Okhelp.cz

Recepty, články, nápady, programování. Dříve dum-zahrada, finance, internet a know-how.okhelp.cz Pro lepší výsledky hledání používejte i diakritiku.

Re: Výměna startovací šňůry motor JIKOV VARI TERRA


AD MOB

3 LW*

0.)Re: Výměna startovací šňůry motor JIKOV VARI TERRA - re-vymena-startovaci-snury-motor-jikov-vari-terra-id-850


nenavíjí se co s tím děkuji

Přejít na topic "Re: Výměna startovací šňůry motor JIKOV VARI TERRA" v kontextu témata kategorie?


AD

Celé téma ( whole topic)


topic_id=104


 • Demontují se 4 kusy matic držících těleso startovadla a sejme se
 • Za rukojeť vytáhněte šňůru nadoraz a zajistěte navijecí buben proti pootočení.
 • Rozvažte uzel šňůry, který se nachází uvnitř bubnu a šňůru vytáhněte.
 • Na nové šňůře udělejte uzel a šňůru protáhněte rukojetí.
 • Druhý konec šňůry protáhněte průvlakem startovadla a otvorem v bubnu.
 • Na konci šňůry uvažte uzel.
 • Odjistěte buben a pomalu nechte šňůru navinout.
 • Zkontrolujte činnost západky startovadla - povytažením šňůry musí dojít k vysunutí západky, po uvolnění šňůry se západka zasune do výchozí polohy.
 • Nasaďte startovadlo na motor a řádně dotáhněte šrouby.


Pokud dojde k uvolnění předpětí navíjecí pružiny například při přetržení šňůry, postupuje se následovně:

 • Sejměte startovadlo (pokud je namontováno).
 • Odstraňte zbytek šňůry.
 • Zkontrolujte zda části startovadla nejsou poškozeny.
 • Rukou otáčejte bubnem ve směru záběru (doleva) až na doraz, tím se navine pružina.
 • Pootočte bubnem zpět (doprava) tak, aby se otvor v bubnu překrýval s otvorem průvlaku, protáhněte jimi šňůru a zajistěte uzlem. Tím docílíte toho, že lze šňůru vytáhnout nadoraz, aniž by došlo k maximálnímu navinutí pružiny a k poškození pružiny, nebo startovadla.

2.) Re: Výměna startovací šňůry motor JIKOV VARI TERRA - re-vymena-startovaci-snury-motor-jikov-vari-terra-id-850


nenavíjí se co s tím děkuji


Editace: 1437849193
Počet článků v kategorii: 164
Url:re-vymena-startovaci-snury-motor-jikov-vari-terra-id-850

AD
11 Share
Share
Tweet