Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

javascript js functions example


AD MOB


function test(){
  console.log(1);
}
// when called
test();
// or
var a = test;
a();

// or autocall if code executed
var test2 = function(){
 console.log(2);
}
// test2 is undefined because the function test2 has no return value

// or autocall if code executed 
// function is like other variables
// parenthesis is for made groups or call functions.
(function(){
   console.log(3);
}());

// or
var MyClass = /** @class */ (function () {
  function MyClass() {
  }
  MyClass.myNumber = 350;
  MyClass.myString = "myString Hello!";
  return MyClass; // if not return MyClass, in next code will MyClass undefined
}());

console.log(MyClass.myNumber);
console.log(MyClass.myString);


// or create structures

var testHash = {
  a : 1,
  b : function(){
   console.log(4);
  }
}

testHash.b();
testHash['b']();

Date: 04.11.2020 - 23:14

77LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


28

PHP Copyright | php-copyright


Jak snadno vložit na stránku přenositelný kód s copyright vašich stránek v php.

    <font color=#3E845E size="0.8px">Copyright © 2008-<?php print date("Y").' '.$_SERVER ["HTTP_HOST"];?>, all right reserved
   </font><br>70

PHP Měření času microtime | php-mereni-casu


Jak změřit čas trvání vykonání nějaké funkce, nebo provedení části kódu v PHP


$start_time = microtime(true);

// do some work

$end_time = microtime(true);
// Calculate execution time
$execution_time = ($end_time - $start_time);

echo " Execution time = ".$execution_time." sec";

Date: 11.06.2020 - 09:14
38

PHP Multi byte mode | php-multi-byte-mode


Multi-byte UNICODE PHP.

Pokud pracujete s diakritikou budou se Vám hodit funkce, které začínají mb_ tedy multi-byte funkce.
Abyste nemuseli do každé funkce udávat kódování viz příklad

$mbLen = mb_strlen('žluťoučký','utf-8');

přidávejte na začátek kódu internal encoding

mb_internal_encoding('utf-8');
$mbLen = mb_strlen('žluťoučký');

Příklad si vyzkoušejte a ověřte hodnoty $mbLen
61

Class Javascript tutorial 1 | class-javascript-tutorial-1


Třídy - class v javascript
Něco málo opakování na úvod:
Proměnná (variable) je místo, kam si ukládáme čísla, řetězce(text, znaky), objekty.
var str = "ahoj světe!";
Kód, který patří k deklaraci, či definici určité proměnné, ukončujeme středníkem;
Narazíte možná často, že tomu tak není a kód není ukončen a na dalším řádku je definice
jiné proměnné, ale nespoléhejte na to, že si s tím prohlížeč vždy poradí a řádně ukončujte bloky kódu středníkem!


// takhle raději ne - v budoucnu byste také mohli předělávat mnoho stránek kódu
a = 2
b = 3
// takhle je to správně, n před názvem proměnné označuje, 
// že si tam, v našem případě, ukládáme číslo (number)
// s pak řetězec (string)
var nA = 2;
var nB = 3;
var sHello = "Hello world!";
// typ proměnné bychom sice v dalším kódu mohli ověřit 
// pomocí <b>if (typeof myVariable == 'string')</b> atd.
// ale je to zbytečná práce navíc a znepřehledňuje to kód.
Deklarace proměnné je zapsání proměnné aniž by jste do ní vložili data.
Je třeba jí co nejdříve definovat, jinak je to na malér.
var myDeklarationOfVariable;
Definice proměnné znamená, že do proměnné vložíme - přiřadíme jí hodnotu.
var myDefinitionOfVariable = "Tak, a už jsi definovaná!";
Definovat proměnnou můžeme i prázdným řetězcem, nebo u čísel se zadává -1 a pak již kontrolujeme v kódu, jestli se hodnota proměnné změnila.

Pole (array) je místo, kam ukládáme víc proměnných za sebou (do pole můžeme ukládat i objekty).
var ar = new Array("ahoj", "světe", "čau", "lidi!");
Objekt (Object) je místo, kam si můžeme ukládat nejen data, ale může obsahovat i funkce atd.
Objekt zpravidla vytváříme pomocí třídy.
Objektů může by mnoho, ale třída, pomocí které jsou vytvořeny, tak ta může být jen jedna.

Co je to třída?
Třída je taková šablona pro ukládaní dat, nebo vykonávání příkazů.
Lze jí přirovnat k formuláři, nebo dotazníku, kde má object (osoba) vyplnit
jméno, příjmení a další osobní údaje.
Formulář bude mít pro všechny zúčastněné stejné položky pro vyplnění,
ale každá osoba (object) do něj zapíše jiné údaje.

Takže nejdříve si vytvoříme třídu PersonalData.
Třída začíná velkým písmenem a slova se oddělují Velkým
písmenem, nebo _ podtržítkem (pro lepší čitelnost).
Třídní proměnné musíme označit this tečkou a názvem proměnné.
Před jméno třídní proměnné je dobré (až nutné) vložit prefix podtržítko _ a název
proměnné _nameOfVariable a tím ji odlišit od ostatních proměnných, potulujících
se v dalším kódu.

class PersonalData {
 // constructor slouží k základnímu nasavení konkrétního Object-u - osoby, věci atd.
 constructor(name,family_name, profession) {
	// před privátní proměnné dávejte prefix podtržítko
	// za čas to nejedenkrát oceníte
  this._name = name;
  this._family_name = family_name;
  this._profession = profession;
	// myVariable = profession; // error 
 }
  // třída může obsahovat i funkce. Pokud před funkcí není označení static
  // pak se jedná o privátní fukci a může se používat jen přes konkrétní Object
  // tedy přes osoba = new PersonalData( parametry ....)
  // osoba.showPrivateContent()
  // může mít i parametry 
  showPrivateContent(param){
	 alert (param " " + this._name + " " + this._family_name + " " + this._profession);
 }
 // tuto funkci může použít každy, aniž by musel vytvářet Object (konkrétní osobu)
 // stačí PersonalData.showPrivateContent(param) a už běží!
 // funkce ale nemá přístup k osobním údajům konktrétních Object-ů
 // může mít i parametry
 static showPublicIfno(param){
	 alert("Hello! This class can stored private data about any singers! " + param);
 }

}
Dále si vytvořím Object (osobu), která vystavíme novou šablonu (formulář - třídu)
a protože constructor třídy umožňuje přímo při vytovření novéh Objectu vložit
i základní údaje, tak toho musíme využít.
var michaelJackson = new PersonalData("Michael","Jackson","singer");
Nyní si již můžeme něco zjistit o tomto Objectu ze zadaných údajů např. jméno:
var strNameOfObject = michaelJackson._name;


nebo přistoupit k datům a použít privátní funkci
michaelJackson.showPrivateContent();


nebo použít veřejnou funkci např. pro získání popisu co třída umí
PersonalData.showPublicIfno('Bye Bye!');


24

PHP Uložení souboru LOCK | php-ulozeni-souboru-lock


Tato funkce smaže původní soubor a vytvoří nový.
Parametry jsou cesta k souboru a pole řádků.
Nakonec nastaví mod přístupu k souboru.

/**
 * Tato funkce smaže původní soubor a vytvoří nový.
 * Parametry jsou cesta k souboru a pole řádků.
 * Nakonec nastaví mod přístupu k souboru.  
 * 
 * @param string $fname 
 * @param array $poleVstup
 */ 
function createNewFile($fname, $poleVstup)
{ // BEGIN function createNewFile
 if(file_exists($fname))unlink($fname);
 $fp = fopen($fname, "a");
 if (flock($fp, LOCK_EX)) { // do an exclusive lock
 	foreach ($poleVstup as $key=>$value) {
 		fwrite($fp, $value); //
 	}
 	flock($fp, LOCK_UN); // release the lock
 } else {
 	echo "Couldn't lock the file !";
 }
 fclose($fp);
 chmod($fname, 0777); // set CHMOD
} // END function createNewFile


/**
 * fopen() modes
 */ 
r Read          
r+ Read and write, prepend 
w Write, truncate     
w+ Read and write, truncate
a Write, append      
a+ Read and write, append 


Od verze PHP 5.1.0 lze k uložení souboru se zámkem využít i funkci file_put_contents

přičemž flag bude mít hodnotu LOCK_EX


int file_put_contents ( string $filename , mixed $data [, int $flags = 0 [, resource $context ]] )

$file = "test.txt";
$content = "Some text which will put into file";
file_put_contents($file, $content, LOCK_EX);


Editace: 5.11.2020 - 08:17
Počet článků v kategorii: 77
Url:javascript-js-functions-example

AD
11 Share
Share
Tweet