Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Eclipse prevent debug to break at first line of file


AD MOB

Eclipse IDE Prevent debuger to break at first line of file


Project > Properties > PHP > Debug", unselect "Break at First Line"
or
Windows -> Preferences -> PHP -> Debug" and uncheck "Break at first line".
or
Run > Debug Configurations > PHP Web Application" and unselect "Break at first line" in all the configurations.

Restart Eclipse
Date: 09.06.2020 - 20:23

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


65

htaccess code | htaccess-code


HTTP to HTTPS


# only one RewriteEngine On can be used in htaccess!!!!!!!!!!!!!! 
RewriteEngine On

# all redirection HTTP -> HTTPS
# HTTPS off / if start with http.....
# off equality !=on 
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

example.com to www.example.com


# redirection no www -> https://www.
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Change sitemap.txt to sitemap.php if url //domain.com/sitemap.txt

# //domain.com/sitemap.txt open sitemap.php
# in sitemap.php is function what return list of address
RewriteRule ^sitemap\.txt$ sitemap.php [L]
RewriteRule ^sitemap$ sitemap.php [L]

Remove www. before subdomain name

www.subdomain.example.com
to
subdomain.example.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} (^|\.)(www\.)([^\.]*)\.example\.com$ [NC]
RewriteRule (.*) https://%3.example.com/$1 [R=301,QSA,L]

Remove dust before subdomain.example.com


# www.bla.www.m.bla.subdomain.example.com to subdomain.example.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)(subdomain.example.com$) [NC]
RewriteRule (.*) https://subdomain.example.com/$1 [R=301,QSA,L]

Remove only one www. before domain name


# redirection www. -> https://
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
40

Přidání položek do kontextového menu Notepad++ | notepad-context-menu-language-syntax


Editace contextového menu a přidání položek do kontextového menu Notepad++
Konkrétně je to vyvolání nabídky pro změnu syntaxe v otevřeném souboru.
Postup:
- vybrat z horního menu
- Settings
- Edtit Context Menu
- Upravit soubor
- Zavřít a otevřít Notepad++
- Vyzkoušet funkci


Před < Item odstraňte mezeru!!!!! Zde je to jen kvůli zobrazeni. Prolížeče mají tendenci kód převést na HTML.


< Item id="0"/><!-- moje -->
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="CSS" ItemNameAs="Language CSS"/>
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="HTML" ItemNameAs="Language HTML"/>
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="JAVASCRIPT" ItemNameAs="Language JAVASCRIPT"/>
< Item FolderName="Language Syntax" MenuEntryName="Language" MenuItemName="PHP" ItemNameAs="Language PHP"/>
59

Timer javascript | timer-javascript


Timer in javascript example source code will opening random link in random time.


// setTimeout() 
// clearTimeout()

var start = new Date();

function timedCount()
{
 var now = new Date();
 var resultMilliSeconds = now.getTime() - start.getTime();
 // create some div with id txt
 document.getElementById('txt').innerHTML = resultMilliSeconds;
}
var t = setTimeout("timedCount()",1000);
// clearTimeout(t); // for stopping create button with onclick clearTimeout(t)

Použití timeru v javasciptu. Příklad otvírá náhodně náhodný odkaz v okně prohlížeče za náhodný časový interval.


var c=0;
var t = new String().toString();
var t2 = new String().toString();
var timer_is_on=0;
var newWindow;
function open2(url, opt){
 if (opt == 0) // current window
  window.location = url;
 else if (opt == 1){ // new window
  if(newWindow) newWindow.open(url,"_parent");
  else
  newWindow = window.open(url);
  
  }
 else if (opt == 2) // background window
  {window.open(url); self.focus();}
}
var ar = new Array (
"https://www.okhelp.cz/polevky/"
,"https://www.okhelp.cz/auto-moto/"
,"https://www.okhelp.cz/pc-mobily/"
);

function timedCount()
{
var randomnumber=Math.floor(Math.random()*ar.length)
open2(ar[randomnumber],1);

document.getElementById('txt').value=c;
c=c+1;
t=setTimeout("timedCount()",1000 * (randomnumber + 4));

}

function doTimer()
{
if (!timer_is_on)
 {
 timer_is_on=1;
 timedCount();
 
 }
}

function stopCount()
{
clearTimeout(t);
clearTimeout(t2);

timer_is_on=0;
}  
  </script>
  
  
</head>
<body>

<form>
<input type="button" value="Start count!" onClick="doTimer()">
<input type="text" id="txt">
<input type="button" value="Stop count!" onClick="stopCount()">
</form>3

Styly - phpbb forum | styly-id-22


Styly se nacházejí v příslušné složce temáta, které používáme. Například:
mojeforum/styles/prosilver/theme/

Jednotlivé soubory můžeme upravovat, ale je nutné provádět refresh stylu z Admin centra ACP, záložka Styles -> Style components

Další soubory stylů přidáváme do jako import:
myforum/styles/prosilver/theme/stylesheet.css
@import url("prs.css");


Styly můžeme též editovat z ACP tabulka Styles -> Themes a zvolti Edit příslušné šablony
a po uložení provedeme refresh témata.
Nebo Styly - Skiny - Upravit konkrétní šablonu (prosilver atd.)

Někdy musíme vymazat i soubory ze složky cache a ponechat tam jen index.html a .htaccess
58

javascript Kopírování textu - zabránění | javascript-kopirovani-textu-zabraneni


Jak zabránit kopírování textu stránky v prohlížeči.


Do tagu body vložíme následující eventy:
oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"

Tag body by mohl vypadat následovně:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">


Editace: 9. 6. 2020 - 20:23
Počet článků v kategorii: 77
Url:eclipse-prevent-debug-to-break-at-first-line-of-file

AD
11 Share
Share
Tweet