Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.


AD MOB

IPV6 IP adresa jak jí zjistit

IPV6 má jiný formát znaků a pokud se hlásíme na stránku pomocí IP tak navíc může být pokaždé jiná
i když dříve jsme měli pokaždé stejnou. Takže jak na to v php.
Získám IP adresu pomocí funkce:


function getip(){

if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")) $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP");
else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")) $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
else if(getenv("REMOTE_ADDR")) $ip = getenv("REMOTE_ADDR");
else $ip = UNKNOWN;
return $ip;

}

Získanou adresu definuji jako konstantu, ALE jen tu část začátku, které se shoduje z IP například s předešlého dne
a ta bude vždy stejná:


define("MY_IPV6","2b00:1027:904d:9e6z");


Tu část pak porovnávám při kontrole zda se jedná o mou adresu:


$ip = getip();
if( strpos($ip, MY_IPV6) !== false ){
// kdyz je moje IP provedu prihlaseni
}

74LW NO topic_id
AD

Další témata ....(Topics)


58

javascript Kopírování textu - zabránění | javascript-kopirovani-textu-zabraneni


Jak zabránit kopírování textu stránky v prohlížeči.


Do tagu body vložíme následující eventy:
oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"

Tag body by mohl vypadat následovně:

<body oncontextmenu="return false" onmousedown="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false">
51

javascript Error reporting | javascript-error-reporting


Jak můžeme získat chyby na htm html stránce, které se projeví u uživatele v prohlížeči.
Ukážeme si příklad, který odešle zprávu o tom, že stránka je o 100px šiřší, jak uživatelova CLIENTAREA ( to, co vidí uživatel ze stránky) prohlížeče a také, že stránka nemá nastaven charset na UTF-8

Kód sestává ze javascriptu a php scriptu, který bude na serveru ukládat chybová hlášení.

Nejdříve javascript

Tento script vložíme až na konec htm html (nebo inc php šablony kde je ukončení ) stránky mezi tagy /body a /html</body>
 <script type="text/javascript">
  var s = new String();
  var bUtf8 = false;
  var m = document.getElementsByTagName("META");
  for(var i = 0; i < m.length; i++){
    s = m[i].content;
    s = s.toLowerCase();
    var nP = s.indexOf('charset');
    var nPutf = s.indexOf('utf-8');
    if(nP != (-1) && nPutf != (-1))
      bUtf8 = true;
  }

var httpRequestMy;
var sIE = "", sFF = "";

var nClientW = (parseInt(document.body.clientWidth));  
var nScrollW = (parseInt(document.body.scrollWidth)); 
var nRozdil = nScrollW - nClientW;
if(nRozdil > 100 || bUtf8 == false){
  // IE/zbytek sveta
  if (window.ActiveXObject) {
   httpRequestMy = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  sIE = "-IExplorer-";
  } else {
   httpRequestMy = new XMLHttpRequest();
  sFF = "-Firefox-and-others-";  
  }

  var d = new Date();
  var url = "//myweb.com/stat/error.php?mess=<?php echo $_SERVER [SCRIPT_NAME];?>-pageWidth-" 
  + nScrollW.toString() + "---clientWidth-" + nClientW.toString() 
  + "-date-" + d.toDateString()+ "-" + d.toTimeString() + sFF + sIE;
  if(bUtf8 == false)
   url = "//myweb.com/stat/error.php?mess=<?php echo $_SERVER [SCRIPT_NAME];?>-UTF-8-false";
  httpRequestMy.open("GET", url, true);   
  httpRequestMy.onreadystatechange= function () {processRequest(); } ;
  httpRequestMy.send(null);   
 }
 else {   
  //alert(nRozdil);
 }

/****************/
function processRequest() {
 if (httpRequestMy.readyState == 4) {
  if(httpRequestMy.status == 200) {
   var response = httpRequestMy.responseText;
   if (response == 'EMPTY') {
    alert('empty');   
 }
   else { 
    //alert('OK');     
    }
   } 
  }
  else {
  
//    alert("Error page loading "
//     + httpRequestMy.status +":"+ httpRequestMy.statusText);
  }
 }
 
</script> 

</html>
 

error.php může obsahovat takový kód<?php
 function vytvorNovyAzapisDoSouboru($fname, $poleVstup)
 { // BEGIN function vytvorNovyAzapisDoSouboru
 	  if(file_exists($fname))unlink($fname);
    $fp = fopen($fname, "a");  
  if (flock($fp, LOCK_EX)) { // do an exclusive lock
			foreach ($poleVstup as $key=>$value) {
   if(strlen($value)>5)
   fwrite($fp, $value."
"); // D, d M Y  	
  }
 
			flock($fp, LOCK_UN); // release the lock
		} else {
			echo "Couldn't lock the file !";
		}

		fclose($fp);
		chmod($fname, 0777);
 } // END function vytvorNovyAzapisDoSouboru 
 
$mess = $_GET['mess']; 
 $poleVstup = array();
 if(file_exists('err_mess.txt')){
  $poleVstup = file('err_mess.txt');
 }
 array_push($poleVstup, $mess);
 //print_r($poleVstup);
 vytvorNovyAzapisDoSouboru('err_mess.txt', $poleVstup); 
 
?>

54

Function exist javascript if typeof variable == function | function-exist-javascript


Kontrola v javascript zda funkce existuje

Check if a Javascript Function Exists or Is Defined.   function myFunctionName() {
     alert('I am myFunctionName');
   }

   

     if (typeof myFunctionName == 'function') {
       myFunctionName();
     }  

24

PHP Uložení souboru LOCK | php-ulozeni-souboru-lock


Tato funkce smaže původní soubor a vytvoří nový.
Parametry jsou cesta k souboru a pole řádků.
Nakonec nastaví mod přístupu k souboru.

/**
 * Tato funkce smaže původní soubor a vytvoří nový.
 * Parametry jsou cesta k souboru a pole řádků.
 * Nakonec nastaví mod přístupu k souboru.  
 * 
 * @param string $fname 
 * @param array $poleVstup
 */ 
function createNewFile($fname, $poleVstup)
{ // BEGIN function createNewFile
 if(file_exists($fname))unlink($fname);
 $fp = fopen($fname, "a");
 if (flock($fp, LOCK_EX)) { // do an exclusive lock
 	foreach ($poleVstup as $key=>$value) {
 		fwrite($fp, $value); //
 	}
 	flock($fp, LOCK_UN); // release the lock
 } else {
 	echo "Couldn't lock the file !";
 }
 fclose($fp);
 chmod($fname, 0777); // set CHMOD
} // END function createNewFile


/**
 * fopen() modes
 */ 
r Read          
r+ Read and write, prepend 
w Write, truncate     
w+ Read and write, truncate
a Write, append      
a+ Read and write, append 


Od verze PHP 5.1.0 lze k uložení souboru se zámkem využít i funkci file_put_contents

přičemž flag bude mít hodnotu LOCK_EX


int file_put_contents ( string $filename , mixed $data [, int $flags = 0 [, resource $context ]] )

$file = "test.txt";
$content = "Some text which will put into file";
file_put_contents($file, $content, LOCK_EX);
7

Notepad++ Ftp plugin setup | notepad-ftp-plugin-setup-id-297


Notepad++ Ftp plugin setup video tutorial.

**


Editace: 1413185465
Počet článků v kategorii: 74
Url:ipv6-ip-adresa-jak-ji-zjistit-id-752

AD
Share
Share
Tweet