobrazit chybová hlášení, odkomentujeme příslušné řádky v souboru php.ini, jehož adresu získáme pomocí funkce phpinfo() a přepneme Off na On u display_errors.
Podrobnosti se dočtete v komentářích k jednotlivým nastavením v php.ini


error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE // vypise i parse errors

display_errors = OnEditace: 9. 6. 2020 - 20:23
Počet článků v kategorii: 74
Url:eclipse-prevent-debug-to-break-at-first-line-of-file

AD
Share
Share
Tweet