Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

JS multi threading thread javascript exampleFor all browsers e.g. old IE 11 ....


 <script>    var mbThreadOneRunning = false;
    var mbThreadOneEnded = false;

    var mbThreadTwoRunning = false;
    var mbThreadTwoEnded = false;

    // you can create more than one Thread 
    // setTimeout() used for running more Threads at once
    var timeout_1 = setTimeout("ThreadOne()", 5000); // 5000 == 5 second
    var timeout_2 = setTimeout("ThreadTwo()", 3000); // 

    function ThreadOne() {
      mbThreadOneRunning = true;
      alert("1. ThreadOne working!");
      // working code here .............
      mbThreadOneEnded = true;
      clearTimeout(timeout_1);
    }

    function ThreadTwo() {
      mbThreadTwoRunning = true;
      alert("2. ThreadTwo working!");
      // working code here .............
       mbThreadTwoEnded = true;
      clearTimeout(timeout_2);
    }


    var mInterval = setInterval("checkThread()", 1000); // 1000 ms == 1 second, you can put smaller value

    function checkThread() {
      if (mbThreadOneEnded == true) {        
        alert("1. checkThread() ThreadOne finish work! " + mbThreadOneEnded);
      }
      else if (mbThreadTwoEnded == true) {
        alert("2. checkThread() ThreadTwo finish work! " + mbThreadTwoEnded);
      }
      if (mbThreadOneEnded && mbThreadTwoEnded) {
        clearInterval(mInterval); // just to be sure
        mbThreadOneEnded = false;
        mbThreadTwoEnded = false;
        alert("ThreadOne and ThreadTwo ended ");
      }

    }


  


  </script>
69LW NO topic_idDalší témata ....(Topics)


60

javascript check if page correctly loaded | javascript-check-if-page-correctly-loadedPříklad vychází z předpokladu, že těsně před konečným 
tagem /BODY je kontejner tag s názvem < footer>< /footer>.
Mezeru < TAGNAME nutno odstranit v reálném kódu.
Pokud tento tag je nalezen, lze předpokládat, že uživatel
stránku již uvidí celou, protože většina prohlížečů si s
tím poradí a doplní chybějící uzavírací tagy BODY a HTML.

// < TAGNAME remove space after < !!!!!
< BODY onload="myFunction">
< sript>
function myFunction() {
var x = document.getElementsByTagName ("footer");
 if(x.length === 0)
  alert("Page not loaded correctly ... not find tag footer x" + x);
 else 
  alert("Heureka! :) FOOTER is loaded!");
} 
< /script>
48

javascript Collapsible div | javascript-collapsible-div


Toogle DIV javascript example code:

Jak skrýt, nebo zobrazit kontejner DIV:
Nezapomeňte přiřadit DIVu ID, aby k němu bylo možno přistupovat pomocí getElementById a vše fungovalo i v jiných prohlížečích (Opera, Firefox, Google Chrome) a ne jen v Internet Exploreru.

<div id="idSomeDiv"> text div </div>


<input type="button" size="200" value="Skryj-zobraz" 
onclick="var dH = document.getElementById('idSomeDiv'); 
if(dH.style.visibility == 'hidden') { 
dH.style.visibility = 'visible'; 
} else { 
dH.style.visibility = 'hidden'; 
}">

53

Is object javascript check if typeof object != undefined | is-object-javascript


Jak zjistit v javascriptu zda objekt existuje

How test if an object exists undefined or null.if (typeof OBJECT_NAME != "undefined") {
    //object exists ... execute code here.
}

// or best of use try catch
var nObject;
try{
  
   nObject = image.image; // is image.image object?

 }catch (e){
 alert(e.message.toString()); // e.message == 'undefined' is null or not an object
 return; // or continue if image.image is a object
 }
// you can test now nObject as typeof nObject
if(typeof nObject == 'string') // or others etc.
{
 // do something
}// dont use this

if (OBJECT_NAME != null) {
    //if object dont exists will error
}


56

javascript Sort array | javascript-sort-array


How to sort array in javascript.

sort diacritical diakritika


function sortCZ(a, b) { 
var token = {'á': 'a', 'č': 'c', 'ď': 'd', 'é': 'e', 'ě': 'e', 'í': 'i', 'ň': 'n', 'ř': 'r', 'š': 's', 'ť': 't', 'ú': 'u', 'ů': 'u', 'ý': 'y', 'ž': 'z'}; 
var code_a = (token[a]) ? token[a].charCodeAt(0) + 0.5 : a.charCodeAt(0); 
var code_b = (token[b]) ? token[b].charCodeAt(0) + 0.5 : b.charCodeAt(0); 
// example s=115 š will 115.5 in array immediately after s OK :)
if(token[a]){
 some = token[a].charCodeAt(0) + 0.5; // 115.5
 some = token[a].charCodeAt(0); // 115
 }


return code_a - code_b; 
} 

var ar = new Array("x","č","a","c","h","z","a","ř","e","ž","ě","ň","í","d","š"); 
ar.sort(sortCZ);
29

PHP Get files from dir | php-get-files-from-dir


Jak získat obsah určité složky příklad v php./*************************
 * vyhleda soubory s prislusnou koncovkou
 * a vrátí nejmladsi soubor 
 * $extension
 */ 
 function getFileFromDir($path, $extension)
 { // BEGIN function getFileFromDir
 	  $fileReturn; $z = 0;
  if (is_dir ($path)) {
    $dh = opendir($path); // or die (" Directory Open failed !");
    
    while ($file = readdir($dh)){
      //print $file.'<br />';     
     if (is_file($path.$file)) { 
      //print $file.'<br />';
      $ar = explode(".", $file);
      if (count($ar) > 1) { 
      	if (strtolower($ar[count($ar) - 1]) == $extension) { // "zip", "exe" or other extension
         $fileReturn[$z][0] = date ("Ymd", filemtime($path.$file));         
         $fileReturn[$z][1] = $file;
       	  $z++;
        //break;
       }
      }	
     }
    }

    closedir ($dh);
  }
  if ($fileReturn) { 
    sort($fileReturn);
    return $fileReturn[count($fileReturn) - 1][1];  	
  }

 } // END function getFileFromDir
 /***************************


Editace Jana Žákovská : 22.5.2020 - 20:49
Počet článků v kategorii: 69
Url:js-multi-threading-thread-javascript-example
Share
Share
Tweet