Použili jste jen okhelp.cz a je třeba zadat geography.okhelp.cz

Zeměpisná hra ja na odkaze geography.okhelp.cz/czech.

Game is on geography.okhelp.cz/czech.